Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Viktor Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. Viktor Dyk: Krysař Protispolečenská generace buřičů: -přelom 19. a 20. století; jsou nespokojeni s dobou, odpor proti vídenské politice, revoltují proti měštanskému světu, jsou proti vládě, církvi, autoritám; anarchismus (=úsilí o neomezenou svobodu člověka) -bohémský život; odmítají vše staré; hledají své místo ve společnosti; hlavní hrdinové jsou často tuláci jako symbol svobody -objevuje se hnutí tzv. Omladina-anarchisté, byli vězněni; vzniká časopis Nový kult- sdružují se kolem něj anarchisté, je založený S. K. Neumannem -objevují se nové směry: antimilitarismus-hnutí odmítající válku; civi-lismus – oslava moderní techniky a civilizace; vitalismus-oslava základních lidských potřeb, přírody Jeho současníci: Frána Šrámek (Stříbrný vítr; Měsíc nad řekou), František Gellner (Po nás at přijde potopa), Karel Toman (Pohádky krve; Torzo života), Petr Bezruč (Slezské písně), S. K. Neumann (Kniha lesů, vod a strání) Viktor Dyk (1877-1931) -básník, prozaik a dramatik, divadelní a literární kritik, příslušník generace buřičů – anarchistů; narodil se v Pšovce u Mělníka; překládal z francouzštiny a němčiny -studoval na gymnáziu v Praze, kde ho dějepis učil Alois Jirásek; poté studoval práva; působil v literárním a řečnickém spolku Slavia, byl členem odboru Umělecké besedy -později se živil jako novinář a spisovatel, od roku 1907 vykonával funkci redaktora v časopise Lumír, později publikoval v Národních listech nebo listu Samostatnost -angažoval se také v politice, byl poslancem Národního shromáždění a v říšském sněmu, byl odpůrcem Masaryka a Beneše; podílel se na protirakouském odboji a pro svoji literární činnost byl vězněn -byl uznávaným šachistou, členem Českého spolku šachovního -oženil se se spisovatelkou Zdenkou Háskovou; zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři; je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech -Další dílo:Prsty Habakukovy – román;Pohádky z naší vesnice-poezie; kritika měštanstva, pojmenoval ji podle Hálkovy sbírky;Zmoudření Dona Quijota – drama; Don Quijote nechce zmoudřet a zemře Krysař: Krysař-osamocený tulák, nevázaný, tajemný, moudrýAgnes-milující, působící nevinněSepp Jorgen [jergen] – zaostalý, osamocený, všechno mu dochází opožděněKristián-milenec Agnes, zajímá se hlavně o majetek -vychází ze staroněmecké báje, která vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys, a když mu nebyla vyplacena odměna, rozhněval se na občany města a odvedl za trest jejich děti. Existuje několik variant závěru-buď krysař zavřel děti do jeskyně, utopil je v řece nebo je vrátil, když dostal slíbenou odměnu Děj začíná Krysařovým příjezdem do hanzovního města Hameln, kde se dohodne s městskou radou konšelů, že za odvedení všech krys z města dostane od nich docela velkou částku peněz. Potkává se s dívkou Agnes a již po prvním setkání si padnou do oka. Potkává zde i Seppa Jorgena - rybáře, který má pomalé chápání, díky čemuž je ze společnosti vyděděn, podobně jako krysař díky svému údělu. Dalšího dne Krysař pomocí své kouzelné flétny vykoná bez obtíží to, co radním slíbil a vrací se zpět k Agnes, u níž je ubytován. Nějakou dobu čeká na peníze od konšelů a během toho se s Agnes do sebe zamilují. On se pak dozvídá od Konšelů, že tolik peněz mu nedají, jelikož si je podle nich nezaslouži, protože jeho práce nebyla tak náročná. Pohádá se s nimi a rád by se pomstil, díky lásce k Agnes, která změnila jeho povahu, to však neudělá. Brzy se však stane další nemilá věc, když Agnes čeká dítě svého předešlého milence-Dlouhého Kristiána. Krysař je rozzloben a chce město opustit, uvědomí si však, že bez Agnes již být nechce, že nechce být takovým, jaký býval. Vrací se do města a zjišťuje, že Agnes spáchala sebevraždu skokem do propasti na hoře Koppel, která se tyčí za městem. Na konci této propasti je podle pohádek a pověstí země sedmihradská. Matka Agnes se ze smrti dcery zbláznila. Rozzlobený Krysař se ztrátou lásky proměňuje ve stejnou osobu, jakou byl dřív. Použije píšťalu a celé město odvede k propasti, do níž Agnes skočila a shodí je do ní. Poté tam skočí i on sám, neboť na tomto světě již takhle nechce žít. Jediný přeživší je Sepp Jorgen, který sice slyší píšťalu, ale díky tomu, že vyděděním ze společnosti zůstala jeho osobnost nezkažená, přehluší její tóny nářek dítěte. Toho, které Agnes porodila. Vydává se za ním, a když vidí, že je celé město prázdné, jde mu najít ženu, jež by jej nakojila. ZAJÍMAVOSTI: krysař odváděl krysy slabým pískáním píštaly do řeky, kde se utopily, nikdy nepískal vší silou, protože by byl schopen zahubit celé město.

Témata, do kterých materiál patří