Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21) Česká poezie 20. a 30. let 20.stol.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21.PROLETÁŘSKÁ POEZIE A MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY 20.stol (poetismus, surrealismus, protifašistická poezie) Proletářská poezie: -vznik ve 20.letech 20.stol., Zásadní vliv na vývoj české lit mělo umělecké sdruženíDevětsil. Stalo se centrem všech nových uměleckých směrů, členové devětsilu propagovali také proletářskou poezii. Zakladatelem bylJiří Wolker, který píše články Proletářské umění, Umění všední či nedělní, ve kterých vyjádřil program nového druhu umění. -Hlavní znaky PP: 1)revolučnost: -umělci mají svými díly bojovat za lepší společnost 2)optimismus: -víra v lepší budoucnost 3)kolektivismus: -svět změní kolektiv, nikoliv jedinec 4)tendenčnost: -odráží dobovou situaci 5)stranickost: -autor vždy straní určité soc. skupině, v případě PP to jsou dělníci -Představitelé: Stanislav Kostka Neuman - *v Prazena Žižkově v rodině advokáta a poslance; studoval gympl a obchodní akademii; na studiích se sblížil s pokrokovou mládeží – z procesu tzv. omladina byl souzen a uvržen do vězení. Ve vězení napsal své první anarchistické verše. dílo:Kniha mládí a vzdoru – z období dekadence a satanismu; obsahuje tyto sbírky:Satanova sláva mezi námi Jsem apoštol nového žití Sen o zástupu zoufajících Kniha lesů vod a strání – přírodní lyrika Jiří Wolker (1900-1924) -hl.p.a redaktor PP, básník, autor moderních pohádek, *v Prostějově v měšťanské rodině, studoval gympl v Prostějově a práva v Praze. V Praze se seznámil s představiteli české lit. (Nezval, Neuman, Hora, Olbracht). K největším patřil A.M.Pisa, K.Teige aj.Seifert. Wolker byl členem Devětsilu, ze kterého však v r.1922 vystoupil, v r.1921 se u něj začala projevovat tuberkulóza, léčil se v Tatranské Poliance ve Vysokých Tatrách, zemřel v Prostějově. -Epitaf:„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív, než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24let.“ -Dílo:sb.Host do domu: - lyrická sbírka, jejichž verše jsou poplatné; autor tu obdivuje krásu prostých věcí; verše jsou plné personifikace a metafor. Svatý kopeček – dlouhá báseň; vyšla samostatně a později se stala součástí první básnické sbírky. Těžká hodina – báseň vyjadřující dospívání Wolker je také autor moderních pohádek: O kominíkovi O milionáři který ukradl slunce Josef Hora -jeden z prvních teoretiků a básníků PP, byl členem Devětsilu, vystudoval gympl, studoval práva, věnoval se lit. a novinářství (Právo lidu, Rudé právo), lit. kritik. -Dílo:sb.Pracující den: -b.Dělnická madona:–žena porodila v bídě dítě,které až vyroste bude bojovat za lepší svět sb.Srdce a vřava světa sb.Bouřlivé jaro Jindřich Hořejší -patří ke generačně starším autorům, proslavil se především jako překladatel z francouzštiny (prokletí básníci, Apolinér, Barbase) -Dílo:sb.Hudba na náměstí sb.Korálový náhrdelník sb.Den a noc Jaroslav Seifert -básník, novinář, překladatel, *v Praze na Žižkově v dělnické rodině, studoval gympl, studia nedokončil, věnoval se novinářství a lit. Byl redaktorem v Rudém právu, v r.1929 podepsal projev 7 spisovatelů proti novému vedení KSČ a byl vyloučen ze strany i z Rudého práva. Do r.1949 působil v deníku Práce, byl zakládajícím členem Devětsilu, k jeho přátelům patřili Wolker, Biebel, Neuman. V r.1984 dostal Nobelovu cenu za lit. -Dílo:1)období PP: sb.Město v slzách: -b.Děti z předměstí: -autor rozvíjí obraz chudých nemocných dětí, které jednou zahrají krásný koncert, tj. uskuteční revoluci. Uměl. prostředky: -metafory:děti=housle, personifikace sb.Samá láska –je to přechod k dalšímu období tvorby a to k poetismu. Umělecká avantgarda mezi válkami: -avantgarda = předvoj, něco nového -v lit. 2 nové směry: -poetismus a surrealismus -Oba tyto směry časově navazují na PP, ale obsahově jsou v protikladu s PP. Střediskem poetismu je Devětsil (už od r.1922 se v Devětsilu objevovaly rozdílné názory na podstatu umění, proto Wolker r.1922 z Devětsilu odstoupil) Poetismus: -je to umělecký směr, který vznikl v r.1924 u nás. Zakládají hoVítězslav Nezval aKarel Teigr. Společně vydávali tzv Manifesty poetismu. př. Papoušek na motocyklu. K.Teigr: -definoval poetismus jako umění žít. Autoři byli okouzleni prostředím kabaretů, cirkusů, varieté, lákaly je exotické dálky. Nezobrazují člověka při práci, v dílech se neobjevuje nutnost přeměny světa, soc. rozdíly Podstata poetismu: Zdůrazňuje volnou obrazotvornost. Účelem básní je být hrou obrazotvornosti. Je vyloučen veškerý soc. obsah, jedná se většinou o básně lyrické. Představitelé: V.Nezval, K.Teigr, J.Seifert, K.Biebl, E.F.Burian, V+W, J.Ježek, Surrealismus: -poetismus zaniká na přelomu 20-30.let. V r.1933 navštívil Nezval Francii a setkává se s francouzskými surrealisty (Breton, Elrard). V r.1934 zakládá u nás surrealistickou skupinu. Hlásí se k ní Nezval, Biebel, E.F.Burian, V+W+J. Protože na konci 30.let nemohli autoři reagovat na dobovou situaci (nástup fašismu) tak Nezval v r.1938 surrealistickou skupinu rozpouští. Vítezslav Nezval -představitel poetismu, surrealismu, protifašistické a poválečné poezie, *v Biskoupkách u Třebíče v rodině učitele, dětství prožil v Šamikovicích, vystudoval gympl v Třebíči, dále studoval práva v Brně a fil. v Praze, byl členem Devětsilu, věnoval se spis. činnosti, důležité cesty podnikal do Francie a Ruska, Po druhé sv.v. pracoval ve svazu československých spisovatelů, přispíval do několika novin a časopisů (Rudé právo, Lidové noviny), používal pseudonymy: Robert David (ve 30.letech) a František Řepa (za 2.sv.v). -Dílo: a)poetistické období: sb.Pantomima –má 5.částí: I)Abeceda: -př.A:nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu. II)Rodina harlekýnů: III)Týden v barvách: -každému dnu v týdnu věnuje jednu báseň, každý den mu připomíná jinou barvu IV)Exotická láska: V)Můza: sb.Básně noci: -4 skladby: Noci Podivuhodný kouzelník: -I.zpěv: Genese PK, vysvětluje vznik PK, je to sám básník, který vidí svět v pověrách,, II.zpěv: -PK se prochází ulicemi Prahy a myslí na osud Evropy a svého národa

Témata, do kterých materiál patří