Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antická literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Antická literatura ŘECKÁ LITERATURA Antika= řecký a římský starověk (8. st. př. n. l. – 5. st. n. l.); antická kultura je dodnes vzorem, ovlivnila umění v mnoha epochách. Literatura starého Řecka se dělí do 3 období: a) archaické období (do 6. st. př. n. l.)archaios = starý Próza: Zpočátku se mezi Řeky šířila ústní lidová slovesnost, z níž především vynikaly starořecké mýty a báje. Hrdinové byli kladní i záporní a na rozdíl od ostatních smrtelníků měli možnost komunikovat s bohy. Někdy v 9. st. př. n. l. si Řekové osvojili písmo. A v této době vznikají 2 stěžejní díla starořecké literatury:Ilias aOdysea. Obě díla jsou přičítányHomérovi., který podle tradice pocházel z Malé Asie a byl slepý. Ilias- (Illion – řecké označení pro Tróju), líčí posledních 51 dní trojské války. Dochází ke sporu mezi Agamnenonem, velitelem řeckých vojsk, která již 10 let obléhají Tróju, a nejudatnějším řeckým bojovníkem Achillem. Agmnenon odmítá Achillovi jeho podíl na kořisti - otrokyni Briseovnu. Achilles se proto neúčastní bojů a Trójané získávají převahu. Až Patrokles, Achillův přítel, si obléká jeho zbroj a vyráží proti Trojanům. V boji je zabit trojským bojovníkem Hektorem. Achilles se chce pomstít a Hektora zabíjí, jeho mrtvolu zhanobí. Nakonec je Hektorova mrtvola na žádost otce, krále Priama, vrácena do Troje. Hektorovým pohřbem Ilias končí. Odysea - Navazuje na Iliadu. Homér popisuje putování Odysea z Trojské války na rodný ostrov Ithaku. Protože rozhněval bohy, jeho cesta domů mu trvala 10 let. Cestou musel čelit mnohým nebezpečím (Kyklopovi Polyfémovi, sirénám, kouzelnici Kirké, …). Nakonec dopluje na Ithaku, kde se o jeho manželku Penelope pokouší mnoho ženichů. Penelope však zůstává Odysseovi věrná a Odysseus s pomocí svého syna Telemacha ženichy zabíjí. Ezop(Aisopos) -bajkář - 6.stol př. n. l. Poezie: elegická - měla vážný obsah, později z ní vnikaly žalozpěvy jambická - byla kriticko – satirická melická- osobní, intimní Pindaros- psal vážnou, hloubavou až nesrozumitelnou poezii Anakreón - v jeho dílech převažuje láska, víno, ženy, zpěv, životní radosti (milostné, pijácké písně k pobavení), proto se stal velmi populárním. Tento typ poezie se nazýváanakreontskou(pijácká poesie). BásnířkaSapfó - žila na os. Lesbos;Milostné písně; dílo ceněno pro citovost, něhu, vroucnost b) attické období (5. a 4. st. př. n. l.) attika = území okolo Athén V tomto období vzniká především drama, které bylo součástí náboženských a státních oslav. Kolébkou dramatu byly Athény, kde se také 2krát ročně slavily svátky - hl. - dionýsie. Hru hrál hlavní herec a sbor. Herci nosili masky z kozí kůže, splývavý oděv a vysoké podpatky. Hry trvaly několik hodin. tragédie - je drama s vážným obsahem. Má 5 částí:expozice (úvod),kolize (konflikt),krize (vyvrcholení konfliktu),peripetie (obrat),katastrofa(rozuzlení); předchůdcem tragédie bylydithyramby = zpěvy zasvěcené Dionýsovi. Aischylos- 6./5. st. př. n. l., zavedl do her dva herce a umožnil vznik dialogu. Ve svých dramatech čerpal ze starých řeckých mýtů a tvrdil, že bohové určují každému život. Nejznámější jsou hryPeršané aOresteia -Oresteia - 1. část: král Agamnenon se vrací z Trojské války a jeho žena ho vítá. Agamnenovi však otrokyně předpovídá smrt a král je skutečně svou ženou zavražděn. V nastalém zmatku se králem stává královnin milenec Aigisthos. 2. část: líčí pomstu Agamnenova syna Orestea, který se po letech vrací domů a u hrobu svého otce spolu se svou sestrou přísahají pomstu. Orestes zabíjí matku i jejího milence. Kvůli svému činu zešílí a prchá z města. 3. část: Orestes přichází do Athén, kde žádá bohyni Athénu o ochranu. Proti němu vystupují Lítice štvané duchem zamřelé matky, která touží potrestat vraha. Orestes je uznán nevinným.; „osud je člověku dán a on se mu nemůže vyhnout.“ Euripides- 5. st. př. n. l., jako první vytvořil ženskou postavu. Jeho hry byly mnohdy tak složité, že vyřešení situace vysvětloval božským zásahem (deus-ex machina). Byl mistrem v zobrazení lidské vášně, věnoval se spíše osudům lidí než bohů. -Médea - Médea pomůže Jásonovi získat zlaté rouno. Jáson jí za to slíbí věčnou lásku a manželství. Brzy ji Jáson chce opustit a oženit se s jinou. To se také stane, Médea je vyhnána ze země. Mstí se a zabíjí Jásonovu manželku i své 2 děti a odlétá na dračím voze do Athén. Sofokles - 5. st. př. n. l.; pocházel z bohaté rodiny; ve svém díle ukazoval názor, že lidský život nic nezmůže proti božské moci. Z jeho her jsou nejznámějšíKrál Oidipus aAntigona. -Oidipus -král Laios se dovídá, že bude zabit svým synem, proto když se Oidipus narodí, jeho otec ho nechá na pospas zvěři. Oidipa však nachází muž ze sousedního království a přináší ho ke králi, který ho vychová.. Když se Oidipus dovídá o svém původu, vydává se do Théb, kde před branou nevědomky zabíjí otce. Pak vchází do města, kde poráží Sfingu, která sužuje město a se žení se svou matkou. Město sužuje mor, Oidipus se dozví, že je způsoben přítomností vraha krále Laia. Oidipus ho prokleje a pátrá po něm. Pak se od starce dozvídá pravdu, ale nevěří. Až po rozhovoru s manželkou - matkou uvěří, odchází z města, vypíchne si oči. Jeho manželka - matka se oběsí. Nikdo z nich se nevyhnul osudu. -Antigona - Oidipus odchází, jeho synovéEteoklés a Polyneikés se dostávají do sporu o vládu. Ve vzájemném boji se oba zabijí. Jejich strýc Kreon se stane králem. Kreon pohřbí Eteokla, ale ne Polyneika. Antigona se rozhodne bratra také pohřbít a poruší zákon, proto ji Kreon odsuzuje k smrti. Antigona se oběsí a najde ji její snoubenec, který se také zabije. Král zjistí, že už nemá nikoho a žádá bohy, aby ho zbavili života. Komedie - veselá divadelní hra, která nemá pevnou stavbu, skládá se z jednotlivých výstupů, které mají podobu frašek. Má nevázaný groteskní charakter, byly parodiemi na tragédie, některé scény nábožensky laděné, některé až porno. Útočili na politiky a zvyky té doby, někdy byly až obscénní. Byly provozovány hlavně o svátku Lenaj Aristofanes-5./4. st. př. n. l., vysmívá se snobům, jeho dílo namíř

Témata, do kterých materiál patří