Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťové operační systémy a SNMP

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Síťové operační systémy S jistou (podstatnou) mírou zjednodušení můžeme síťové operační systémy rozdělit naserverové (topologie klient – server) abez serverové (peer – to peer). Tomuto rozdělení přizpůsobíme následující schéma: Výše uvedené rozdělení samozřejmě postihuje pouze ty nejvíce využívané OS ! V zásadě platí, žebez serverové OS jsou vhodné především pro menší sítě (do 10 – 15 stanic), kde se síť používá především ke sdílení dat a technických prostředků, není zde vyžadováno zabezpečení přístupu a velice diskutabilní je připojení takové síti k síti Internetu (doporučení připojení přes firewall!) Serverové OS jsou vhodné pro rozsáhlejší sítě, kde je potřeba definovat různá práva přístupu různým uživatelům, definovat různé uživatelské profily, či kde je větší množství stanic (větší zatížení a nároky na bezpečnost). Tyto OS mají ve většině případů implementovanou již podporu bezpečného připojení k síti Internet včetně dalších služeb (WWW, FTP, mail atd.) Vlastní verze OS, která realizuje činnost sítě nepodmiňuje, které OS jsou instalovány na stanicích. Toto neplatí pro OS Windows, zde se předpokládá využití prostředí Windows i na stanicích ! V určitých případech lze připojit do Windows sítě i stanice pracující např. pod operačním systémem MS DOS, toto připojení je však velice problematické a nedovoluje využít všech služeb sítě. Porovnání: Lantastic:starší verze sítě peer-to-peer, poměrně výkonná + : malá, rychlá, cena, snadná instalace z jedné diskety ! - : podpora, obslužné programy Windows 95/98/ME:peer-to-peer, poměrně výkonná do 15 stanic + : cena, sdílení dat a prostředků, jednoduchá instalace - : bezpečnost, všechny stanice v prostředí Windows – vetší nároky na HW Personal Netware:ideální peer-to-peer pro menší firmy, výkonná, relativně bezpečná + : jednoduchá instalace, stabilita, dobrá správa - : cena, podpora, obslužné programy Windows NT, XP Profi, 2000 Server:klient server síť + : cena, sdílení dat a prostředků, jednoduchá instalace, integrované www a ftp služby - : bezpečnost, všechny stanice v prostředí Windows – vetší nároky na HW LANManager:již starší typ sítě klient – server, vysoká propustnost a stabilita + : jednoduchá instalace, stabilita, dobrá správa - : podpora, obslužné programy, nemá dobrou implementaci k Internetu UNIX Linux:shareware či freeware, veřejné zdrojové kódy a knihovny + : cena, sdílení dat a prostředků, jednoduchá instalace, množství modulů, knihoven, zcela stabilní a relativně bezpečný systém - : v případě, že nepostačí standardní instalační balíčky, je nutná poměrně značná znalost systému Novell Netware:ideální typ sítě klient – server pro zatížené sítě s vysokou bezpečností a velkým množstvím uživatelů, vysoká propustnost a stabilita + : propustnost, stabilita, dobrá správa, řada navazujících produktů - : netriviální instalace, nutný správce sítě, cena SNMP protokol a jeho využití Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) slouží k výměně informací, které se člení na jednotlivé proměnné a jež jsou uspořádány do hierarchického stromu, tzv. MIB (Management Information Base), podobně jako např. adresářová struktura souborů na disku. Slouží ke komunikaci mezi managery a agenty na řízených uzlech sítě. Možnosti jeho využití jsou ale podstatně větší, a tak stále častěji proniká i do průmyslové automatizace a měřicí techniky. Protokol SNMP je asynchronní, transakčně orientovaný protokol založený na modelu klient/server. Strana, která posílá požadavky (snmp klient), může být např. jednoduchý snmp browser či složitý NMS (Network Management Systém), na straně zařízení je snmp agent (snmp server), který na požadavky odpovídá. Výjimku tvoří tzv. trapy, které agenti vysílají asynchronně při výskytu jednotlivých události (výpadek proudu, větráku, překročení mezních údajů, objevení nového zařízení). Samozřejmě je nutné předem definovat adresu, kam se informace posílá. Pro přenos dat se používá protokol UDP, přičemž je definováno přesně místo, kam se mohou připojovat uživatelské aplikace jednotlivých firem, které spravuje organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority - doslova: Internetová autorita pro přidělování čísel). Popis protokolu SNMP Hlavní výhodou např. proti http protokolu je schopnost agenta vyslat asynchronně informaci o vzniklé události. V protokolu TCP/IP se využívá transportní služba bez spojení - protokol UDP. Pro komunikaci se využívá port 161, trap je odesílán na port 162. SNMP ve verzích 1 a 2 používá následující příkazy: get-request -získání informace z MIB; get-next-request - umožňuje managerovi získat informace o objektech v MIB bez znalosti jejich přesných jmen, umožňuje postupné procházení celým hierarchickým stromem; set-request - změna hodnoty proměnné agenta; trap - jediný typ příkazu vysílaný bez předchozího vyžádání, agent jej zasílá managerovi jako reakci na specifikovanou událost, zpráva zůstává nepotvrzená, proto agent nemá jistotu, zda byla doručena; get-response - agent vykoná tuto operaci jako reakci na předchozí příkazy - je to vlastně odpověď agenta managerovi. Odpověď obsahuje i dotaz, protože protokol nezajišťuje souvislost mezi dotazem a odpovědí. get-bulk - operace, která je součástí SNMP v.2. Umožňuje vyžádat si k přečtení celou skupinu informací z MIB, čímž se mnohdy urychluje komunikace. inform - umožňuje komunikaci dvou managerů mezi sebou Díky podpoře SNMP není problém realizovat systém pro sběr informací z agentů, kteří SNMP podporují, a sestavit tak konkrétní aplikaci, která se bude chovat podle našich požadavků. Následně pak lze realizovat skutečně velmi jednoduše systém, který bude příslušná data zpřístupňovat na WWW stránkách. Navíc získáme možnost testování a monitorování řízeného systému třetí stranou.

Témata, do kterých materiál patří