Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






6) Česká meziválečná próza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14.ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA Může vývoj meziválečné prózy rozdělit na tyto období: 1)Odraz 1.sv.v. –Jaroslav Hašek +legionářská próza: -František Langer, J.Kratochvíl, R.Medek, J.Kopta 2)Sociální próza =socialistický realismus: -Ivan Olbracht, M.Majerová, M.Pujmanová, V.Řezáč 3)Avantgarda: Vladislav Vančura 4)Demokratický proud: -Jarmila Glazarová, Karel Poláček, Eduard Bass, Karel Čapek 5)Próza duchovní a křesťanské orientace: -Jaroslav Durych, Jakub Deml Odraz 1.sv.v. Jaroslav Hašek: hl.představitel, prozaik, *v Praze, vystudoval Obchodní Akademii, úředník v bance, vystřídal mnoho zaměstnání (redaktor, drogista, majitel psince, kabaretní konferenciér), rád podnikal dlouhé pěší cesty do okolních zemí, žil bohémským životem, hlásil se k anarchistickému hnutí, v restauraci Kravín založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, jako parodii na velké množství nově vznikajících politických stran. Za 1.sv.v. byl vojákem Rakouské armády, dostal se do ruského zajetí a zapojil se do české legionářské armády v Rusku. Po návratu do Čech žil v Lipnici, kde psal a diktoval Švejka až do své smrti. -Díla z období před 1.sv.v.: -soubory povídek:Trampoty pana Tenkráta Můj obchod se psy a jiné humoresky -Dílo:z tohoto období: ŠVEJK: a)Nejdříve se této postavě věnoval před 1.sv.v. v knize: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky b)Podruhé za 1.sv.v. v knize: Dobrý voják Švejk v zajetí c)Po 1.sv.v.: r.Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války: - 4 dílný román, čtvrtý díl však nedokončený. Světový román přeložen do 5 jazyků; je považován za jedno z našich nejvýznamnějších děl; je to humoristický román napsaný lidovým jazykem; působí velmi antimilitaristicky, obsahuje vulgarismy, obsahuje germanismy. Švejk je buď moudrý blázen nebo dobromyslný hlupák nebo vychytralá člověk, který do puntíku splní všechny rozrazy a tím poukazuje na jejich nesmyslnost, tím kritizuje velitele a celé R – U. Rudolf Medek Dílo:Anabáze – 5 – ti dílný román pojednávající o československých legiích Jaromír John (vlastním jménem Bohumil Markalos) Dílo:Večery na slamníku – soubor povídek ve kterých převažují skuteční hrdinové se kterými se setkal během války. Dílo působí protiválečně, i když je psáno v humorném duchu a důležité je u autora láska k člověku. Josef Kopta Dílo: Třetí rota Třetí rota na magistrále Třetí rota doma František Langer Dílo: Jízdní hlídka– pojednává o oddílu našich hrdinů na Sibiři Jaroslav Kratochvíl Dílo: Prameny – dvoudílný román s legionářskou tématikou. Sociální próza Ivan Olbracht -vl.jménem Kamil Zeman, prozaik, novinář, *v Semilech, syn Antala Staška, studoval práva v Berlíně, přešel na fil. fakultu do Prahy, studia nedokončil, stal se novinářem, redaktor ve Vídni, navštívil Rusko, ve 30.letech pobýval v Zakarpatské Ukrajině, za 1.sv.v. žil v J.Čechách. -Dílo -1.období:(do r.1918): O zlých samotářích: -tématem je život žebráků, tuláků a komediantů; o vyděděncích ze společnosti a bojují proti nespravedlnosti Žalář nejtemnější: - hlavní motiv je chorobná žárlivost a sobectví Podivné přátelství herce Jesenia: -děj se odehrává za 1.sv.v. v prostředí pražských herců, hl.p. jsou dva povahově rozdílní herci Jan Veselý citově založený a Jiří Jesenius rozumově založený. -2.období:(do r.1930): Anna proletářka: -nejdříve vycházel časopisecky, tématem je obraz revolučního hnutí, které provázelo vznik Československa a období po r.1918. Typické dílo socialistického realismu. Hl.p. venkovská dívka Anna, která přichází za službou do Prahy, postupně se s ní stává proletářka pod vlivem dělníka Toníka. -3období:(od 30.let.) – zabýval se územím Podkarpatské Rusi a Ukrajiny Země beze jména: -reportáže, popisuje zde krásu přírody na Zakarpatské Ukrajině, už v těchto reportážích se objevují lidové vyprávění o Nikolu Šuhajovi. Nikola Šuhaj loupežník: –je to vrcholné dílo, zbojnická balada v próze. -téma: lidový odboj proti pánům a touha po svobodě, Nikola je symbolem v boji proti bezpráví, byl skutečnou historickou postavou, vojenský zběh, který opustil frontu 1.sv.v., vrátil se do rodné Koločavy, setkává se se svými rodiči a se svou milou Eržikou. Musel se skrývat v lesích, pronásledovali ho četníci, pomalu se z něho stával zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Pomáhali mu přátelé, přidal se k němu i bratr Jura, jeho život však končí zradou. Kamarádi ho zabili sekerou. Prolínají se zde dvě dějová pásma: -vlastní příběh Nikoly (skutečnost) -motiv lidové pověsti (legenda o nezranitelnosti střelou). Golet v údolí: -námětem povídek je život Židů, 3 povídky: O smutných očích Hany Karadžičové (film Hanele) Událost v Mikve Zázrak s Julčou Pro děti:O mudrci Bidpajovi a jeho přátelích Marie Majerová– narozena v Úvalech u Prahy; žila celý život na kladně a tom také píše; byla společenský a politicky velmi angažovaná -v jejich dílech se mění kritický realismus v socialistický -Dílo: -romány:Nejkrásnější svět–hl. hrdinka Lenka Bilanská – od zakřiknuté díky až po aktivní ženu Přehrada– utopický román Siréna– zachycuje život na Kladně, hl. hrd.Rudla Hudec a rodina Hudců Havířská balada- zachycuje život na Kladně, hl. hrd.Rudla Hudec a rodina Hudců Povídky z Pekla– povídková kniha Pannenství – román Pro děti : Robinzonka Bruno Marie Pujmanová – rozená Helerová - pocházela z Prahy poměrně dobře situované rodiny - psát začala v 16; věnuje se ženské tématice, psychologické próze a také socialistickému realismu dílo:Pod křídli – vzpomínka na šťastné dětství a mládí Pacientka doktora Hegla – psychologický román - řeší právo ženy nechat si své nemanželské dítě a zároveň bojuje proti pokrytectví měšťácké morálky Předtucha – román o střetu generací, dospívající dívka Jarmila se nerozumí s rodiči, ale když má strach, že by mohli zahynout tak si uvědomí, že je má ráda. V díle je patrná skrytá obava z okupace Lidé na křižovatce – trilogie – dílo poplatné socialistickému realismu, zachycuje dělnické prostředí, sociální tématiku atd. Václav Řezáč – vlastním jménem Václav Voňavka - narozen v Praze v chudé rodině, pracoval jako úředník a redaktor

Témata, do kterých materiál patří