Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5) Náš kraj v dílech českých autorů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. REGIONÁLNÍ LIT. -lit. určité oblasti je součástí celonárodní lit. Představitelé jsou spisovatelé, kteří se v našem kraji narodili, žili tady a o svém kraji psali, nebo autoři, kteří zde prožili část života a ve svých dílech se k tomuto kraji vracejí. -hl. představitelé: Jan Amos Komenský (1592 – 1670) Byl učitel národů, spisovatel světového významu. Jméno odvozeno od vesnice Komňa, kde se narodil jeho otec. Komenský se narodil v Nivnici u Uherského Brodu, jako dítě osiřel. V 16 letech vstoupil do bratrské latinské školy v Přerově. Byl velmi nadaný žák. J.B. ho vyslala na studia do Německa do Herbornu a Heidelbergu –vystudoval teologii. Po návratu se stal učitelem a správcem školy v Přerově. Od r.1618 pobýval ve Fulneku, kde byl správcem Bratrského sboru. Komenský byl neustále pronásledován jako nekatolík, opouští vlast a žije v Polském Lešně. Zde píše školské příručky a učebnice. Pobyt v Polsku je několikrát přerušen cestami do ostatních Evropských zemí (Anglie –reformoval školství, Švédsko – upravoval učebnice, Uhry –organizoval bratrské školy) Nakonec opouští i Polsko a odchází do Holandska do Amsterodamu. Tam také umírá a pochován je v nedalekém Naardenu. Napsal asi 140 spisů. -Z hlediska tématiky dílo dělíme do tří skupin: 1.spisy nábožensko-filozofické a kritické: Listové do nebe: -je to zamyšlení nad sociálním postavením chudých lidí Truchlivý: -úvaha nad rozumem a vírou Hlubina bezpečnosti: (střed jistoty) - autor zde rozvádí myšlenky, že jediným středem jistoty je bůh, pokud se od něho odvrátí propadnou zmatku a chaosu Labyrint světa a ráj srdce: -je to alegorie = jinotaj -svět je zobrazen jako město, kterým prochází sám autor poutník se svými průvodci: Všezvěd Všudybyl (symbol lidského poznání a vědění) a Mámení (člověk, Který se přizpůsobil nedostatkům světa). Mámení nasazuje poutníkovi růžové brýle, jsou však nakřivo. Poutník pozoruje různé stavy, jednotlivé povolání, nachází však jenom faleš, lež a krutost. Hledávýchodisko a útočištěm před světem se mu stává ráj srdce tzn. obrací se do vlastního nitra a k bohu. Kšaft umírající matky jednoty bratrské: -kšaft = závěť -spis ve kterém vysvětluje co odkazuje jednota bratrská českému národu; je to spis , který napsal v emigraci pro členy jednoty bratrské, loučí se v něm s národem, věří v jeho lepší budoucnost a utěšuje emigranty, kteří se už nemohou vrátit do vlasti. -citát: „Věřím i já bohu, že po přijití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó, lide český!“ Kancionál: -obsahuje písně, které sám skládal, mají náboženskou tématiku. 2.spisy pedagogické a metodické: -věnované výchově a vzdělání. Velká didaktika – Didaktika magna: -nejslavnější dílo, začal ji psát před odchodem do vyhnanství a pokračoval v Lešně. Má českou i latinskou podobu. Vytvořil v ní obecné zásady výchovy a vzdělávání. Obsahuje základy moderního vyučování a výchovy -některé pedagogické zásady J.A.K: -škola má vychovávat pro život -vyučovat se mají všichni bez rozdílu bohatství a pohlaví -má se postupovat od známého k neznámému, od konkrétnímu k obecnému -zásada přiměřenosti vyučování věku -zásada názornosti - důležitost kázně - důležitost opakování a zkoušení -rozvedl vývoj dítěte na 4 stupně: -výchova dítěte v rodině (do 6let) -škola obecná (do 12let) -škola latinská –střední (do 18let) -studia univerzitní + cestování (do 24let) Informatorium školy mateřské: -věnuje se výchově dítěte v rodině v předškolním věku Brána jazyků otevřená: -učebnice latiny Orbis pictus: -Svět v obraze, učebnice jazyková doprovázená obrázky. Schola Ludus – učebnice latiny formou dramatických textů 3.spisy pansofické (=vševědné): Divadlo veškerenstva věcí: -má encyklopedický charakter Poklad českého jazyka: -chtěl shromáždit bohatství jazyka českého –shořel v Lešně Všeobecná porada o nápravě věcí lidských: -má 7 dílů, chtěl obsáhnout všechnu lidskou moudrost. Cesta světla: -věnováno otázkám míru František Palacký -narodil se v Hodslavicích v rodině učitele. -hájil zásadu tzv:austroslavizmu: -chtěl zachovat rakouský stát jako ochranu malých slovanských národů, po r.1848 však vyslovil přesvědčení, že český národ si zachová svou existenci i bez rakouského státu. -zemřel jako uznávaný a ctěný„otec národa“ -Dílo:Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě Petr Bezruč -vl. jménem Vladimír Vašek, *Opava, vystudoval gympl a potom 3 roky v Praze, studia na universitě nedokončil, žil v Brně, pracoval jako úředník, byl představitel generace buřičů, od r.1891působil v Místku, kde byl úředníkem na poště. Poznal národnostní a sociální problémy tohoto kraje, onemocněl a pobýval v Ivančicích na Hané. Byl vězněn pro domnělé autorství protirakouské básně, sbíral motýly, měl rád turistiku, člověk samotářský, individualista, zemřel v Olomouci, pochován v Opavě. -pseudonymy: B.Šarek, B***, Ratibor Srk,…….. Dílo: -b.sb.:Slezské písně: -v r.1899 byly otištěny první básně v Herbenově časopisu Čas (21b.), v r.1903 vyšla příloha časopisu Čas s názvem Slezské číslo (31b.), v r.1909 –Slezské písně –b.sb. (51b.). Bezruč neustále sbíral a doplňoval a po 2.sv.v. obsahovala 88b. Sbírky je možno rozdělit podle různých hledisek. a)podle místa: -ostravské básně -těšínské básně -beskydské básně b)podle společenského obsahu: -národnostní básně -sociální básně -osobní básně další knihy:Hanácká ves; Opava; Kyjov; Bludovice; Mistr Jan sociální balady: -epické básně, zabývá se sociálními problémy, smutné,končí tragicky sociální:-př.b:Maryčka Magdónová: .je nejstarší ze sourozenců, zemřou jim rodiče, Maryčka se o sourozence musí starat, jde na dřevo do lesa, je zatčena poldou, když ji odvádějí do stanice tak skočí do Ostravice. Ostrava –vyjádřil těžký osud horníků Národní problematika:Kantor Holfar- na polské škole chtěl učit česky; byl zamilovaný, ale díky nedostatku peněz si ji nemohl vzít, ona však nepočkala, začal pít a nakonec se oběsil. Bernard Žár – o člověku, který si hraje na noblesu a mluví čistě německy; zapírá svou matku díky tomu, že ona mluví česky; nako

Témata, do kterých materiál patří