Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Gogol,_Nikolaj_V,_Revizor

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (571,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Gogol, Nikolaj V.: Revizor Autor: - Ruský prozaik a dramatik, nelítostný kritik nevolnického řádku - Psal na přechodu romantismu a realismu - Jeho tvorba mocně ovlivnila vývoj ruské společnosti - Ve svých dílech popisuje reálné prostředí ukrajinského venkova i obyčejné lidi z různých společenských vrstev - Nastavuje zrcadlo soudobé ruské společnosti, vytváří její karikaturní obraz - Dětství prožil na ukrajinském venkově - Po otci zdědil lásku k divadlu - Byl nucen opustit Rusko a pobýval v Itálii, zde přepracoval svá díla a pracoval na románu Mrtvé duše, který vyšel s cenzorskými zásahy - Na sklonku života propadl depresím, hladověl - Zemřel fyzicky i psychicky vyčerpán v Moskvě - Díla: Taras Bulba, Petrohradské povídky, Mrtvé duše, Ženitba Téma, myšlenka: - Anekdotický (satirický a groteskní) příběh falešném revizorovi - Opírá se o reálnou situaci v život tehdejšího Ruska a mravní úpadek, pojítko mezi lidmi, klam a lež - Zaměřeno proti úplatkářství, křivé tváři maloměstského života - Zobrazil tehdejší ruskou společnost z jiného zorného úhlu - Ukazuje ruskou společnost deformovanou byrokratismem, pokřivenou peněžní morálku - Hodnoty duchovního života a lidské porozumění zatlačeny do pozadí - Hlavní myšlenka byla upozornit na nedostatky společnosti (úplatkářství, byrokratismus) a na charaktery lidí, kteří jsou ovlivněni peněží a mocí. - Děj se odehrává ve 24 hodinách Doba a místo děje: malé ruské městečko Gubernie, za doby cara Mikuláše I (začátek 19. stol) Kompoziční výstavba: chronologický postup v celé hře, bez gradace Literární druh: drama Literární žánr: komedie o 5-ti jednáních Literární směr: realismus (umělecký směr 2. pol. 19. století, snaží se objektivně zobrazovat svět, aby se podobal co nejvíce skutečnosti, projevuje se hlavně v malířství, sochařství a literatuře) Gogol, Nikolaj V.: Revizor - Objektivnost, žádné přikrášlování, všední situace - Člověk je vytvářen prostředím, ve kterém žije - Pro realismus je typický jedinec - Analýza společnosti a člověka, kritika nedostatků společnosti, charakter postav se vyvýjí Další autoři: A.P. Čechov, Honoré de Balzac, Gustav Flaubert, Alois Jirásek Jazykové prostředky:  Občas i lehce archaické výrazy  Jednoduchý, spisovná i nespisovná čeština  hovorové výrazy  postup vyprávěcí a popisný  Využití jazyka postav k jejich charakteristice a vyjádření duševních stavů  Humorné  Satira (využívající komičnost, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů)  - Výsměch úplatným úředníčkům  - Příživnickým statkářům  - Nadutým pánům a hlupákům obecně Postavy: Jednotlivé charaktery jsou budovány na principu grotesky Hlavními postavami je vlastně celá skupina úředníků s Direktorem v popředí Anton Antonovič– hejtman, malicherná postava, vystupuje velice solidně, chová se důležitě a důstojně, bere úplatky, dostává se do lží, má strach z kontrol Anna Andrejevna – žena hejtmana, s každým koketuje, zvědavá, marnivá Marja Antonovna – dcera hejtmana, Chlestakov ji požádá o ruku Chlestakov – petrohradský mládenec, úředníček, podvodník, povaleč, trochu přitroublý. Hovoří i jedná bez rozmyslu, využívá hlouposti a strachu úředníků Osip – sluha, rád káže mravy, je chytřejší než jeho pán Fjodorovič Ljapkin-Ťapkin (sudí) – jeho vášní je úplatkářství. Zcela zaujat sám sebou. Když mluví, pozoruje, co jeho slova vzbuzují u ostatních Zemljanika – dozorce dobročinných ústavů – tlustý a mazaný, rád lidem lichotí. Intriky jsou jeho denním chlebem, pokud může zachránit vlastní kůži. Bobčinskij a Dobčinskij – velice zvědaví, podobají se jeden druhému, skákají si stále do řeči Špekin – poštmistr, četl tajně všechny dopisy a znal všechny příběhy lidí v městečku Vyprávěcí postup: er forna – autor, ich forma dialogy Gogol, Nikolaj V.: Revizor Děj:  Děj Revizora se odehrává v malém ruském městečku v jakési gubernii na počátku třicátých let 19. století během krátkého časového úseku dvaceti čtyř hodin. Nejprve se seznámíme s mladým bezvýznamným úředníčkem Chlestakovem, který se svým sluhou Osipem přijel do městečka již před čtrnácti dny, ubytoval se ve zdejším hostinci, v kartách prohrál všechny peníze a teď nemá na zaplacení útraty. Přeje mu ale štěstí, neboť městský hejtman právě dostal dopis od přítele z Petrohradu, že městečko navštíví nebo už navštívil revizor. Díky poštmistrovi, který pro své rozptýlení otevírá cizí dopisy, se o tom i ostatní úředníci města okamžitě dozvědí. Protože nemají čisté svědomí, neboť berou úplatky a kradou a všude je nepořádek, pochopitelně se revize obávají. Dva statkáři, Dobčinskij a Bobčinskij, jejichž jedinou životní náplní je běhat po městě a šířit jakékoliv (i neověřené) zprávy, ke kterým se dostanou, pokládají za revizora právě Chlestakova, a rychle rozšíří informaci o jeho příjezdu. Aby revize dobře dopadla, snaží se představitelé města Chlestakova podplatit.  Chlestakov dlouho nemůže uhodnout, proč se najednou setkává všude s takovou pozorností a úctou. Když pochopí, za jak významnou osobnost jej považují, plně využívá jejich hlouposti a protože je na mizině, rád přistoupí na jejich hru. Hejtman ho ubytuje ve svém domě, tváří se, že nic nevidí, když mu svádí manželku, a nakonec mu nabídne i ruku své dcery. Krajský sudí, poštmistr a školní inspektor mu poskytují „půjčky“ a všichni mu přinášejí různé dary. Chlestakov se vychloubá, jak je bohatý, kde všude byl a jaké má známosti. Při tomto smyšleném vyprávění o sobě jako o důležitém vysokém státním úředníkovi se tak rozohňuje, že téměř se plně vžívá do své nové smyšlené osobnosti. Kdyby se sluhovi Osipovi nepovedlo včas svému pánovi vysvětlit, že takový podvod se dlouho neudrží v tajnosti, byl by snad zcela klidně čekal na odhalení. Takhle namluví svým hostitelům, že odjíždí za svým bohatým strýcem pro svolení k sňatku a včas zmizí. Před svým odjezdem napíše dopis příteli, v němž se mu svěří s celou komedií, kterou s úředníky městečka sehrál. Dopis pochopitelně otevře poštmistr a hned s ním běží k hejtmanovi, který se mezitím oddává snům o tom, že jeho život

Témata, do kterých materiál patří