Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Viktor Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař Viktor Dyk Současní autoři Světová literatura Nové směry Impresionismu Symbolismus Mysticismus Dekadence Naturalismus Prokletí básníci Jean-Arthur Rimbaud – lyrická skladba Opilý, sonet Spáč v úvalu, sonet Samohlásky Paul Verlaine – sb. Saturnské básně, Písně beze slov Charles Baudelaire – sb. Květy zla Oscar Wilde – román Obraz Doriana Graye, tříaktovka Jak je důležité míti Filipa + světová lit. 1. pol. 20. st. Česká moderna Charakter české lit. se v 90. letech výrazně změnilBásníci buď kritizovali spol. poměry a morálku (Machar, Dyk), nebo utíkali od skutečnosti do světa snů a představ o lepším životě (Sova, Březina, Hlaváček)V pol. životě vedl nesouhlas s vládnoucí spol. ke vzniku anarchistického hnutí – spolek Omladina, které našlo svůj odraz v lit. (Šrámek, nejmladší Neumann)Vyhrocení situace – proces s Omladinou (1893) – obviněni ze spolčování, anarchieNastupující mladá generace se po vzoru vědců spojila v Českou modernu a 1895 otiskla svůj ManifestVznikla hlavně jako opoziční hnutíByl to význ. pokus sjednotit reprezentanty lit. a politikyHl. autoři – Šalda, MacharNešlo o skup. s jednotným programemTo, co je spojovalo byl rozchod s vládnoucí politikou a dosavadním uměnímBrzy se rozpadlaPřínos Moderny – do Čech začaly pronikat nejnovější myšlenkové proudy z E.2 generace: Starší generaceJosef Svatopluk Machar – Confiteor I-III, 4 knihy sonetů, Tristium Viubodona I-XX, Svědomím věků, Zde by měly kvést růže, Magdaléna Antonín Sova (impresionismus, symbolismus) – Lyrika lásky a života, Zpěvy domova, Ivův román, Pankrác Budecius, kantor, Květy intimních nálad, Ještě jednou se vrátíme Otokar Březina (symbolismus, mysticismus) – sbírka intimní lyriky Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce Karel Hlaváček (symbolismus, dekadence) – sb. Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna Fráňa Šrámek – poezie Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, Splav, Rány, růže; próza Prvních jednadvacet, Stříbrný vítr, Tělo; dramata Léto, měsíc nad řekou Mladší generace Přibližně stejné pocity jako starší (nespokojenost se spol. poměry)Ale překonávala individualistický postoj – nejen kritizovala, ale snažila se problémy řešitPředstavitelé většinou buřiči, anarchisté, antimilitaristé (Omladina)Sdružovali se kolem Neumannova časopisu Nový kultOdmítali autoritu státu, usilovali o neomezenou svobodu člověkaOd starší g. se lišili i výrazově – jazyk jednodušší, zkratkovitý, i hovorové výrazy, jejich poezie často podobná lidové tvorbě František Geller – Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše Karel Toman – Pohádky krve, Torzo života, Melancholická pouť, Verše rodinné a jiné, Hlas ticha, Kalendář století Slueční hodiny, Měsíce Viktor Dyk Petr Bezruč – Slezské písně, Stužkonoska modrá Viktor Dyk Básník, prozaik, dramatik, publicista* Pšovka u MělníkaPraha – gymnázium, právaNovinářství (mmj. časopis Lumír), politiceZa války vězněn ve Vídni pro své postoje, lit., novinářskou činnost, názoryPo válce pokračoval v novinářské činnosti+ v moři tragicky při koupání u ostrova Lopud nedaleko Dubrovníku (infarkt x sebevražda) Dílo: V celém svém díle vyzívá k činu, zachycuje rozpor mezi ideálem a skutečností Ranná lyrika – sb.:A porta inferi („Od bran pekelných‘‘ – podle žalmu, který se zpíval při pohřbech);Síla života Marnosti Navazuje na macharovskou linii – útočná lyrika spol. Satiry a sarkasmy + Pohádky z naší vesnice Kritizuje vady a nedostatky spol. Ironicky komentuje dobové dění, zamýšlí se nad osudem národa Kritizuje pasivitu, poddajnost Politické, kulturní, literární satiry Velmi brzy si vytvořil osobitou básnickou perspektivu a výraz: ironie, sebeironie, přímé pojmenování, pravidelný rytmický verš, nemelodický, bez metafor, úsečnost, vyhrocená pointa, paradoxní rým (nečekaný, protismyslný, překvapující) Milá sedmi loupežníků Rozsáhlá lyrickoepická báseň (poéma) Lyrickoepicky vypráví o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě Vypráví o dívce, která se přidá k loupežníkům, stane se jejich milenkou, toho, kterého měla nejradši z žárlivost zabijí, ona se jim pomstí, loupežníci konči na šibenici Lehké a těžké kroky + Anebo + Okno + Poslední rok Za války Válečná tetralogie (4 sb.) Výraz jeho vlastenectví Vyjadřuje obavy o osud národa Tvrdí, že národ má právo na samostatnost, ale musí za ni bojovat Okno – b. Země mluví – vznikla ve vězení ve Vídni, ústy matky země promlouvá e svému synu národu, vyzývá ho k boji za samostatnost, svobodu, ví, že bude třeba přinést oběti, národ nebojuje pouze sám za sebe, ale za všechna příští pokolení Devátá vlna B. sb. Pozdní lyrika alegorického zaměření, intimní lyrika melancholického ladění Inspirace – pobyt u moře, vyjadřuje vědomí plynoucího času a předtuchu smrti Rozpor mezi ideálem a skutečností Název vychází z pověstí rybářů v Dalmácii – 8 vln člověku neublíží, ale 9. jej zabíjí Zmoudření dona Quijota Drama, tragédie podle Cervantese Rozpor – ideál x skutečnost Bez ideálů nemůže hl. hrdina žít Krysař Literární druhLiterární žánr:NovoklasicistníTyp vypravěče:Aktuálnost námětu:Čas a místo děje:Jazyk a styl:Kompozice:Kompozice je sevřená. Dílo obsahuje 26 krátkých dějově hutných kapitol, v nichž klade důraz na dialogičnost. V první polovině díla se autor zaměřuje i na popis postav, zatímco v druhé se více věnuje ději, který je chronologický, ale vyskytují se zde i prvky retrospektivy. Děj graduje v až samotném závěru. Text obsahuje krátké odstavce.Hlavní myšlenka:Krysař:ústřední postava díla, tulák, hubený, vysoký, putuje od města k městu a zvukem své píšťaly vyhání z nich krysy, nejprve nespoutaný, nevázaný, to změní láska k Agnes, je poté plný citu, moudrý, světem zkušený, čestný, rozumný, nenechá se snadno zlákat, samotář, tajemný, přitažlivý, neznáme o jeho původu ani identitě nic bližšího, nesnese nespravedlnost a zklamání láskou, když ji ztrácí, ztrácí i smysl života, ironik, skeptik, vystřízlivělý ze svých iluzíAgnes:Sepp Jörgen:Kristián:Bonifác Strumm a Gottlieb Frosch:Magister Faustus z Wittenberka:Lora a Kätchen: Lora – dcera řezbáře Wolframa, Kä

Témata, do kterých materiál patří