Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Babička

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BABIČKA BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: Božena Němcová, narozena ve Vídni roku 1820 jako Barbora Panklová. Mládí prožila v Ratibořích u České Skalice. Zemřela v Praze roku 1862.1. Vydání, rok vzniku díla: 1855, 1853Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: Československý spisovatel, Praha, 1971Postavy: Tereza Prošková (dcera babičky), pan Prošek, vnoučata babičky: Adélka, Jan, Vilém a Barunka, sousedé: myslivec, Viktorka, komtesa Hortenzie, kněžna, Kristla, Míla. Babička- Hlavní postava. Moudrá a laskavá paní, která všem pomáhá. Žije se svojí dcerou a svými vnoučaty. Je velmi věřící, všemi oblíbená a hodně lidí si k ní chodí pro rady CHARAKTERISTIKA DÍLA Kniha Babička s podtitulem obrazy venkovského života je i přes rozsah povídka. Hlavním tématem je zde lidový folklor a motivy jsou venkov, mravní hodnoty a láska. Kniha je rozdělena do osmnácti kapitol. Povídka nemá souvislou linii, každá kapitola popisuje obraz, obvykle určité období, slavnost, akci či zvyk. Kniha vypráví o babičce Magdaléně Novotné, která se ve starším věku přestěhuje ke své dceři do Ratibořského údolí na Staré Bělidlo. Svá vnoučata učí a vychová ke správnému životu plný víry a prožívá s nimi tradice venkovského folkloru(přástky, Mikuláš, svatba, pohřeb, žně, dožínky…), které jsou v knize chronologicky popsány. Zápletka povídky je ve velké ochotě babičky někomu pomoci, což se nejvíce projevuje v druhé části knihy, kde zachrání souseda Mílu před vojnou nebo vysvobodí komtesu z trápení s láskou. Kompozice je chronologická, ale občas se zde objeví babiččiny vzpomínky na její mládí. Prostředí povídky je ratibořské údolí, zámek kněžny a příroda kolem něj. Hlavním myšlenkou bylo poukázat na prostý, ale klidný život na venkově a hodnoty jak venkovanů, tak vrchnosti. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT V povídce jsou uvedeny vzpomínky Boženy Němcové na dětství, někdy skutečné a někdy vysněné. Povídka patří do realismu, protože babička je typizovaná postava. Dalšími znaky jsou ty, že se zde popisuje mnoho zvyků a tradic, vývoj na starém bělidle (celý rok), je zde netypická postava Viktorka. Je ale také idealizovaná a to popisem vztahů mezi lidmi a souladu s přírodou. Božena napsala také básně Ženám českým, Slavné ráno, z pověstí V obrazech z okolí domažlického, z povídek například Karla, Divá Bára a také se angažovala v časopisu Včela. Kniha babička je velice populární, dosvědčuje to i fakt, že byla více než 300x vydána a přeložena do cizích jazyků. Patří ke zlatému fondu české literatury. Inspirovala dílá jako Píseň o Viktorce od jaroslava Seiferta a od skladatele Karla Kovářovic- Na Starém Bělidle. ANALÝZA ÚRYVKU Ukázku jsem si vybrala z páté kapitoly ve chvíli, kdy kněžna potkává v zámeckém parku babičku s vnoučaty, protože si myslím, že je v ní dobře vidět použitý jazyk a autorčiny styl.,,Babička vstala uctivě ji vítajíc. ,,To je rodina Proškovic?“ ptala se kněžna, přehlédnouc tváře dítek. ,,Ano, milostivá paní, jest!“ odpověděla babička. ,,Tys jistě jejich babička?“ ,,Jsem milostivá paní, matka jejich matky“,,Můžeš mít radost, máš to zdravá vnoučata.“ řekla kněžna“ V ukázce jsou vidět použité přechodníky, které díky době vzniku a snaze o větší autentičnost najdeme v celé knize (vítajíc, přehlédnouc…). V povídxe najdeme hodně archaismů (v domácnosti šukat, šlakovitý nástroj, fěrtoch, lálat, luciper, táčky…). V povídce jsou použity jednoduché věty, často se používá přímá řeč, čímž autorka docílila většího vtáhnutí do děje. Jazyk autorky je typicky vesnický, používá zde hodně přirovnání (děti seděli jako oukropkové) rčení, přísloví (dobrá hospodyňka i pro pírko přes plot skočí), přechodníky a ustálené slovní spojení (milostivá paní). HODNOCENÍ Kniha se mi velice líbila. Zaujal mě jazyk, který byl srozumitelný a do venkovského prostředí z této doby se velice hodil. Líbil se mi obsah, který i přesto, že nebyl napínavý, byl velice zajímavý. V moderní době máme málo příležitostí seznámit se s dřívějšími lidovými praktikami a tradicemi takto příjemným způsobem. Bylo velice zajímavé nahlédnout do historie mé vlasti přes sympatickou postavu babičky, kterou jsem si již od začátku oblíbila pro její vlastnosti. Z moderní stresové doby jsem se rychle přesunula do doby dodržování tradic, morálních hodnot a rozhodně ne uspěchané. Film babička, natočený v roce 1940 jsem viděla a velice se mi líbil. Myslím, že se velmi podobal knize, citace byly naprosto totožné. ZDROJE Předmluva v knize od Mojmíra Otruby Školní slovník českých spisovatelů- Pavel Dolejší, rok vydání 2004, 5. aktualizované vydání Literatura 19. a počátku 20. Století Vladimír Prokop, rok vydání 2004, první vydání http://cs.wikipedia.org/babicka

Témata, do kterých materiál patří