Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Viktor Dyk, Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
14. Viktor Dyk – Krysař Vybrala jsem si novelu Krysař od českého prozaika Viktora Dyka. - dílo nejdříve vyšlo pod názvem1911Pravdivý příběh, Krysařbyl vydán 1915 -tematicky podobné:F- M. Dostojevskij – Idiot, Božena Němcová – Divá Bára –postavy bláznivých lidí Děj: Zdrojem k dílu Krysař byly Dykovi hlavně staroněmecké pověsti, do kterých autor promítl své vidění světa. Zesměšňuje ctihodné občany, poukazuje na zneužívání veřejných funkcí, lhostejnost k neštěstí druhých… Jednoho dne se v hanzovním městě Hameln objeví krysař. Všichni ho jako cizince považují za někoho méněcenného. V podobné situaci vyloučení je také rybář Sepp Jörgen, který není hloupý, ale jeho údělem je příliš pomalé přemýšlení. Co mu lidé řeknou jeden den, uvědomí si až druhý, a tak se tento rybář stává centrem výsměchu okolí. Krysařovi je jedno, za co ho lidé mají, dokud se nezamiluje do Agnes, měšťanky, která jej od jeho příchodu ve svém domku ubytovala. Ona jeho lásku opětuje. Náhle zjistí, že čeká nechtěné dítě s bývalým milencem. Mezi všemi tak nastává konflikt. Krysař svůj úkol vyhubit všechny krysy ve městě splní díky své kouzelné píšťale, kterou dokáže lákat jakoukoliv živou bytost. Radním se to však nelíbí a chtějí mu dát méně peněz, protože si myslí, že je nabyl příliš snadno. On se brání tím, že je placen za práci a ne za způsob, kterým ji vykonal. Spor vyvrcholí hádkou v městské hospodě U Žíznivého člověka, což nebývá zvykem, neboť všichni obyvatelé si obou radních nesmírně cení a mají je v úctě. Po této hádce a poté co zjistí, že Agnes čeká dítě svého milého Kristiána, rozhodne se město opustit. Než to však udělá, táhne ho něco zpět do hostince. Tam se setká s pomocníkem ďábla, který mu nabízí věčný život, když bude se svojí píšťalou škodit lidem. Krysař nabídku razantně odmítá a opouští město. Láska k Agnes je silnější než jeho vůle a přinutí ho vrátit se. Nikde ji nemůže najít, a když zjistí, že se ze žalu zabila skokem z vrchu Koppel a její matka se z toho zbláznila, rozhodne se celé město pomocí své píšťaly odvést na okraj propasti hory Koppel. Učiní tak ne pro peníze, které mu měly být vyplaceny, ale ze zármutku ze zklamané lásky. Během tónů jeho písně se ve všech lidech probouzí dávno zapomenuté touhy, a proto ho následují k hoře Koppel, kde ukončí svůj život v propasti s nadějí, že se dle pověsti dostanou do Sedmihradské země, kde je všeho dostatek, pohoda a odpuštění. Krysař doufá, že se opět setká se svou láskou Agnes, jež byla jediná, která v něm během jeho životního putováním probudila city. Ve vesnici zůstane živ jen rybář Jörgen, který vše pochopí až následujícího dne a chce též ukončit svůj neveselý život plný pohany a výsměchu. Od tohoto činu ho odvrátí kojenec, kterého nalezne opuštěného a hladového ve městě. Jörgen se vydá hledat matku, která by se o holčičku postarala. -prvky romantismu i realismu – vidí věci takové, jaké jsou ale rozhoduje se podlecitů Téma a motivy Téma: smrt obyvatel města Hammeln, zármutek, nešťastná láska,zápas iluze a reality Motivy: píšťala, propast, dav Časoprostor Čas: není určen, zřejmě středověk – mor Prostor: propast u německého města Hammeln Kompoziční výstavba - chronologicky Literární druh a žánr Druh: epika Žánr: novela Forma: próza Vypravěč - er-froma, vševědoucí Postavy Krysař – hubený a vysoký, putuje od města k městu a vyhání krysy pomocí píšťaly, je osamělý, bez závazků, jedinou dívkou, kterou miloval byla Agnes, jako cizince ho považují za méněcenného – podoba s rybářem Sepp Jorgenem, tajemný samotář,píšťala – dokáže lákat jakoukoliv živou bytost, její sílu nechce zneužít Bez lásky pro něj život neměl smysl Agnes – čeká nechtěné dítě s bývalým milencem Kristiánem, miluje Krysaře, Krysaře u sebe ubytuje, skočí do propasti Kristián – vysoký, světlovlasý, milenec Agnes, pracuje u svého strýce – možná bude dědit, agresivní vůči Krysaři Sepp Jorgen – vyloučen ze společnosti, pomalu přemýšlí, centrum výsměchu, chudý rybář Páni radní – měšťany uznávaní, nabídnou Krysaři 100 zlatých ale po tom, co krysy vyžene mu nechtějí dát odměnu v penězích, ale v produktech svých podniků, protože si myslí, že práci vykonal až příliš snadně Krysař a Sepp Jorgen jsou protikladní hrdinové, Krysař ztělesňuje romantický čin (smrt kvůli lásce) a Sepp Jorgen se s realitousmiřuje, čímž dává vyrůst nové naději – kojenec. Píšťala – symbol poezie, očišťuje,je s Krysařem spjatá, padá do propasti – padá i smysl života Krysaře Vyprávěcí způsoby - přímá řeč Jazykové prostředky a jejich funkce - inverze, věta zvolací, archaismy, spisovný jazyk Tropy a figury a jejich funkce - epiteton, metonymie (vůdce=krysař, dav řídl, která ho předešla (=zemřela dříve), personifikace (píšťala padla), přirovnání, eufemismus (tak odešel Krysař…= zemřel), metafora (země sedmihradská = život po smrti v krásné zemi) Kontext autorovy doby Viktor Dyk (1877-1931) - byl český básník, prozaik a publicista - nacionalistický politik - v mládí představitelanarchistických buřičů – „básníci života a vzdoru“, počátek 20.st, ovlivnění filozofií Nietscheho, opovrhovali soudobou společností a její konzervativní morálkou, detabuizovali sexualitu, bohémský život - za 1.sv.v. člendomácího odboje -signatářManifestu českých spisovatelů – 1917požadovalo sebeurčení českého národa - jeho otec byl velmi vzdělaný, a tak měl Dyk s literaturou kontakt již od útlého dětství - zajímal se o českou historii, a to mělo vliv na jeho nacionalistické myšlení - učil ho A. Jirásek a až do smrti byli přáteli -1893 – zatýkána omladina – političtí aktivisté proti monarchii, Dyk patřil k radikálním odpůrcům monarchie - publikoval doModerního revue - studoval na univerzitě v Praze – přednášel T. G. Masaryk - zastával krajně levicové názory, byl ovlivněn starším bratrem Ludvíkem - Masarykův realismus pro něj byl příliš racionální a bez emocí (politický program Masaryka) –vytýkal mu odpor vůči radikalismu, utopii možného smíru s Němci -individualismus(důraz na jedince, nezávislost a soběstačnost) vnímal jako střední cestu mezi nacionalismem a social

Témata, do kterých materiál patří