Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Obraz Doriana Graye

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kateřina Hejtíková SO 4 Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye Analýza uměleckého textu Téma a motiv - Krása není vždy to nejdůležitější. Morálka a svědomí, zkaženost lidského charakteru.Časoprostor - konec 19. století, Londýn a anglický venkovKompozice - chronologická, retrospektivní prvky (vzpomínky); předmluva + 20 kapitol Druh - epika Forma - próza Žánr - román (autorem považováno za esej) Vypravěč - er formaPostavy Dorian Gray - neobyčejně krásný, do své krásy se zamiluje, z mravně čistého chlapce se stává zvrhlík, ovlivněn Henryho názory Lord Henry Wotton - dekadentní, v jeho mluvě jsou sarkasmy, paradoxy a aforismy (krátké rčení obsahující hlubší myšlenku), za nejdůležitější považuje krásu a mládí Basil Hallward - malíř, romantik, naprosto učarován Dorianovou krásou, stává se mu múzou Sibyla Vaneová- divadelní herečka, Dorian se do ní zamiluje, požádá ji o ruku, po hádce s ním se otráví a umírá = první změna obrazu Vyprávěcí postupy - přímá řeč, polopřímá řeč, časté rozhovory Jazykové prostředky - spisovný, místy archaický, francouzské výrazy, slang ulice, aforismy (krátká rčení), hororové prvky, důkladná charakteristika postav a popis okolíTropy a figury - přirovnání (vlasy černé jako uhel), ironie, paradox, přívlastky, filozofické úvahy Literárněhistorický kontext Kontext autorovy tvorby - anglický autor,1854 - 1900, vrcholné dílo (1890); jediný autorův román, psán ve vězení, kdy byl odsouzen za homosexualitu; na škole psal básně, setkal se zde s dekadencí, kvůli jeho kontroverznímu životnímu stylu a témat děl byl terčem ostré kritiky; divadelní hry tvoří spíše na sklonku života poezie - Básně komedie - Jak důležité je míti Filipa, Vějíř lady Windermenové, Ideální manžel pohádky - Cantervillské strašidlo, Šťastný princ Literárně / obecně kulturní kontext Rychlý technický i vědecký rozvoj (parní stroj, elektrický proud atd.), urbanizace (lidé se stěhují z vesnic do měst za prací = anonymita), konec tradiční zemědělské společnosti. Pokrok ve zrovnoprávnění obyvatel, stále však nemohli všichni volit. Propastné rozdíly mezi měšťany a chudou vrstvou. literární moderna = druhá polovina 19. století, subjektivita - autoři se snaží projevit, vystoupit z anonymity světa; umělecké směry: impresionismus, symbolismus, dekadence dekadence = úpadek, opovrhování společností, odpor k měšťáctví, zaměření na vlastní nitro, hledání krásy v ošklivosti, kult smrti, pocity rozkladu a smrti Charles Baudelaire - Květy zla, Arthur Rimbaud - Opilý koráb (Francie), Karel Hlaváček - Mstivá kantiléna, časopis Moderní revue (Česko) Poznámky časté narážky na Shakespearovské hryfaustovské téma - zaprodání duše za na první pohled výhodnou věc

Témata, do kterých materiál patří