Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7) Klasicismus, osvícenství, preromantismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KLASICISMUS (2. pol. 17. st. – konec 18. st.) Z latinského CLASSICUS = zrozený, vynikající vznikl ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Klasicismus vychází z RACIONALISMU – filozofický směr, který považuje za jediný zdroj poznání rozum v popředí zájmu je panovník s neomezenou mocí lidé se řídí rozumem => vzestup zájmu o vědy V literatuře se objevují dva směry: 1) vysoká – popisuje život vyšších urozených vrstev a oblíbené žánry jsou: óda, epos, tragédi 2) nízká – o životě neurozených obyvatel, oblíbené žánry: komedie, satira, fraška, bajka. V literatuře převažuje rozum nad city. Základem je střídmost a kázeň. Objevují se antické motivy, dochází k rozvoji dramatu – zásada tří jednot – jednota místa, času i děje V poezii vznikají nejčastěji básně popisné,v próze úvahy a eseje. V době klasicismu byly populární tzv. literární salónky ve kterých se diskutovalo o umění. V architektuře se kladl důraz na přesnost, souměrnost, prosté linie, budovy měli geometrický půdorys (francouzský park). V hudbě: - W.A.Mosart - Ludvík van Beethoven Žánry: a) Poetika:Nicolas Boileam (boaló) dílo:Umění básnické – jasně definoval principy, jak se tvoří literární dílo b) Tragédie:PIERRE CORNEILLE –francouzský dramatik, tvůrce moderní tragédie, pro jeho postavy je rozhodující hrdinství, vlastenectví, smysl pro povinnost a čest. Cid – tragédie za španělských dějin, jde o konflikt láska kontra čest a spravedlnost, hl. postavy Rodrigo Chimena; Rodrigo zabije Chimenina otce. Rodová čest velí, aby si ho Chimena nevzala; Rodrigo odchází do vyhnanství a bojuje proti maurům. JEAN RACINE – základy psychologické tragédie, náměty čerpá s antických dějin ústředními postavami jsou většinou ženy, středem jejich zájmu bývají osudové lidské vášně, které své nositele vrhají do skázy Faidra – tragédie, antický námět - zobrazení síly vášně a její důsledky; o ženě, která miluje svého nevlastního syna Polita; otec nakonec vyžene syna do vyhnanství a Faidra se otráví b) Komedie: -vycházejí s antické komedie, navazují na lidové a pololidové hry a častý námět každodenní život MOLIÈRE – vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin; - herec, dramatik, režisér, ředitel divadelní společnosti se kterou cestoval 13 let po Francii, později se stal ředitelem královského divadla v Paříži, kde byl velmi oblíbený, ale měl i řadu nepřátel z řad církve a šlechty, zemřel na jevišti při jedné ze svých her. - představitelkomedie de l‘ arte = komedie, ve kterých kostýmy a chování určuje charakteristiku postav Napsal 32 divadelních her. náměty: antika, italská komedie, cizí předlohy Don Juan neboli Kamenná hostina – komedie, dobové neřesti a chyby šlechty Misantrop – komedie ( nepřítel lidu ); -proti falši, strojenosti, pokrytectví a přetvářce vysoké spol. Lakomec –komedie insp. PlautovýmZlatým hrncem Harpagon je ochoten pro peníze udělat všechno, přesto že je bohatý omezuje své děti. Tyranizuje služebnictvo, aby nepřišel o část svého majetku nutí dceru ke sňatku s bohatým starcem a synovi pokouší obloudit snoubenku. Jeho syn se spojí se sluhou a ukradnou mu skříňku s penězi. Harpagon je ochoten za její vrácení udělat cokoli. Zdravý, nemocný – komedie, která kritizuje šarlatánství lékařů Chudák manžel – komedie o oklamaném manželovi Don Juan Tartuffe (Podvodník) – veršovaná komedie, dvakrát ji přepracoval, je namířena proti církvi a absolutismu. Tartuffe se vetře do přízně měšťana Organa, získává jeho přízeň a využívá i celou jeho rodinu. Orgon na něho přepíše celý svůj majetek a chce za něj provdat svou dceru. Až zásah krále zabrání zničení celé rodiny. c) bajky JEAN DE LA FONTAINE – veršované bajky => 12 knih (nedostatky spol., lidí); „Není na vzdělání, blázni ať žvaní dál“. Dílo: Lev a komár Carlo Goldoni – představitelkomedie de l‘ arte = komedie, ve kterých kostýmy a chování určuje charakteristiku postav OSVÍCENSTVÍ (2. pol. 17. st. – 18. st.) - je to evropské myšlenkové hnutí 18.stol, nejvíce se projevil ve Francii a v Anglii - kritizuje katolickou církev, tehdejší vlády, hlásá právo člověka na svobodný život a věří ve srovnání všech občanů, rozvíjí racionalismus. V době osvícenství dochází k velkému zakládání učených společností, knihovny, muzea a vědecké sbírky. Rozvíjí se vědy, technika, logické myšlení. FRANCIE CHARLES-LOUIS MONTESQUIEU – filosof (občanská svoboda), spisovatel, historik O duchu zákonů – právnická práce, rozdělení státní moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní Perské listy – román v dopisech, kritika tehdejší společnosti a politických poměrů ve Francii VOLTAIRE– vl. jm. François Marie Arouet, filosof, kritik náboženství, historik, prozaik - byl jmenován královským dějepiscem. Pro neshody s Ludvíkem XV. odchází do Pruska, celý život si dopisoval s významnými evropskými státníky ( Ruská carevna Kateřina II. ) Candide čili Optimismus – mladík se zamiluje do dcery šlechtice, u kt. pracuje. Po odhalení je vyhnán a vstoupí do armády. Nakonec se stane hospodářem v daleké zemi. - filozofická povídka o hledání lidského štěstí ENCYKLOPEDISTÉ-skupina vědců, která vytvořila hesla v encyklopedie vědy, umění a řemesel - měla 28 svazků a obsahovala veškeré tehdejší vědomosti Jean d‘Alembert DENIS DIDEROT – filosof, estetik, spisovatel; finančně podporován carevnou Kateřinou II. Jeptiška – román v dopisech, hl. hrdinka – žena, kt. je proti své vůli v klášteře, snaží se o únik, popisuje život v klášteře; - toto dílo bylo silně odsuzováno církví Jakub fatalista a jeho pán – jejich putování se stane záminkou pro vyprávění příběhů → nesouvislý děj ANGLIE - vznik dobrodružných románů DANIEL DEFOE – dílo:Robinson Crusoe – dobrodružný román podle paměti námořníka, který žil 28 let na opuštěném ostrově JONATHAN SWITH –Gulliverovy cesty – 4 dílný satiristický román, který kritizuje poměry v Anglii PREROMANTISMUS (SENTIMENTALISMUS) Vznik v 18.stol.; umělecký směr ale i životní postoj měšťanstva. Vzniká jako reakce na klasicismus a osvícenství; zdůrazňuje citový život jedince, postavami jsou obvykle lidé na okraji společnosti, vzory ctnosti. Literatura zobrazuje ideální svě

Témata, do kterých materiál patří