Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARYŠA ALOIS MRŠTÍK • *14. 10.1861 v Jimramově -†24. 2.1925 po tyfové nákaze v Brně•prozaik, dramatik, autor žánrových obrázků, publicista, autor cestopisných a memoárových črt • otec byl obuvník a matka švadlena • po studiích působil jakoučitel v několika jihomoravských obcích • 1898 - jmenován správcem školy v obci Diávky u Hustopečí, kde zůstal až do své smrti •psal do Národních novin, Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíru, .. •povídky:Dobré duše, Povídky a obrázky, Nit stříbrná•románové kroniky:Rok na vsi•divadelní hry:Maryša VILÉM MRŠTÍK • *14. 5.1863 v Jimramově -†2. 3.1912ve vesnici Diváky u Hustopečí •spisovatel, dramatik, překladatel, literární kritik • vystudoval gymnázium v Brně a v Praze na malé straně • po maturitě se pokusil studovat práva, ale pro umělecké zájmy je nedokončil •měl psychické problémy - proto se odstěhoval zpět na Moravu k bratrovi Aloisovi • oblíbil siruský a francouzský realismus ••spáchal sebevraždu•překládal z ruštiny - např.Dostojevského, L. N. Tolstého• probojovával umění bezohledně pravdivé,usilující o nápravu světa• vyzdvihujemravní hodnotu lidí•romány:Santa Lucia, Pohádka máje, Zumři•divadelní hry:Maryša, Paní Urbanová, Anežka LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT • konec 19. století -období realismu; dominovalahistorická próza - př. Alois Jirásek,romány z vesnického prostředí•složitější vývoj, vzniká později než próza a poezie •centrem kulturního života bylo Národního divadla, realistické drama vytlačovalo historické drama a lehké veselohry, které se Národnímu divadlu nezdály vhodné • hry většinouz vesnického prostředí•Ladislav Stroupežnický- dramaturg ND, autor her:Zvíkovský rarášek, Naši furianti •Gabriela Preissová- dramatička a spisovatelka, čerpala z prostředí Slovácka; autorka her: Její pastorkyňa aGazdina roba, dále Ideály, Čeledín a dcera ze statku (vesnické tragédie, hlavní postavou žena•Alois Jirásek- spisovatel, dramatik: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč (trilogie tří Janů);Lucerna(nejhranější Jiráskovo drama)• roku 1860 byl vydán Říjnový diplom Františkem Josefem I., následovalaÚnorová ústava, které znamenalaoslabení absolutismua oživení veřejného a politického života•úspěch politického zápasu českého národa - Habsburská monarchie byla převedena na dvě dualistické: Rakousko - Uhersko;Předlitavsko (země rakouské a české)a Zalitavsko (Uhry) = politické a národní požadavky Čechů nebyly vyslyšeny apřišlá nová germanizační vlna• roku 1868 bylpoložen základní kámen Národního divadla MARYŠA ČASOPROSTOR • odehrává sev říjnu 1886 a třetí jednánío dva roky později roku 1888v Moravské dědině poblíž Brna VYPRAVĚČ • v textu se neobjevuje - nahrazujíscénické poznámky • druh:drama• žánr:tragédieTÉMA A MOTIV• téma:nešťastné manželství, touha po penězích;ukazuje majetkové rozdíly na vesnici•hlavní myšlenka:výzva čtenáře k zápasu proti světu, který nadřazuje peníze nad štěstím člověka, vybízí ženy proti omezením a předsudkům a také proti každému, kdo by chtěl s člověkem manipulovat JAZYK• nespisovný jazyk: kniha je psánav nářečí (hanácké, brněnské, slovácké); když srovnáme mluvu starého Lízala a Maryši, vidíme, žeMaryša používá nářečních výrazů méně, tím tedy autoři ukazujívytlačování dialektu školní spisovnou mluvou u mladších postavוvyprávěcí způsoby:•typy promluv:monology a dialogy; zvolací věty, jednočlenné věty, krátké odpovědi TROPY A FIGURY •přirovnání:jako potkána tě zadávím •zdrobněliny:Maryško •rčení:Na hromech líháme, na hromech vstáváme •metonymie:Oh, šak já ti tvého Františka osladím, Jdi ďáble ošklivé KOMPOZICE •chronologická•rozdělena do5 jednání se stavbou klasického dramatu:expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa HLAVNÍ POSTAVY •LÍZAL -sedlák, asi 60ti letý, menší postavy, tváře oholené a vlasů prošedivělých. Má bolavou nohu, v chůzi belhá a podpírá se o hůlku. Oděn je po selsku krojem, tmavé ošoupané kalhoty, vysoké boty. Celkově činí dojemzchytralého a lakomého sedláka. •VÁVRA - chtivý vdovec se 3 dětmi, prý ubil svou bývalou ženu, mlynář, statný čtyřicátník, v chování jeví sebevědomí.Nehledí na štěstí své ženy, ale na její věno. •MARYŠA - poslušná, nešťastná, vzorná, dobrá hospodyně později Vávrova žena, Lízalova dcera, dvacetiletá mladice střední postavy. Jei přes bohatství svého otce velmi skromnáa nepotřebuje se vyvyšovat nebo přetvařovat. Snaží se chovat jako ostatní venkovská děvčata. Dokonce se podle nich i obléká. Nejraději nosí krátkou jednoduchou sukni, vyšívanou kordulku, vlasy spletené v cop, otočené věncem a na nohách vysoké šněrovací botky a červené punčochy. Miluje Francka. •FRANCEK - štíhlý, statný rekrut. V chování jeprudký, smělý, hrdý•HORAČKA – Franckova matka, šedesátiletá stařena, podpírá se o hůlku, bázlivá, ale rozumná žena. •LÍZALKA – Lízalova žena, Maryšina matka, umíněná a tvrdá. •HRDLIČA – obecní sluha, čtyřicátník 1. dějství - expozice(seznámení s postavami, dějem)Lízal se domlouvá se sedlákem Vávrou, že se za něho Maryša provdá. Je zřejmé, že se bude jednat o sňatek bez lásky, jehož jediným důvodem jsou peníze. Z vesnice odjíždějí vojáci, mezi kterými se nachází Francek, kterého Maryša miluje. Dvojice se spolu rozloučí a slíbí si písemný kontakt. 2. dějství - kolize / zápletka(Maryša svoluje ke sňatku)Maryša bojuje proti tomu, aby byla provdána za Vávru, ale u nikoho nenachází podporu. Její matka Lízalka se spíše těší, až odejde z domu a ani v Lízalovi nepřeváží cit touhu po majetku. Když dívka vidí, že je odpor marný, vzdorovitě souhlasí. 3. dějství - krize / vyvrcholení(Francek se vrací)Francek se vrátí z vojny a zjistí, že Maryša, o kterou stále stojí, je v manželství nešťastná. Hádá se v hospodě s Lízalem a Vávrou a obhajuje svou sociální vrstvu - uznává, že nemá mnoho majetku, ale zato je schopen dobra a citu. Vávra žaluje Lízala, protože mu nezaplatil to, co slíbil. 4. dějství - peripetie / obrat ve vývoji děje(pokus zabít Francka)Lízal nabízí Maryše, aby se vrátila domů, ale dcera ho odmítá. Přijde za ní Francek a přemlouvá ji, aby s ním odešla do Brna. Maryša ho miluje, ale kvůli morálním a nábož

Témata, do kterých materiál patří