Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945 - na osvobození nejrychleji reaguje poezie - uvolnění atmosféry, svoboda ve tvorbě, obraz okupace, osvobození - nástup totalitního režimu, vzniká poezie ve službách státu, vytváří se určitýschematismus, nemožnost tvořit individuálně, cenzura - od pol. 50. let do konce 60. let tvoří autoři podle svého, zachycují každodenní život, filosofují - srpen 1968 - okupace - 70. léta - normalizace® cenzura Literatura se rozděluje do tří základních proudů: - oficiální - vych. literatura, která je povolená, která režimu nevadí - exilová - vychází v zahraničí - samizdatová - vych. u nás, ale tajně Poezie - témata: 1. reakce na válku, na osvobození - verše se vyjadřují velkým patosem, oslava osvoboditelů (Rusko) - V. Holan - soubor básní Dokument 2. obavy o budoucnost lidstva - F. Hrubín - b. Hirošima 3. oslava socialismu, komunismu - V. Nezval - b. Stalin 4. oslava rodného kraje František Hrubín - básník, lyrický dramatik, překladatel (prokleté básníky) - tvůrce poezie pro děti - velmi ho ovlivnila krajina v dětství (Lešany v Posázaví) a jihočeská krajina, příroda, rybníky - básník dvou pólů - protiklady život-smrt, láska-zmar, země-vesmír - měl pesimistický postoj k životu, strach o budoucnost lidstva, strach ze smrti - objevuje se motiv křídel (symboliz. touhu někam uniknout, přání vykonat něco velikého) POEZIE Dílo:Zpíváno z dálky, Cikády, Včelí plást, Země sudička - lyrické sbírky, přírodní a milostná lyrika Dílo:Chléb s ocelí - reakce na válku Dílo:Jobova noc - českou zemi přirovnal ke starému obrazu - závěrečný verš - věří v lepší budoucnost lidstva - vyjadřuje lásku k české zemi, básně bohaté na metafory Dílo:Hirošima - reaguje na shození atomové bomby na japon. město - má obavy, aby nevznikla atomová válka - rozdělil na dvě roviny - nadčasovou a reálnou - autor nenechá bombu dopadnout, věří, že lidé chtějí žíta že jsouschopni tento pád zastavit, objevuje se víra v lepší budoucnost Dílo:Můj zpěv b.Zpěv lásky k životu- zamýšlí se nad životem, na který se díval pesimisticky - se smrtí s nakonecsmířil, nachází nové jistoty - oslavuje přírodu jižních Čech, která mu dává radost do života Dílo:Proměna - převládá pesimismus - báje (Daidalos a Ikaros) slouží jako určité varování před zneužitím vynálezů Dílo:Romance pro křídlovku - lyrickoepický veršovaný příběh o první lásce - inspirace vlastním životem, popisuje své dětství LITERATURA PRO DĚTI -navázal na J. V. Sládka - přeložil francouzskou pohádku Kráska a zvíře Dílo:Ladův veselý přírodopis, Nesu, nesu kvítí, Mánesův orloj Dílo:Špalíček veršů a pohádek, Říkejte si se mnou PRÓZA Dílo:Zlatá Reneta - autobiografické prvky DRAMA Dílo:Srpnová neděle, Křišťálová noc - divadelní hry, lyrická dramata, okouzlení přírodou, inspirace F. Šrámkem Josef Kainar - básník existenciálního zaměření - člen Skupiny 42 Dílo: Nové mýty - vrcholná sbírka nesená tíživým pocitem z deformovaní aabsurdní skutečnosti současného světa b. Stříhali dohola malého chlapečka - reálnou skutečnost přivedl do jiné roviny (mýtus) - přerod mladého chlapce v dospělého muže -železná židle=osud, život, předurčenost (není cesta zpět) Dílo:Člověka hořce mám rád - melancholická sbírka - uvědomuje si, že nikdo není dokonalý, to v něm vzbuzuje hořkost Dílo:Lazar a písně - využití volného verše a nespisovné češtiny b.Jaký to s ním bylo Dílo: Moje blues - obhajoba života a lásky, životní bilance - pesimistický pohled na svět Vladimír Mišík - přinesl slávu Kainarovým básním, které zhudebnil a zpíval je se skupinou E. T. C. Literární skupiny po roce 1945 Skupina 42- známá se stala až v roce 1945, zanikla v roce 1948 - inspirace městskou civilizací a periferií měst - měli blízko k Ortenovi - představitelé: I. Blatný, J. Kainar, J. Kolář Skupina Ra- skup. mladých výtvarníků a literátů, vznikla během okupace - měla blízko k surrealismu - předst.: Z. Lorenc Skupina Ohnice- skupina kolem K. Bednáře - blízko k Ortenovi, blízko k existencionalismu (úzkost, zklamání) Skupina kolem časopisu Květen(Květňáci) - různorodí autoři, ale měli společný program -- poezie všedního dne - zachycení každodenního života, jednoduché, srozumitelné verše - předst.: M. Holub, J. Šotola, M. Kundera Brněnská skupina kolem čas. Host do domu - časopis pomáhal začínajícím básníkům, ale také uváděl tvorbu starší generace - předst.: O. Mikulášek, J. Skácel, M. Uhde Jan Skácel - do literatury vstupuje se skupinou Host do domu - jeden z nejvýznamnějších básníků poválečné literatury - autor poezie pro děti - opíral se o lidskou moudrost, přírodu, lásku, domov - základním motivem je motiv ticha - nezachycuje každodenní život, ale snažil se dopátrat smyslu života - poezie všedního dne - motiv tajemství, pokory, dětství Dílo:Kolik příležitostí má růže Dílo:Co zbylo z anděla Dílo:Hodina mezi psem a vlkem Dílo: Kdo pije potmě víno Oldřich Mikulášek - ovlivněn negativním osudem, mládí prožil v protektorátu - základním motivem je motiv krve, srdce, trávy Dílo:Pulsy Dílo:Ortely milosti - typická postava je postava vyvolavače - mýtická postava, která láká lidi do spárů smrti - lidé, i když jejich život je jednotvárný, na něm lpí - autor chce lidi vyburcovat k lepšímu životu - chce ukázat krásu života b.Ortel, Hlaveň Dílo:Šokovaná růže - otevřená reakce na rok 1968 b.Černý tulipán- jednoznačný nesouhlas s okupací Dílo:Agogh -vrcholová sbírka, reakce na život tehdejší společnosti v totalitním světě - plná pesimismu a obav z budoucnosti světa - využívá hovorové češtiny Jiří Kolář - výtvarník, básník, člen Skupiny 42 - nesměl publikovat, v 70. letech emigroval do Francie, kde se proslavil jako výtvarník koláží Dílo:Prométheova játra - sbírka byla provokující, byla zakázána - popisuje život v tehdejším totalitním režimu b. Termiti- ukazuje jak lidé žijí (na povel, na rozkaz) Ivan Blatný - básník, člen Skupina 42 Dílo:Stará bydliště Dílo:Pomocná škola v Bixley - jeho verše jsou hravé, melodické, ovlivněn poetismem a surrealismem Jan Zahradníček - představitel katolicky orientované poezie - meditativní, uvážlivá, duchovní lit

Témata, do kterých materiál patří