Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO A JULE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vypracovaná kniha 'W. Shakespeare - ROMEO A JULIE' dle maturitní struktury ústní zkoušky.
Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ROMEO A JULIE 1. FORMA: poezie 2. DRUH: drama 3. ŽÁNR: tragédie 4. ČASOPROSTOR: Verona, 16.st. 5. TÉMA: nenávist rodů, boj o lásku, nešťastný osud milenců 6. MOTIV: zakázaná láska, souboje-vraždy, smrt, způsob smrti 7. OBSAH: v italské Veroně žijí dva znepřátelené rody – Montekové a Kapuleti;1. DĚJSTVÍ (popis dlouhodobě vyhrocených střetů mezi oběma rody): střet na náměstí ve Veroně ukončuje až vévoda Eskalus;2. DĚJSTVÍ: městem se šíří zpráva, že se v sídle Kapuletů bude konat velký maškarní ples u příležitosti zasnoubení Julie s Paridem → Romeo (z rodu Monteků) se rozhodne, že na ples pronikne → Tybalt ho pozná a chce ho vyvoláním bitky zostudit a potrestat za jeho troufalost → starý Kapulet však nechce skandál, a tak Tybalta zastavuje → Romeo zůstává na plese → zahlédne Julii a zamiluje se do ní (= láska na první pohled); 3. DĚJSTVÍ: ples se pomalu chýlí ke konci, Romeo a Julie na sebe ale nepřestávají myslet → Romeo se v noci tajně dostane do zahrady blízko Juliiny ložnice, čímž hodně riskuje → pod okny zpívá Julii milostné písně → Julie poznává, že Romeova láska k ní je opravdová → druhý den milence tajně oddává otec Vavřinec (i přes nenávist jejich rodů); 4. DĚJSTVÍ: Tybalt (Juliin bratranec) zabíjí Romeova přítele Merkucia → Romeo se mstí a Tybalta zabije → je vyhoštěn z Verony do Mantovy → ještě před odjezdem vyznává Julii lásku → další den se má Julie oženit s Paridem → Julie to odmítá, ale její otec jí dává na výběr mezi svatbou a vyhozením z domu → Julie žádá o pomoc otce Vavřince, který připravuje nápoj, po kterém bude Julie vypadat jako mrtvá, a Romeo si tak pro ni bude moci přijít do hrobky;5. DĚJSTVÍ: Romeo se doslechne o Juliině pohřbu, ale nedorazí k němu (zavražděný) posel se zprávou od otce Vavřince, že Julie jen spí → Romeo si kupuje jed a vydává se naposledy Julii políbit → na hřbitově potká Parida, kterého zabije → v hrobce spatří ve skutečnosti jen hluboce spící Julii (domnívá se však, že je mrtvá) → naposledy jí vyznává svou lásku a pomocí jedu spáchá sebevraždu → Julie se probudí, spatří mrtvého Romea a probodne se jeho dýkou → oba rody se nakonec díky této obrovské tragédii usmiřují a staví oběma milencům ve Veroně zlaté sochy 8. KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA: dílo dělené na 5 dějství 9. CHARAKTERISTIKA POSTAV: JULIE(14): dcera Kapuleta; mladá, krásná a trochu naivní dívka, cílevědomá ROMEO (17): syn Monteka; divoký mladík; hluboce miluje Julii, zbrklý MONTEK: vůdce Monteků a otec Romea MONTEKOVÁ: matka Romea KAPULET: tvrdý a nesmlouvavý vůdce Kapuletů; otec Julie; chce, aby ho poslouchala na slovo KAPULETOVÁ: Juliina matka; k dceři se chová odměřeně a chladně PARIS: mladý hrabě a plánovaný Juliin ženich TYBALT: Juliin bratranec; nenávidí Romea a libuje si v konfliktech mezi rody OTEC VAVŘINEC: františkánský mnich; stojí za R. a J. MERKUCIO: Romeův nejlepší přítel; je starší než R., dohlíží na něj a je jeho vzorem BENVOLIO: další přítel Romea CHŮVA: Juliina vychovatelka, má ji ráda jako svou vlastní 10. VYPRAVĚČ: není 11. VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOB: chronologický, začátek retrospektivní 12. TYPY PROMLUV: verše, dialogy-monology 13. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spis. čeština, archaismy (rov-hrob), historismy (rytíř), zdrobněliny, zvolání-citoslovce 14. VERŠ. VÝSTAVBA: BLANKVERS(5stopý nerýmovaný jambický verš, 10 slabik) jamb - dvouslabičná básnická stopa (1. slabika nepřízvučná, 2. přízvučná) 15. BÁSNICKÉ FIGURY: metafory, přirovnání, oxymóronů, epiteton – básnický přívlastek, synekdocha – část za celek, metonymie, personifikace 16. KONTEXT, AUTOR – zařazení, život, dílo William Shakespeare (1564 Stratford-upon-Avon –1616) - představitelrenesance, žil na přelomu 16. a 17. století - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře -vystudoval gymnázium (King Edward VI Grammar School) -v 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou (26 let) - měli tři děti, nejprve Sussanu, a potom dvojčata Judithu a Hamneta -po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, pak na 7 let zmizel -před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům - roku 1592 hrál v různých londýnských divadelních společnostech -stal se také spolumajitelem divadla -Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonského - po jednoleté morové epidemii roku 1594 se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain`s Men), kde působil jako herec a dramatik - v roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain`s Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny - díky tomu byl výrazně lépe zajištěn - dostával za hru asi 6 liber - když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars - pro Shakespeara končí dramatická tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti - Shakespeare umírá 23. 4. 1616 (v den svých narozenin) Další díla: TRAGÉDIE: Titus Andronicus; Julius Caesar; Hamlet; Othello; Macbeth; Král Lear; Antonius a Kleopatra; KOMEDIE: Zkrocení zlé ženy; Sen noci svatojánské; Kupec benátský; Mnoho povyku pro nic; Veselé paničky windsorské; Jak se vám líbí; Večer tříkrálový; POEZIE: Venuše a Adonis; Sonety; HISTORICKÉ HRY: Richard III.; Jindřich V.; Jindřich VIII.; POHÁDKOVÉ HRY (ROMANCE): Zimní pohádka; Perikles; Bouře - celkem napsal 37 divadelních her v průběhu 12-13 let, sonety, básně, tragedie, historické, pohádky Literární směr: renesance = znovuzrození (antiky), obrození -pojem renesance je francouzský překlad užitý francouzským historikem Julesem Micheletem- 14.-16. století - zrod v severní Itálii na konci 13. století, šířila se dál (Anglie, Španělsko, Německo, Francie,...) - v italských městech se rozvíjel obchod, vytvořila se skupina bohatých obchodníků a bankéřů – podporovali umělce, studia = mecenáši - mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) – tyto objevy otřásly církví - vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu – člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu -

Témata, do kterých materiál patří