Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. William Shakespeare - Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. William Shakespeare: Romeo a Julie Renesance:(14.-16.stol.) -z franc.renaissance=znovuzrození -umělecký a myšlenkový směr vracející se k antickým ideálům; důraz se klade na vzdělání a poznávání, rozvíjí se přírodní vědy; vzniká humanismus (Erasmus Rotterdamský-významný humanista) -pro člověka je nejdůležitější svoboda -objevují se žánry, které byly středověkem potlačeny (epos, epigram, povídka); oblíbená byla satira=zesměšnění -Anglie-Alžbětinská renesance: divadla byla nejdříve kočovná, později vznikaly stálé scény na sídlech panovníků Shakespearovi současníci:Itálie-Dante Alighieri (Božská komedie), Francesco Petrarca (Sonety Lauře; sonet=čtyřsloková báseň se 14 verši), Giovanni Boccaccio (Dekameron); Francie- Francois Villon (Malý a Velký testament); Španělsko-M. de C. y Saavedra (Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha) William Shakespeare(1564 – 1616) -narodil se ve Stratfordu nad Avonou, zde se vzdělával na místní latinské škole; domněnka, že je Shakespeare pouze pseudonym, za který se schovává více autorů -v osmnácti letech se oženil; odešel do Londýna, aby se mohl věnovat divadlu, zde hrál v různých divadelních společnostech; byl nejvýznamnějším anglickým dramatikem a vrcholným uměleckým představitelem evropského humanismu a pozdní renesance; napsal 37 her, 154 sonetů a dvě větší básně -je autorem mnoha tragédií, komedií a dramat; ve svých dílech se inspiroval autory dřívějších dob; psal hry historické, tragédie, komedie, dramatické romance i poezii -díla můžeme rozdělit do dvou období (přelom roku 1600 – před a po) -Shakespearova umělecká dráha byla natolik úspěšná, že se stal dokonce spolumajitelem nejslavnějšího londýnského divadla – Globe Theatre -po dvacetileté činnosti se vrátil zpět do Stratfordu, kde jako 52 letý umírá. -zajímavostí je, že zemřel ve stejný den,jako se narodil (23. 4.) Dílo:I.období – optimistické období Komedie– Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsdorské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový Historické hry– Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard II., Julius Ceasar Romantická tragédie– Romeo a Julie II.období – pesimistické období Tragédie – Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear, Antoniu a kleopatra -hrdinky jeho her jsou energické, prosazují své představy o životě a lásce, čímž se liší od středověkých pasivních hrdinek; jeho postavy jsou nadčasové -jeho nejoblíbenějším překladatelem v dnešní době je M. Hilský -dramata: Shakespeare porušuje jednoty místa a času Romeo a Julie: Eskalus – vévoda veronskýParis – mladý šlechtic, příbuzný vévodův-miloval Julii a měl se s ní oženitMontek a Capulet – hlavy dvou znepřátelených rodůRomeo – syn Montekův-citlivý romantik, schopný pro lásku udělat všeMercutio – příbuzný vévodův a přítel RomeůvBenvolio – synovec Montekův a přítel RomeůvTybalt – synovec hraběnky Capuletové a bratranec JuliinBratr Vavřinec (Lorenzo) – františkán- dobrosrdečný, důstojný, rád podá pomocnou rukuHraběnka Monteková – manželka Monteka a matka RomeaHraběnka Capuletová – manželka Capuletova a matka JulieJulie – dcera Capuletova- je jí 14 let, milá, citlivá a odvážnáJuliina chůva -místo, čas a prostředí díla: italská Verona, 16. století, středověk Tato slavná Shakespearova tragédie pojednává o dvou proslulých, znepřátelených rodech z Verony. Tyto rody se po celé generace nenáviděly a neustále mezi nimi vznikaly hádky, jak mezi pány, tak i služebníky. Celý děj začíná právě na jednom veronském náměstí, kde jim vévoda Eskalus pod pohrůžkou smrtí nařídí,aby dále udržovali mezi sebou mír. Montekův syn Romeo byl tehdy nešťastně zamilován Rosaliny.Zanedlouho se po Veroně šíří zpráva,že u Capuletů se bude pořádat velký maškarní ples,a tak na něj zavítá v převlečení i Romeo se svými přáteli Benvoliem a Mercutiem.Juliin bratranec Tybalt jej však pozná a chce vyvolat bitku,starý Capulet ho však zastaví.Když Romeo spatřil jejich dceru Julii a okamžitě se do ní zamiloval.Po skončení plesu se Romeo vkradl do zahrady Capuletů,kde Julii vyznal lásku,která byla očividně opětována.Domluvili se na svatbě,která se měla konat další den,a tak ještě té noci zašel Romeo za svým dlouholetým přítelem,bratrem Lorenzem(Vavřincem) a požádal ho,aby jej oddal s Julií.Bratr Vavřinec byl ale šokován náhlým zvratem citů,kdy na nešťastnou lásku k Rosalině úplně zapomněl a jeho lásce k Julii nedával velkou naději.Ráno Julie poslala za Romeem svou důvěrnou chůvu, která po několika hodinách přinesla radostnou zprávu, že se ještě onoho dne stane ženou Romea,jak se také stalo. Byl to však sňatek tajný,zvlášt proto byla Julie velmi nešťastná,když jí otec nařídil,že si následující čtvrtek má vzít šlechtice a příbuzného vévody Parise.Ještě téhož dne se strhne šarvátka mezi Mercutiem,Tybaltem a Benvoliem,kdy Tybalt využije chvíle nepozornosti a Mercutia probodne.Romeo,který se náhodně připletl do tohoto sporu,však svého přítele pomstí smrtí Tybalta.Po tomto činu nachází sice útočiště u bratra Vavřince, musí však z důvodu vyhnanství opustit Veronu,jako trest určený od vévody za vraždu Juliina bratrance.Julie zatím naoko oplakává svého bratrance Tybalta, ale ve skutečnosti pláče kvůli vyhoštěnému Romeovi,který mezitím odchází do Mantovy.Zoufalá Julie si jde pro radu k bratru Vavřinci,který jí dá lektvar,jenž má zařídit po dobu 42 hodin,aby se jevila mrtvá.Julie večer,den před svatbou poprosí svoji chůvu,aby jí nechala soukromí a vypije lektvar.Druhého dne je prohlášena za mrtvou,z důvodu stesku po svém bratranci a je uložena do rodinné hrobky.Vavřinec poslal po bratru Janovi zprávu Romeovi,v níž se měl dozvědět o lektvaru,který Julie vypila a měl co nejdříve unést spící Julii z Verony,k Romeovi však zpráva nedojde a na místo toho se od svého sluhy dozvídá, že Julie je mrtvá. Romeo si koupí smrtící jed od místního lékárníka v Mantově a vydá se do Verony. U Juliiny hrobky se střetne s Parisem, kterého při potyčce zabije.Romeo vstoupí do hrobky k Julii,vypije smrtící jed a umírá.Na to se však Julie probudí a vid

Témata, do kterých materiál patří