Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Realistické tendence v české a světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. Realistické tendence v české a světové literatuře Realismus je umělecký styl, jeho prvky můžeme najít v renesanci, klasicismu,… V 17. st. v Angliig Daniel Defoe, Johnatan Swift. Může být zachycením reality, realisté se upínají k individuu (průměrnému člověku), zachycovali ho v jeho životním prostředí. Zobrazovali nižší vrstvy společnosti, lidi na okraji. Hrdinové zachycováni ve vývoji - mění se. Důraz na psychologiig psychologický román. Chtěli zachytit látku objektivně, skrze jedince popsat typické určitému okruhu lidí (typizace = v konkrétní postavě zobrazovali určité zobecnění), chtěli člověka zkoumat současně se společností. (Rusko - peredvižníci = putující.) Vyhraněným typem realismu jenaturalismus. Vyjadřuje přesvědčení, že člověk je výslednicí dědičnosti, pudů a prostředíg život je determinován. Anglie Charles Dickens - neradostné dětství, skončil ve 12ti v továrněg hrdiny chudé děti, sirotci; prostředí chudiny, zlodějů, spodiny… Společenské rozpory řešil smírem. -Oliwer Twist - sirotek, žije v chudobinci, poznává londýnské podsvětí, nakonec ale získává rodinu a žije šťastný život. -David Cooperfield,Nadějné vyhlídky -Kronika Pickwickova klubu - humoristický, idylický román, krásy anglického venkova. Gentleman Pickwick a jeho sluha Sam Weller se svými přáteli vyráží na anglický venkov, kde prožívají četná dobrodružství, často s humorným koncem. William Makepeace Thackery - jeho pohled na snobství se stal doslova nesmrtelným. -Kniha o snobech, Trh marnosti Francie Honore de Balzac - psal brakovou literaturu = „černé romány“. Autor 90ti románů, tvoří jakoby jeden celek -lidská komedie. Chtěl zachytit střet dvou světů: starého (aristokracie) a nového (měšťanů). Zobrazoval všechny společenské vrstvy, způsob života, všemožné lidské typy. Byl mistrem v zobrazování ženských postav, dokázal vystihnout pravý charakter. Lid. komedii chtěl rozdělit do tří navzájem provázaných (prostředím i postavami) kategorií: studie mravů, filosofické, analytické -Otec Goriot - Otec Goriot miluje své dvě dcery, dá jim vše, ony jím přesto opovrhují a on umírá. Jedním, kdo se o Goriota zajímá, je student Rastignac, který přijíždí dobýt Paříž. -Lesk a bída kurtizán - svět bankéřů a podsvětí -Ztracené iluze - básník sní o úspěchu, může ho mít obětuje-li čest. Henry Rene Albert Guy de Maupassant -Kulička - prostitutka Kulička cestuje se skupinou měšťanů, všichni se s ní spřátelí. Kočár však zastaví důstojník, který požaduje po Kuličce její služby, pokud mu nevyhoví, nenechá je jet dál. Zpočátku všichni odmítají - je to přetvářka, pak Kuličku přemluví. Nakonec všichni odjíždí a opovrhují Kuličkou. -Miláček - muž buduje kariéru na vztahu k ženám Gustave Flaubert -Paní Bowaryová - Ema je krásná, povrchní, provdává se za lékaře Bowaryho. Pod vlivem četby romantických děl vidí ve sňatku dobrodružství, dostavuje se rozčarování a ona hledá únik u jiných mužů. Ti ji oklamávají, ona se zadluží a vše řeší sebevraždou; Ema se stala literárním typemg bowarysmus - útěk od skutečnosti k iluzím -Citová výchova - (původní název Suché ovoce - symbolizuje generaci, která „uschla“ dříve než dospěla. -Salambo - láska princezny Salambo k vůdci povstalců Matho -Bouvard a Pecouche - 2 úředníci odjíždí na venkov, pokouší se o vědu Emile Zola - do Paříže, ujímá se ho P. Cezanne - přivádí ho k psaní; naturalista, chtěl zachytit život tehdejší doby. -Štěstí Rougonů -Zabiják -Nana - prostitutka, která ničí muže -Germinal - protesty horníků a krvavé potlačení stávek Rusko Nikolaj Vasilijevič Gogol -Revizor - ukázal pravou tvář Ruska…; Do městečka přijíždí úředník Chlestakov, je považován za revizora, využije toho. Úředníci před ním začnou ukrývat nepořádky, uplácí ho, starosta mu nabízí svou dceru za ženu… Je odhalen poštmistrem, který si přečte jeho dopis přátelům, v němž popisuje tamní situaci. To už ale je Chlestakov pryč. Vše končí oznámením příjezdu skutečného revizora. -Plášť - bezvýznamný člověk Akakij. Potřebuje nový plášť, udělá vše pro to, aby jej získal, koupí si ho, ale okradou ho o něj. Akakij jde požádat vysoce postaveného úředníka o pomoc, ten odmítne. Akakij onemocní a zemře. Brzy se objeví duch Akakije, který krade pláště. Přepadne i úředníka, prchá a mění své jednání s lidmi. -Taras Bulba - protikladem Pláště, o osudech kozáků -Mrtvé duše - obraz poměrů na rus. venkově, kde vládne nevolnictví. Hrdina Čičikov objíždí rus. sedláky, zkupuje mrtvé duše= mrtvé nevolníky, aby mohl vykázat, že vlastní určitý majetek a požádat o příděl půdy a zbohatnout… (ke konci života píše 2. díl, ve kterém naopak vše idealizuje…) Ivan Alexandrovič Gončarov -Oblomov - Oblomov bohatý statkář, uzavírá se do svého soukromí, jeho život je nudný, práce prokletím. Jediným blízkým je sluha Zachar. Z jeho životního stylu ho vytrhne láska k ženě, láska je ubyta leností. (oblomovština - popření života) Lev Nikolajevič Tolstoj - ze šlechtické rodiny; práva - nedostudoval; hledá řešení největších společenských problémů (despocie, alkoholismus, hlad) -Vojna a mír - víc než 250 postav; hlavní: Andrej Bolkonský a Pierre Bezuchov, aristokraté hledající vztah ke společenskému dění. Andrej je těžce raněn v bitvě u Slavkova, doma mu umírá žena. Zamiluje se do Nataši Rostovové, ale ta ho zrazuje. Andrej umírá v Natašině náručí, Pierre se seznamuje s Natašoug láska a manželství. -Anna Karenina - psychologický román; manželské a milenecké krize. Anna, vdaná, zamiluje se do důstojníka Vronského, on lásku opětuje.Další milenecký pár Kitty a Levin, jejich láska je šťastnág svatba, syn. Anna se chce nechat rozvést. Nakonec si uvědomí, kolik lidí zradila: selhala jako manželka, matka i milenka. Skočí pod vlak. -Vzkříšení -Živá mrtvola - drama Fjodor Michaljevič Dostojevskij - sentimentální v duchu Dickense - se smířlivým dějem. -Bílé noci - novela; hl. hrdina se oddává snění, v noci potká plačící dívku - Nastěnku. Několik nocí se scházejí, on jí líčí své osudy. Ona prožívá zklamání v lásce, nakonec její milý přichází a ona se musí s oním snílkem rozloučit. Dostojev

Témata, do kterých materiál patří