Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI- MARYŠA I. Ukázka z díla: Maryša (Vyjde ze statku.) Copak chcete? Lízal (Probéře se z myšlenek.): Podé mně čagan – Tamhle leží. – (Maryša podává hůl.) Lízal: Kde je matka? Maryša: V kuchyni poklízí. Bude brzo poledně. (Vyjde do zahrádky a trhá cosi.) Tatínku, co budeme dělat s tó turkyňó? Na poli ju žeró ptáci. Lízal: Nech včil turkyňu turkyňó a poď sem. Něco ti mám říct. Kde seš? (Maryša vyjde ze zahrádky a zavírá za sebou branku.) Lízal (Bere ji za ruku.): Co to máš? Maryša: Petržel. (V celém svém chování jeví bázeň a zlou předtuchu.) Lízal (Pustí jí ruku.) Jakpak, Maryško, což – (Měkce.) na vdavky nemáš ešče chuť? Maryša (Utrhne se.): Co by! (Rozhodně.) Já se ešče nechcu vdávat. Lízal: No mlč, máš už čas. Na svatýho Barnabáška už ti bude dvacet let. Maryša (Hodí sebou a ustoupí ke dveřím.): Ech, nechte marnéch řečí. (Má se k odchodu, najednou se obrátí ve dveřích.) A co za ženicha? Keho? Lízal (Krotí se.) No, ani bys neřekla. Hádej! Maryša (Svěsí hlavu a přemýšlí.) Lízal: Néni daleko odtáď – (Maryša vzhlédne po Lízalovi.) Lízal: A má mlén. Téma:majetkové rozdíly na vesnici, nešťastná láska, manželství donucené rodiči Motiv:majetek,sňatek, ženich Čas:rok 1886 Prostor:moravská ves Kompoziční výstavba:Chronologický postup, 5 jednání Literární druh:drama Žánr:tragédie II. Vypravěč/lyrický subjekt:není, v knize jsou autorovy poznámky, kniha je psaná jako pro divadelní scénu Postavy: MARYŠA- mladá, pěkná pracovitá holka, je přinucena vzít si Vávru LÍZAL-otec Maryši, sedlák, prahne po penězích než po štěstí své dcery VÁVRA-starý, ošklivý chlap, který už má děti, chce si vzít Maryšu jen pro její věno LÍZALOVA ŽENA- žena s kamennou tváří, nezná lítost, nemá pochopení FRANCEK-chudý kluk, který miluje Maryšu, upřímný Vyprávěcí způsoby:přímá řeč postav Typy promluv:dialogy, monology III. Jazykové prostředky: Scénické poznámky (Vyjde ze statku, Probéře se z myšlenek.) Nářečí- dialekty hanácké, slovácké a brněnské (Podé mně, ešče, mlén, nechcu) Nespisovná čeština (Kde seš?) Zdrobněliny (tatínku, Maryško) Tropy a figury: Inverze (Vejde do zahrádky a trhá cosi) Literárněhistorický kontext Kontext autorovy tvorby: Svá díla zaměřili především na realistický až naturalistický popis života na moravském venkově.Psali společně i zvlášť Alois Mrštík-Narozen 14. 10. 1861 v Jimramově, zemřel 24. 2. 1925 v Brně- prozaik, dramatik, autor žánrových obrázků, rozsáhlé kroniky, autor cestopisných a memoárových črt a publicista - po ukončení studií působil jako učitel v Lískovci u Brna, v Rakvicích u Břeclavi, jako podučitel v Hrušovanech u Brna a v Těšanech. Roku 1889 byl jmenován správcem školy v obci Diváky u Hustopečí, kde zůstal až do své smrti. - prózy uveřejňovány ve Vesně a Národních novinách. Přispíval do Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíru, Světozoru, Národních listů, Máje aj. Další díla: Rok na vsi, Nit stříbrná, Dobrá duše Vilém Mrštík- Narozen 14. 5. 1863 v Jimramově, zemřel 2. 3. 1912 v obci Diváky-prozaik, autor impresionisticky laděných románů, lyrických obrázků z přírody, cestopisných črt, realistických povídek, spolutvůrce českého realistického dramatu, publicista, esejista, jeden z představitelů kritické generace 90. let, prosazoval ruské realisty a dílo Emila Zoly, překladatel hlavně z ruštiny. Středoškolská studia dokončil v Praze na malostranském gymnáziu. Kromě literatury ho přitahovalo malířství a původně měl v úmyslu studovat po maturitě malířskou akademii v Praze. Z nedostatku finančních prostředků se musel tohoto záměru vzdát a začal studovat práva. Po roce však studia zanechal a poté se již plně věnoval literatuře. V roce 1896 podnikl cestu do Ruska. - v době svých studií v Praze si oblíbil francouzský naturalismus, zejména Emila Zolu, a ruskou realistickou literaturu, zvláště Dostojevského a Tolstého. Naturalismus a ruskou literaturu (z níž také překládal) propagoval ve svých kritických statích. Další jeho aktivitou byla obrana pražských historických památek před bezohledným bouráním. Řada článků v časopise Rozhledy a bojovná brožura Bestia triumphans (1900) je obžalobou nekulturnosti pražského magistrátu. - psal do časopisů Rozhledy, Světozor (zde roku 1892 vyšla Pohádka máje), Ruch, Lumír, Česká Thálie, Zlatá Praha, Hlas národa, Literární listy, Národní listy, Pozor, Česká revue,Moravskoslezská revue. - beletristická tvorba je ovlivněna impresionismem i realismem Další díla:Pohádka máje, Santa Lucia, Babeta Literární/obecně kulturní kontext: Český realismus- venkovské realistické drama- realismus souvisí s rozvojem techniky a vědy, hry jsou psané v nářečí, hl. hrdinky jsou ženy, muži jsou líčeni negativně, hrdinky dělají ze zoufalství zoufalé činy, autoři v rámci venkova kritizují předsudky, přehnané náboženství, ženskou méněcennost Další autoři: Ladislav Stroupežnický Byl dramaturgem Národního divadla. Byl úspěšným umělcem a autorem divadelních her, jako člověk stál za hovno.V mládí se pokusil o sebevraždu. Psal hlavně veselohry s historickými náměty, v českém divadle s jimi prosadil Díla: Naši furianti, Zvíkovský rarášek či Paní mincmistrová Gabriela Preissová Představitelka nové vlny realistického dramatu. Své náměty k prózám a dramatům čerpala ze Slovácka, kde prožila část života. Díla: Gazdina roba, Její pastorkyňa Alois Jirásek Spisovatel, studoval na Karlově univerzitě, poté učil 15 let na gymnáziu v Litomyšli. Napsal asi 50 knih. Díla: Jan Žižka, Jan Hus, Jan Roháč – trilogie tří Janů, Lucerna – nejranější Jiráskovo drama Děj: 1. JEDNÁNÍ: Lízal se domlouvá s mlynářem Vávrou, že mu dá svou dceru Maryšu za ženu, a to čistě pro peníze (Maryša ve skutečnosti miluje chudého Francka) → Francek je povolán na vojnu a přichází se s Maryšou rozloučit → Lízal ho vyžene → Francek a Maryša se rozloučí, slíbí si, že si budou psát, načež Francek spolu s dalšími vojáky opouští vesnici. 2. JEDNÁNÍ: Maryša se domluvenému sňatku s Vávrou brání, u nikoho však nenajde podporu (u otce touha po bohatém ženichovi pro jeho dceru převáží nad city, matka se pro změnu těší, až Ma

Témata, do kterých materiál patří