Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


(9)K.J. Erben - Kytice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Karel Jaromír Erben - Kytice Období: Romantismus v české literatuře (přelom 18. / 19. st.) rozpor mezi člověkem (hrdinou) a skutečností, ideálem a realitou klade důraz na city romantický hrdina se nepodřizuje zákonům, staví se proti společnosti, vzbouřenec ocitá se na okraji společnosti => bývá nešťastně zamilovaný V 30. letech 19. stol, zbrzděn národním obrozením. Zaměření na český folklor, začíná ustupovat východní ráz literatury. Vznikají díla, která čtenáře mají zaujmout a pobavit (tzv. knížky lidového čtení). Umělci zastávají názor, že je potřeba držet krok s Evropou. Znaky romantismu: podstatou je člověk uzavřený okolnímu světu důraz na city a fantazii hlavní hrdina bývá výjimečný a autor se s ním ztotožňuje pocit osamění, odcizenosti, skepse obdiv k minulosti, mystice, k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra, odvrací se od reality časté téma: nešťastná láska Další autoři : Mácha (Máj) Karel Sabina Josef Kajetán Tyl ( Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka) Victor Hugo Walter Scott Autor: Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) právník, básník, novinář, vědec, sběratel českých lidových písní a pohádek onemocněl plicní nemocí, později tuberkulózou – na tyto nemoci zemřel jeho hrdinové – trest je pro ně samozřejmý po každém provinění, v jeho básních se opakují témata viny a trestu Další díla: České pohádky Písně národní v Čechách Sebrané spisy Jana Husa Dílo: Název:Směr:Druh:Forma:Žánr: balada Dělení:13 balad Doba a místo děje:neurčité (les, chalupa, jezero), neurčitý čas Témata jednotlivých se liší, ale jejich pořadí Erben důsledně promyslel: První a poslední báseňKytice aVěštkyně byly inspirovány lidovou slovesností. VKytici se mrtvá matka vrací ke svým dětem v podobě kvítku mateřídoušky, ze kterého chlapec uváže kytici a pošle ji nějaké dívce do širých krajů.Věštkyněpředpovídá české zemi budoucnost, snaží se povzbudit národ. Druhá a předposlední báseňPoklad aDceřina kletba ukazují porušení vztahu matky a dítěte. VPokladu matka na chvíli zapomene na dítě kvůli pokladu a je potrestána tím, že dítě zůstane rok uvězněno v hoře s pokladem. VDceřině kletbě žena zabila své dítě a jde se oběsit. Svému partnerovi i matce zanechává kletbu, protože i je viní ze svého osudu. Třetí a třetí báseň od konceSvatební košile aVrba jsou na téma proměny člověka. VeSvatební košili dívka čeká na návrat svého milého z vojny. Ten se vrátí, ale již jako upír. Chce se se svou milou oženit, letí s ní na hřbitov a cestou se snaží zbavit ji všech svatých věcí. Na hřbitově mu dívka utíká do stavení s umrlcem, prožije hroznou noc a vysvobodí ji až zakokrhání kohouta.Vrba pojednává o ženě, která přes den žije se svým mužem a v noci je vrbou. Manžel ji chce jen pro sebe a vrbu pokácí. Tím svou ženu zabije. Z vrbového proutí proto vyrobí kolébku pro syna a zbytek proutí zasadí kolem potoka, aby mohl být syn se svou matkou. Ve čtvrté a čtvrté básni od koncePolednici aVodníkovi vystupují nadpřirozené postavy.Polednicina své zlobivé dítě zavolá přepracovaná matka. Když Polednice skutečně přijde, už matka lituje. Ve snaze dítě zachránit, tiskne jej matka strachy k hrudi. Tím ho ovšem sama udusí. V básniVodník dcera neposlechne svou matku, aby nechodila k jezeru. Tam ji do svých spárů získá Vodník. Dívka s ním musí zůstat a zanedlouho se jim narodí syn. Dívka si však přeje zase vidět svou matku. Vodník nakonec souhlasí, ale dívka musí slíbit, že se vrátí. Matka však svou dceru zpátky do jezera nepustí. Třikrát vodník prosí, ale matka dveře neotevře. Dívka si s hrůzou vzpomene na své dítě. Ale už je pozdě, mrtvé leží na prahu matčina domu. V páté a páté básni od konceZlatém kolovratu aZáhořově ložiautor řeší otázku viny a trestu. V básniZlatý kolovrat se do krásné dívky zamiloval bohatý pán a chtěl si ji vzít. Dívka však měla závistivé nevlastní matku a sestru. Ty dvě dívku zavraždily, vzaly jí ruce, nohy a oči, a matka podstrčila svou vlastní dceru mladému pánovi za manželku. Dcera chce stále větší bohatství a vymění sestřiny končetiny za části zlatého kolovratu. Nakonec celý zločin vyjde najevo, když kolovrat zazpívá mladému pánovi pravdu. Matka i s dcerou jsou odhaleny a krutý trest je nemine.Záhořovo lože je balada o mladém poutníkovi, který je od narození zapsán v pekle. Proto se vydává do pekla, aby svůj osud zvrátil. Cestou potkává lesního muže, který zabil už spoustu lidí. Poutníka však lesní muž pustí, chce vědět, jak to vypadá v pekle. Poutník se z pekla vrací a lesní muž se dozvídá , že bude trpět v pekle na pekelném loži. Zbytek života prosí za odpuštění. Prostřední básněŠtědrý večer aHoloubek vypráví o lásce a smrti. NaŠtědrý večer jdou dvě dívky k jezeru zjistit svůj osud. Jedné se zjeví její milý, druhé kříž. Ta jedna se vdá, druhá zemře.Holoubek je balada o ženě, která se záhy po smrti prvního muže znovu vdá. Stále si to dává za vinu, vše ji navíc stále připomíná vrkající holoubek. Nakonec se jde utopit. BáseňLiliebyla do sbírky vložena až ve druhém vydání. Lilie pojednává o dívce, která zemřela velice mladá. Podle přání byla pochována v lese, kde na jejím hrobě vyrostla krásná lilie. Muž, který byl v lese na honu, lilii utrhl a zasadil si ji na zahradě. Květina se proměnila na dívku, která se za pána provdala. Jednou musel pán odjet a o dívku se měla starat její tchýně. Nedokázala to, vystavila „noční paní“ slunci a zabila tak ji i její dítě. Jazykové prostředky: Každá balada vyprávěna chronologicky, členěno na jednotlivé balady Er-forma vyprávění

Témata, do kterých materiál patří