Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša Alois Mrštík - starší bratr Viléma Mrštíka, narodil se v Jimramově 14. 10. 1861, zemřel 24. 2. 1925 v Brně - český prozaik a dramatik - vystudoval učitelský ústav v Brně a od roku 1881 učil na školách v různých jihomoravských//obcích - od roku 1889 působil jako správce školy v Divákách u Hustopečí, kde žil až do smrti, poskytl//domov svému bratrovi i otci a kde vytvořil všechna svá díla - literárně Alois Mrštík přispíval do časopisu Vesna, Národních novin, Moravské orlice, Zlaté//Prahy, Lumíra, Světozoru, Národních listů, Máje a dalších novin a časopisů Dílo: - povídkové soubory –Hore Váhom, Nit stříbrná, Dobré duše -Rok na vsi – románová kronika moravské dědiny, AloisMrštíkvykreslil svérázný život na//moravské dědině v rámci církevního roku (tj. od podzimu do podzimu) se všemi jeho zvyky,//radostmi i strastmi Vilém Mrštík - 14. 5. 1863, Jimramov – 2. 3. 1912, Diváky - český prozaik, dramatik, překladatel (např. Dostojevského, Tolstého, Puškina), literární a//umělecký kritik - v roce 1869 se rodina přestěhovala do Ostrovačic u Brna a potom v roce 1875 do Brna-------- vystudoval gymnázium v Brně a potom v Praze nastoupil na práva, ale ty nedokončil a//věnoval se plně literatuře a žurnalistice - byl z bratrů ten průbojnější - v roce 1889 opustil Prahu a nastěhoval se k bratrovi do Diváku u Hustopeče, zde vytvořil//všechna svá díla - psychická krize (spáchal sebevraždu) - literárně Vilém Mrštík přispíval do časopisu Rozhledy, Ruch, Česká revue, Česká Thálie, Hlas//národa, Literární listy, Pozor, Zlatá Praha, Lumír, Světozor, Národní listy, Máj a další -od roku 1895 patřil Vilém k signatářům Manifestu České moderny -zabýval se i literární kritikou, kde obhajoval syrovost a pravdivost francouzského realismu,//především Émila Zoly a Guy de Maupassanta- probojovával umění bezohledně pravdivé, usilující o nápravu světa - vyzdvihuje mravní hodnoty lidí, tvrdě odsuzuje bezohlednost a honbu za majetkem Dílo: -povídky:Stíny;Babetta,Verunka a drobné povídky -romány:Santa Lucia (příběh osamocení, sebeuvědomění, ztráty iluzí a smrti chudého//brněnského studenta po jeho příchodu do Prahy, prvky naturalismu),Pohádka máje////(impresionistické), Zumři (poslední a nedokončené dílo) -dramata:Paní Urbanová, Anežka - románová kronikaRok na vsi byla prohlášena v definitivní úpravě též za společné dílo obou//bratří, Vilémův podíl tu však není podstatný(je patrně spoluautorem lyrických popisů//v románě) Literární kontext: •REALISMUS: -realis = věcný;snaha (tendence) člověka správně, co nejvěrněji zachytit realitu,2.///polovina 19. st. – snaha převládá do podoby uměleckého směru - vývoj společnosti, obrovský vědecký rozvoj; základy sociologie, psychologie - vytvářítypizaci – typické prostředí (detailní popis), typická postava (ze současnosti, nese///určité vlastnostiurčitého okruhu lidí) X romantismus (výjimečnost) - většinou er-forma, autor není ztotožněn s dílem, autor – výběr prostředí - jazyk = typizační, charakterizační prostředek; užití nářečí -formy: próza, žánry - povídky, romány (rozsáhlé románové cykly, epopeje) -podoby realismu: • popisný:Božena Němcová (Babička,V zámku a podzámčí,Divá Bára) • kritický:K. H. Borovský(epigramy,Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra),////Honoré de Balzac (Lidská komedie),Charles Dickens (Oliver Twist) • naturalismus:Emile Zola (Zabiják),Guy de Maupassant(Kulička),Josef Karel Šlejhar -ostatní (světoví) představitelé:Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Zločin a trest),Lev///Nikolajevič Tolstoj (Vojna a mír),Anton Pavlovič Čechov (lyrickédrama – monologizace///dialogu,Višňový sad),Charlottea Emily Brontëovy,Henryk Sienkiewicz -český naturalismus: nebyl tak výrazný jako ve FR, podrobný popis sociálního prostředí,//////výběr postav – ztroskotanci, chamtivci, opilci;popisy drastických scén – odpovídá tomu///jazyk (expresivní), dílo je dokumentem té určité doby – autor je zapisovatelem;Vilém///Mrštík(Santa Lucia),Ignát Herrmann (U Snědeného krámu),Josef Karel Šlejhar(Kuře///melancholik – nejtypičtější dílo pro český naturalismus), proti byla Eliška Krásnohorská//////(naturalismus = ,,estetická ošklivost“) -2. polovina 19. st. u nás: - r. 1848 – revoluce, porážka Bachova absolutismu, od r. 1860 – dochází k uvolnění, r. 1867////– rakousko-uherské vyrovnání, porážka české politické reprezentace - 60. léta – intenzivní národní život, založenSokol (tělovýchovná organizace, Miroslav////Tyrš), vznikUmělecké besedy, založenHlahol (pěvecký spolek, Bedřich Smetana) -Generace májová: - r. 1858 –Almanach Máj (sborník prací nastupující mladé generace, která vstoupila do//////literatury) – prezentuje svůj názor na literaturu, přihlásili se k odkazu K. H. Máchy,//////svoboda tvorby, evropský nadhled, kosmopolitismus (světoobčanství) -Jan Neruda (Balady a romance, Zpěvy páteční, Arabesky, Povídky malostranské),//////Vítězslav Hálek (Večerní písně, V přírodě),Karolína Světlá (Ještědské romány, Kříž u//////potoka, povídka Hubička),Jakub Arbes (tvůrce nové formy – romaneto,Svatý Xaverius) -Generace ruchovců a lumírovců: - nová generace spisovatelů 70. a 80. let -lumírovci –křídlo kosmopolitní, podle časopisuLumír, preferovali snahu zapojit českou//////literaturu do kontextu světové literatury,Jaroslav Vrchlický (Emil Frída, dílo//////nejrozsáhlejší v čes. lit., lartpourlartismus – čisté umění,Zlomky Epopeje, Hudba v duši,//////Okna v bouři, Noc na Karlštejně),Josef Václav Sládek (od. r. 1877, předtím u ruchovců,//////překladatel – Shakesp.,Selské písně a České znělky),Julius Zeyer (Radúz a Mahulena) -ruchovci –křídlo národní, podlealmanachu Ruch 1868 – položení zákl. kamene ND,//////požadovali úzkou spjatost literatury s nár. tradicemi,Eliška Krásnohorská (Alžběta//////Pechová, libreta ke Smetanovým operámHubička, Čertova stěna, Tajemství),/////Svatopluk Čech(Pravý výlet pana Broučka do Měsíce – humorně-satirické dílo) - spor mezi R+L 1877Časopis národního muzea – E. Krásnohorská – vytyčuje básníka ryze//////národního, tyto představy nesplňuje J. Vrchlický

Témata, do kterých materiál patří