Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. G. Orwell - Farma zvířat

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. George Orwell: Farma zvířat Próza směřující k realismu: 1. světová válka -válka v letech 1914-1918; začala atentátem na F. F. D´este (28. 6. 1914 v Sarajevu); 10 milionů mrtvých; v centru dění je člověk; autoři píší o válce většinou z vlastních zkušeností, jejich díla jsou válkou poznamenána; autoři válku odsuzují, vyzdvihují hlavně přátelství; všímají si mladých lidí; časté je téma lásky a války; autoři této doby-tzv. Ztracená generace=často mladí autoři, kteří odešli do války kvůli boji za svobodu, byla jejich prvním velkým zážitkem a autoři tak byli trvale poznamenáni, těžko se zařazují do společnosti -1918 – vznik ČSR; rozmach prózy (především románu); vznikají nakladatelství (Ottovo, Topičovo, Melantrich) -1921 – vznik komunistické strany -> 1929 ji řada spisovatelů opustila -ve 30 letech reakce na události ve světě (př. Karel Čapek reaguje na španělskou občanskou válku); v meziválečném období strach z 2. světové války, reakce na první světovou válku; próza v meziválečném období se dělí na demokratickou (psalo se v okruhu T. G. M.), psychologickou (psychologie postav), imaginativní a společenskou -v próze směřující k realismu se objevují filozofické směry: pragmatismus (ztotožňuje pravdu s účelností); marxismus-leninismus; existencionalismus; unanimismus (názor jedince podřízený názoru kolektivu -1. 9. 1939 – začátek 2.sv. války Orwellovi současníci:Francie (Anatole France –Bohové žízní; Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ; Noční let), Německo (Heinrich Mann-Profesor Neřád; Thomas Mann-Buddenbrookovi), Rusko (Boris Pasternak-Doktor Živágo), Anglie (George Bernard Shaw-Pygmalion; John Galsworthy-Sága rodu Forsytů), USA (John Steinbeck-O myších a lidech; Francis Scott Fitzgerald-Velký Gatsby) George Orwell (1903 – 1950) -vlastní jméno Eric Arthur Blair; britský publicista a spisovatel; narodil se v rodině britského úředníka v Indii -studoval v Anglii na elitní škole - odešel do Barmy, kde pracoval u policie a poté žil mezi nejchudšími vrstvami v Anglii a Francii; vystřídal řadu zaměstnání, od roku 1930 pracoval jako novinář a publikoval pod pseudonymem -účastnil se španělské občanské války jako novinář i bojovník, byl v ní zraněn -byl levicového zaměření, ale nebyl členem žádné strany -během druhé světové války působil jako redaktor BBC; zemřel na tuberkulózu -jeho dílo bylo zprvu přehlíženo, na sklonku života zažil období čtenářského zájmu -v díle Farma zvířat ukázal tehdy nepříliš známé skutečnosti o sovětském režimu¨ Další díla: 1984–antiutopický román, je vizí budoucího totalitního světa, v díle vládne jedna strana, v jejímž čele je Velký bratr - kritizuje zde Stalinovu vládu;Barmské dny –román o útlaku v Barmě Farma zvířat: -dílo napsáno v letech 1943-1944; dílo je bajkou (zvířata mají lidské vlastnosti, mluví jako lidé; cílem bajky je kritika společens. problémů) -jde o kritiku Stalinova režimu; Major (=Lenin, vystavování lebky Majora na farmě bylo parodií na Leninovo mauzoleum); Napoleon (=Stalin, střet prasat Napoleona a Kuliše bylo parodií střetu Stalina s Trockým a následné vyhnání Trockého) Major – 12ti letý kanec, mezi zvířaty vážený, inteligentníNapoleon – prase, nejmazanější, podvodník, prospěchář, zrádceKuliš – prase, chytré, čestné, je však Napoleonem vyhnán z farmy a bezdůvodně označen za nepřítelepan Jones – majitel původní Panské farmy, alkoholik, zvířata kvůli němu hladovíBoxer – kůň, nejvíce pracovitý, idealista, čestný, nevzdává se a stále pracuje, i když mu dochází sílyPištík - prase, pravá ruka Napoleona, lhář, v očích ostatních zvířat vykresluje Napoleona jako toho nejlepšího vůdceMolina – klisna, ráda se parádí mašlemi Děj se odehrává na jedné anglické farmě, která nese název Panská farma a jejím majitelem jen pan Jones, který je alkoholikem a pod jehož vedením zvířata strádají. Jednoho večera všechna zvířata svolá do stodoly staré prase Major a poví jim svůj sen, jak to bude v zemi vypadat, až zmizí Člověk, který je podstatou trápení všech zvířat. O tři dny později Major zemřel a zvířata se začala připravovat na revoluci, kterou Major předpověděl. Organizování zvířat měla na starosti prasata a Majorovo učení shrnuli Napoleon, Kuliš a Pištík do systému-tzv. animalismu. Jednoho dne zvířata neplánovaně vyhnala Jonese z farmy a začala si sama vládnout. Přejmenovali farmu na Farmu zvířat a stanovila 7 přikázání, ve kterých si byla zvířata rovna a člověk byl nepřítel. Zvířata se učila číst a psát a melodie Zvířata Anglie se stala jejich hymnou. Jones se však jednoho dne rozhodnul získat farmu zpátky, jeho útok byl však zvířaty úspěšně odvrácen. Kuliš začal plánovat stavbu větrného mlýna, který jim měl ušetřit spoustu práce. Na schůzích docházelo mezi Kulišem a Napoleonem k neshodám, které vyvrcholily vyhnáním Kuliše Napoleonem navždy pryč z farmy, velitelem farmy se proto stává Napoleon. Zpočátku se zvířatům vedlo vcelku dobře, Napoleon však začal rušit všechna přikázání – začal obchodovat s pány z okolních farem (tedy s lidmi), spával v posteli, jedl z porcelánu a později se i oblékal – choval se tedy jako člověk. Při jedné z vichřic jedné noci větrný mlýn spadnul a Napoleon stanovil jako viníka Kuliše, který podle něj v noci tajně navštěvuje farmu a chce jim škodit. Stejně tak vše, co se pokazilo, vždy shazoval na Kuliše, který již farmu dlouhou dobu neobýval. Zvířata začala opět trpět nedostatkem jídla, zatímco prasata, která byla chytrá a a údajně nemusela pracovat, protože se starala o chod farmy, si žila dobře. Prasata byla nadřazenějšími nad ostatními zvířaty. Větrný mlýn byl znovu vystaven, při druhém útoku na farmu, kterou provedl jeden z majitelů okolní farmy, byl opět zničen. Útok zvířata ale opět úspěšně odrazila. Zvířata čímdál více trpěla a pracovní nátlak nevydrželo ani nejsilnější zvíře- kůň Boxer, který byl Napoleonem utracen, ostatním však namluvil, že zemřel v nemocnici a zvířata svému Vůdci uvěřila. Pištík, který byl Napoleonovou pravou rukou, mezi zvířaty rozhlašoval, co by si farma bez Napoleona počala. Situace na farmě již byla horší

Témata, do kterých materiál patří