Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Čtenářský deník

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (122 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Lakomec Autor:Jean-Baptiste Poquelin Moliére V této hře autor vytvořil typ člověka, který je posedlý vášnivou touhou po majetku a penězích. Harpagon je závistivý a lakomý, pro peníze je ochoten vše udělat. Harpagon je bohatý 60ti letý měšťan a touží se oženit s mladou Mariánou, i když ví, že Mariána miluje jeho syna Kleanta. Svou dceru Elišku nutí do sňatku s bohatým starcem Anselmem a snaží se přimět svého syna, aby se oženil s bohatou vdovou. Lakomý otec nechce svým dětem žádné peníze, ještě chce jejich svatbami nějaké peníze vydělat. Eliška má ráda Valéra, který u nich dělá u nich v domě správce, je sirotek a Harpagonovi slouží bez nároku na mzdu. Kleant se zamiluje do mladé Mariány. Sourozenci Eliška s Kleantem si navzájem svěřují se svým trápení o svých láskách a dohodnou se, že jeden za druhého se u otce přimluví. Otec je však postaví před hotovou věc, Eliška si vezme Anselma, Kleant starou bohatou vdovu a sám se ožení s Mariánou. Mariáně se Harpagon hnusí. Mezi otcem a synem dochází ke sporu, zoufalá Eliška si má již brát Anselma za muže… Kleantův sluha ukradne Harpagonovi truhlu plnou peněz. Když se to starý lakomec doví, je celý šílený, zoufalý a nepříčetný. Za svou truhlu s penězi je ochoten udělat vše. Jde na komisařství a podezřelým se stane Valér. Ten se v soudní síni veřejně přiznává, ne ke krádeži, ale k lásce k Elišce. Starý Anselm se smíří s tím, že se Eliška nestane jeho ženou. Truhla se nakonec Harpagonovi vrátí a lakomec souhlasí se sňatky svých dětí. Ukáže se, že Valér a Mariána jsou sourozenci a pan Anselm je jejich otcem. Obě svatby platí starý Anselm. Lakomý Harpagon by asi nepřežil, kdyby měl ze svého něco zaplatit. Zkrocení zlé ženy Divadelní představení Autor:William Shakespeare Tento příběh vypráví o Petrucciovi, zlé Kateřině, její krásné a hodné sestře Biance, která však svou laskavost většinou předstírá, a o jejich nápadnících. Otec Kateřiny a Biancy je bohatý muž. Nápadníci se jen hrnou, ale nikdo nechce za ženu Kateřinu, protože je zlá. Proto otec řekne, že nejdříve provdá starší dceru Kateřinu. Petruccio se o Kateřině doslechne a jakmile uslyší, že má veliké věno, jede se o její ruku ucházet. Otec Kateřiny je rád, že konečně nějaký muž chce za ženu Kateřinu, a tak ke svatbě svolí. Kateřina moc ráda není, ale není jí to nic platné. Stejně si musí Petruccia vzít za muže. Mezitím se o Biancu uchází několik mládenců: Hortensio (vydával se za učitele), Lucenzio (také se vydával za učitele a navíc místo sebe - jako bohatého Lucenzia - poslal svého sluhu Trania). Bianca se zamilovala do učitele - Lucenzia a ten jí vysvětlil, že vlastně není chudý učitel, ale že je bohatý. Mezitím se Tranio jako bohatý Lucenzio ucházel o ruku Biancy a slíbil takový majetek, že potřeboval, aby jeho otec (otec Lucenzia) dosvědčil, že mu takový majetek dá. Mezitím Petruccio mučil Kateřinu hladem, nespavostí apod. a přesvědčoval ji, že to dělá pro její dobro. Kateřina z toho byla tak zničená, že se mu podřídila a stala se z ní oddaná žena. Vydali se tedy na návštěvu za jejím otcem. Bianca se provdala za Lucenzia a láskou zklamaný Hortensio se oženil s vdovou. Za Lucenziem sice přijel pravý otec, ale vše se dalo do pořádku. Ke konci se všichni tři muži vsadí, čí žena přijde nejdříve. Zavolali tedy vdovu. Vzkázala, že nemůže. Zavolali Biancu a ta také vzkázala, že nemůže. Poslali pro Kateřinu a ta jako jediná přišla. Tím vlastně dokázala, že je z těch tří žen tou nejlepší. Mackbeth Autor:William Shakespeare Ke skotskému králi Duncanovi dojde zpráva o vítězství Macbetha a Banqua nad Dány. Nedlouho potom, když oba cestují ke králi potkají v lese podivné ženy. První pravila: “Buď zdráv Macbathe, thane na Giammisu.” Druhé pak přidala: “Zdráv buď Macbathe, pane na Cawdoru.” Třetí řekla: “Buď zdráv Macbathe, který pak budeš králem skotským.” Banquo se také zeptal na svůj osud. Ženy mu odpověděly, že on sám sice nebude králem, ale z něho se zrodí ti, kteří budou spravovat skotské království. Brzy na to se jejich proroctví začala vyplňovat. Thane z Cowdoru byl odsouzen za zradu a jeho pozemky připadli Macbethovi. Duncane ještě jmenoval Malcolma, svého syna, princem z Cumberlandu a tím i dědicem trůnu. Povzbuzen ženou zavraždí Macbeth krále v Enroersu. Společníky se dá prohlásit králem a jde ke korunovaci. Malcolm a Danalbine, synové zavražděného krále, utečou ze Skotska. Ale slova sudiček k Banquovi leží Macbethovi na srdci. Dosud nemá žádného potomka. Pozval proto Banquia se synem na večeři a najatými vrahy ho dal zavraždit. Synovi se podařilo utéct do Walesu. Věštby sudiček, že nebude Macbeth utracen mužem zrozeným z ženy a přemožen, dokud se Birmanský les nepřiblíží k hradu, hnaly Macbetha k hanebnostem. Macduff uteče do Anglie, aby podpořil Malcolma ve snaze domoci se otcovské koruny. Macbeth dá zavraždit Macduffovi děti a jeho ženu. Malcolm vyráží do Skotska proti Macbethovi. Ten ustoupí až do hradu v Birmanském lese. Malcolm nařídí, aby si každý voják uřízl větev za kterou s schoval. Tím chtěl zakrýt počet bojovníků. Macbeth spatřil Birmanský les a okamžitě vzpomene na věštbu. Šílící královna skočí z hradeb. Macbeth sebejistě bojuje s Macduffem, protože nemůže být zabit mužem zrozeným z ženy. Macduff avšak přece Macbetha zabije, protože právě on nebyl zrozen z ženy, ale vybrán z lůna své mrtvé matky. Uťatou Macbethovu hlavu nabodne a donese Malcomovi. Maryša Autor:Alois a Vilém Mrštíkovi IV.a V. Lízal chce Maryšu odvést domů, Francek jí nabízí, že odejdou spolu do Brna, Maryša však odmítá. Vávra přistihne Francka, jak Maryšu přemlouvá a chce Francka zastřelit. Maryša vsype Vávrovi do kávy jed. Zde je prohlášena nejznámější věta z celého díla: ,,Maryšo,holka nešťastná,cos to udělala” Mafie Autor:V.P.Borovička Jak je již patrné z názvu,hlavním tématem v této knize je MAFIE.Autor se zde zaměřuje nejen na její historii,vývoj a počátky,ale také na její nekalou a protizákonnou činnost,ovládání podsvětí,získávání obchodních zakázek,odstraňování nepohodlných svědků,vyřizování si účtů jednotlivý

Témata, do kterých materiál patří