Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13 Farma-zvířat

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Farma zvířat autor: George Orwell Společensko-historické pozadí:Doba po druhé světové válce. Rozmach tzv. Studené války, kdy je svět rozdělen na dva póly. Západ pod vládou demokracie a východ pod tvrdou diktaturou vedenou SSSR. Alexandr Solženicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče antiutopie – je opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) 3.Vlastním jménem Eric Arthur Blair, narodil se roku 25. června 1903 v Motihari v Indii v rodině koloniálního úředníka. Vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru, kudy protéká říčka Orwell, podle níž si Blair zvolil svůj pseudonym. Vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton. Poté do svých 25 let sloužil v Indické imperiální policii v Barmě. V roce 1927 se vrací do Anglie a začíná se živit jako novinář a esejista. Nějakou dobu žije také jako tulák v těch nejchudších vrstvách v Paříži a Londýně. Intenzivní politické a sociální vření, které proudí Evropou, ho vtahuje, a tak se stává Georgem Orwellem - vášnivým socialistou, odpůrcem fašismu a zastáncem rovnosti. Ve 30. letech napsal jak několik románů - Farářova dcera, Bože chraň aspidistru atd. Jako dobrovolník se zapojuje do španělské občanské války, kde bojuje v legiích POUM - španělského socialistického hnutí. O svých zážitcích píše v knize Hold Katalánsku. V době druhé světové války byl již naprosto pevně přesvědčen, že stávající kapitalistický systém nemá šanci na přežití. To se odráželo zejména v jeho novinářské a esejistické tvorbě. Války se neúčastní kvůli vleklé tuberkulóze, ale spolupracuje s BBC, také pilně přispívá do předních anglických novin a časopisů, kde má i své vlastní sloupky. Těsně před svou smrtí (umírá 21. ledna 1950 v Londýně) píše dvě svá nejznámější díla: Farmu zvířat a 1984. Obě tyto knihy jsou kritikou totalitních systémů. Dílo George Orwella: Barmské dny; Na dně v Paříži a Londýně; Farářova dcera; Bože chraň aspidistru; Coming Up for Air; Road to Wigan Pier; Hold Katalánsku; Farma zvířat; 1984 4.Literární druh: epikaLiterární směr: světová literatura druhé poloviny 20. století (tématika totalitní společnosti)Literární žánr: román – alegorická bajka, trpká parodie totalitní diktatury a revoluce, antiutopický 6.DOBA A MÍSTO DĚJE: Na statku v Anglii (panská farma nejprve), čas neurčený 7.Koně – Boxer a Lupina – představují pracující lid, Boxer muže, kteří by pro myšlenku budování vlastního státu , kde jsou si všichni rovni, obětovali vlastní život.Lidé – představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů Příběh se odehrává na poměrně malé farmě, kterou vlastní pan Jones. Na farmě jsou mimo pana Jonese také psi, kočky, prasata, ovce, krávy, koně, osel, myši, holubi, kozy a kachny. Jednoho dne se pan Jones opil a zapomněl zavřít zvířata, ta se sešla ve stodole, kde předsedalo prase Major o revoluci, která má přijít. Naučil zvířata zpívat píseň Zvířata Anglie.Za několik dní zemřel, po jeho smrti se zvířata vzbouřila a vyhnala pana Jonese, tím začala Revoluce. Potom prasata oznámila, že umí psát a číst a že přejmenují Panskou farmu na Farmu zvířat a napsala na vrata sedm přikázání, která zní asi takto:Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.Žádné zvíře nebude chodit oblečené.Žádné zvíře nebude spát v posteli.Žádné zvíře nebude pít alkohol.Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.Všechna zvířata jsou si rovna.Ovce si to nedokázaly zapamatovat, a tak je prasata musela naučit jednodušší přikázání, které znělo: 4 nohy dobré, 2 nohy špatné.Potom se zvířata pustila do prací na statku, prasata toho však moc nedělala. Šlo jim to mnohem lépe než dříve. Podařilo se jim také v Bitvě u kravína odrazit první útok lidí.Za čas se narodila štěňata, ale hned po odkojení si je vzalo prase Napoleon na výchovu. Takhle to šlo dál, dokud další prase, Kuliš, nezhotovil nákres větrného mlýna. Napoleon byl proti už od začátku, ale Kuliš měl navrch. Když měl nákres hotový, na pravidelném nedělním shromáždění mělo dojít k hlasování o jeho stavbě. Kulišovo nadšení zvířata uchvátilo, avšak před zahájením hlasování Napoleon náhle přivolal devět psů – dorostlých převychovaných štěňat – a vyhnal Kuliše z farmy pryč.Zvířatům se to nelíbilo, ale bála se psů, a tak nic neříkala. Poté Napoleon rozhodl, že se mlýn přece jen začne stavět. Stavba byla obtížná, ale zvířata dělala, co mohla. Téměř dokončený mlýn shodila vichřice. Napoleon však prohlásil, že viníkem je Kuliš, který se uchýlil na sousední farmu a organizuje sabotáže. Následně byly veškeré nezdary přičítány Kulišovi. Řada zvířat byla obviněna ze spolupráce s ním a odsouzena k smrti.Napoleonův pomocník, prase Pištík, měnil postupně přikázání. Zvířatům to připadalo divné, ale Pištík jim říkal, že se pletou, že mají špatnou paměť. Nakonec zvířata uznala, že má pravdu. Mezitím došlo k dalšímu útoku lidí, při němž byl opět zničen téměř hotový mlýn.Prasata postupně soustřeďovala větší a větší moc, až nakonec vládla v čele s diktátorem Napoleonem ještě přísněji než lidé. Přeučila ovce jejich přikázání na: 4 nohy dobré, 2 lepší a začala chodit po dvou. Sedm přikázání nakonec změnila v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.Příběh vrcholí hostinou, na které jsou společně prasata a lidé – delegace sousedních farmářů. Zvířata hostinu sklesle pozorují oknem. Lidé obdivují přísný režim, jaký prasata ostatním zvířatům nastolila a Napoleon slavnostně oznamuje přejmenování Farmy zvířat na Panskou farmu. Zvířata shledávají, že již nelze odlišit prasata od lidí.Tak autor uzavírá dějinný cyklus diktatura – revoluce – diktatura. 9.Jazyk je spisovný. Bajka obsahuje barvité popisy. Častá je přímá řeč a dialogy. Vyprávění probíhá v er-formě, je chronologické. 10.V roce 1954 byla natočena animovaná Farma zvířat (režie: Joy Batchelor a John Halas). V roce 1999 vznikl televizní hraný film Farma zvířat (režie John Stephenson).

Témata, do kterých materiál patří