Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


George_Orwell_-_Farma_zvirat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

George Orwell - narodil se 25. června 1903 a zemřel 21. ledna 1950 - vlastním jménem Eric Arthur Blair - je znám spíše pod svým literárním pseudonymem George Orwell - byl britským novinářem, esejistou a spisovatelem - v roce 1922 vstoupil do služeb britské policie v Barmě - po pěti letech se vrátil do Evropy s úmyslem stát se spisovatelem - své zkušenosti popsal v knize Trosečníkem v Paříži a Londýněse kterou konečně jako autor prorazil - - Zdravým úsudkem a jasným, neokázalým stylem se vyznačují zejména Orwellovy eseje sebrané v několika svazcích V břiše velryby -za 2. světové války pracoval v BBC - přispívá také do předních anglických novin a časopisů (Tribune, Observer) - v listu Tribune měl vyhrazený sloupek s názvem: "As I please" (Jak mně se líbí) -V komunistickémČeskoslovensku byl na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy nemohly oficiálně vycházet. - Orwellovy knihy v češtině tou dobou vycházely v exilových nakladatelstvích. Díla: Próza Ve svých raných prozaických dílek vycházel Orwell ze svých zkušeností. - Na dně Paříže a v Londýně - Barmské dny – román o koloniálním útlaku Rományjako kritika společnosti - Farářova dcera - Hold Katalánskupopisuje jeho myšlenkový přerod v bytostného odpůrce lži a totality - Farma zvířat – vrchol autorova díla Reportáže a eseje V nich Orwell jako humanistický a demokratický orientovaný kritik uvažuje o politice, společnosti a literatuře. - V břiše velryby - Lev a jednorožec - Literárně kritické eseje - Zastřelit slona Farma zvířat Styl psaní Literární druh:epická próza Literární žánr:epika (nerýmuje se,má děj) - novela. Alegorická bajka: krátký příběh v němž vystupují zvířata jako lidé Místo: Anglická farma Kompozice: chronologická Děj novely vyprávěn. ve 3 osobě a je rozdělen do kapitol Orwellova Farma zvířat vznikala za 2. světové války. Po značných problémech s britskými nakladateli, kteří si tuto ostře kritickou bajku nejprve nedovolovali vytisknout, vyšla až v roce 1945(u nás byla od roku 1946 zakázaná). Dílo se ihned stalo bestsellerem. Patří mezi díla pojednávající o politických a společenských vztazích 20. století. Je však zcela jedinečná svou formou bajky. George Orwell prostřednictvím své knihy prorokoval a zároveň kritizoval nastávající politickou situaci. Hlavní problematikou tohoto díla je zneužití důvěřivosti ostatních ve svůj vlastní prospěch. I přesto, že se jedná o vcelku závažné téma, Orwell nešetří humorem ani ironií, avšak nepodává ani jeden vysvětlující komentář a tak tedy čtenáři nezbývá, než si různé souvislosti domyslet. Jak už to v bajkách bývá, v příběhu vystupují zvířata, která disponují některými lidskými vlastnostmi a chovají se jako lidé. Román je parodií na politické události. Svou podstatou autor předpověděl události několika let dopředu. Orwell s naprostou přesností popsal komunismus. Rysy totalitního režimu Autor trefně zachycuje rysy totalitních režimů, domýšlí a předpovídá jejich možné důsledky. Kritizuje však pouze nepřímo, prostřednictvím podobenství. Prasata se na Farmě zvířat oslovují ,,soudruzi", v textu nalezneme i narážku na Leninovu posedlost elektrifikací, ve chvíli, kdy zvířata staví větrný mlýn pro výrobu elektřiny. Orwell podporuje čtenářovo myšlení tím, že mu ukáže za jakých okolností se lži tvoří (zastrašování psy, skandování hloupých ovcí, tyranie). Používá jazykových prostředků jako jegradace - opakující se veřejná doznání ke zradě a následné popravy. Přestože Orwell nikdy v totalitním režimu nežil, snažil se jeho hrozby přiblížit ostatním a varovat je. Charakteristika zvířat Román je alegorií totalitarismu. Farma zvířat představuje Sovětský svaz a vývoj poměrů v tomto typu státu. Vlastnosti vůdců a „poddaných“ jsou přeneseny na zvířata. Na začátku jsou si všichni rovni, ale poté jsou si někteří rovnější. Totalitarismu se v příběhu říká animalismus. Každému zvířeti (či skupině zvířat) přidělil Orwell zvláštní charakteristiku. Ústrední roli hrají tři prasata, která jsou považována za nejchytřejší: Major- (představitel Lenina), který ostatním vnukl myšlenku rebelie. Napoleon - krutý vůdce, velmi podobný Stalinovi Kuliš - Trockij (soupeřil po revoluci o moc se Stalinem, zasazoval se o industrializaci a elektrifikaci Sovětského svazu. Byl vyhnán Stalinem ze země, usadil se v Mexiku, kde za záhadných okolností zemřel.) Obviněn z velezrady a vyhnán, lze ho považovat za toho, kdo to myslel dobře (i když příděly jablek jen prasatům) Vepř Pištík: propaganda, mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty, překrucuje a mění pravdu, pozměňuje fakta, špiní nepřátele, mlží a lže. Psi - plní funkci jakési tajné policie a jsou věrní svému vůdci Napoleonovi. Koně Boxer a Lupina - představují tvrdě pracující lid, kteří by pro myšlenku budování vlastního státu, kde jsou si všichni rovni, obětovali vlastní život. Ovce - tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají názor, nechtějí ho mít, neptají se. Svým sborovým, hlasitým opakováním frází přehluší jakýkoli hlas odporu, protinázor. Jde o ideální materiál pro totalitní vládce. Osel Benjamin– lze ho pokládat za autobiografickou postavu a reprezentuje pasivního intelektuála. Krkavec - je vyobrazení utlačované víry. Lidé – představitelé kapitalistů (vykořisťovatelů) Vlastní slova : - napsáno na přelomu roku 1943 a 1944 Román Farma zvířat je napsán formou bajky. Je to zvířecí alegorie na komunismus. Svou podstatou předpověděl události pár let dopředu. Orwell s naprostou přesností popsal komunismus – systém, kde jsou si zprvu všichni rovni, ale postupně je většina rovných ovládána několika ještě "rovnějšími", což má za následek vývoj až k totalitarismu. Spravováním farmy se pověří sama prasata, protože jsou nejchytřejší ze zvířat. Nejprve vládne kanec Napoleon s jiným prasetem Kulišem, ale již od začátku usiluje o samostatnou vládu. Obě dvě prasata se pořád hádají. Farma je přejmenována na "Zvířecí farmu". Je sepsáno sedmero přikázání a každé zvíře je povinno je dodržovat v zájmu Zvířata začnou na farmě znovu Při vhodné příležitosti Zprvu farma opravdu dobře p

Témata, do kterých materiál patří