Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
rozmarné léto

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VLADISLAV VANČURA: ROZMARNÉ LÉTO. FORTUNAPODTITUL: HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Literární druhLiterární žánr:Typ vypravěče:Příběh je psaný er-formou, vypravěč nezaujatě, zvenku pozoruje příběh.Aktuálnost námětu:Dílo je aktuální, co se týče maloměšťáckého života, kde se neudrží nic v tajnosti a dochází k velkému pozdvižení, pokud na malém městě či ve vesnici dochází k jakékoli kulturní akci. Aktuálnost vidím i ve vztazích mezi muži a ženami, nejen v nevěře v manželství. Čas a místo děje:Tři chladné červnové dny v malém městečku Krokovy Vary na řece Orši. Velmi známý je také citát o počasí: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Jazyk a styl:Jazykový styl díla je velmi osobitý. Autor užívá nepřímou řeč, humor a ironii. Píše spisovným jazykem, lexikálně bohatým, s hovorovými prvky, archaismy, velkým množstvím přítomných i minulých přechodníků, knižními výrazy a netradičními jazykovými obraty, záměrně těžkopádnými. Pro dílo jsou také typické metafory, slovosledná inverze a složitá souvětí. Kompozice:Dílo je psáno chronologicky s minimem odboček. Text je členěn na velké množství krátkých kapitol s ironickými názvy.Hlavní myšlenka:Hlavní myšlenkou je konfrontace mezi stereotypním životem v Krokových lázních a neočekávaným pozdvižením a estetickým zážitkem z příjezdu Arnoštka s krásnou Annou.Antonín Důra – majitel říčních lázní v Krokových Varech, starší muž, udržuje se v dobré kondici a pečuje o své zdraví, chodí plavat i v chladném létě, rybaří, se svou ženou nemá příliš hezký vztah, hádají se, později je vykreslován jako sukničkář, na své plovárně vede dlouhé debaty o všem, ale vznešeným jazykem, se svými starými přáteli – kanovníkem Rochem a majorem Hugem. Kateřina Důrová – manželka Antonína Důry, neustále si na něj stěžuje, starší žena, plnoštíhlá, nevzhledná (Antonínovo tvrzení), podezíravá, rázná, zamiluje se do Arnoštka. Arnoštek – kočovný kouzelník, provazolezec, akrobat, cestuje po světě. Anna – krásná dvacetiletá pomocnice Arnoštka, cestuje s ním, okouzluje Antonína Důru, kanovníka Rocha i majora Huga, pokouší se o ni i za cenu životních ztrát, všichni tři jsou neúspěšní, ona od nich dostává dary. Kanovník Roch (Abbé) – knihomol, dělá ze sebe počestného duchovního a intelektuála, recituje básně, přes své kázání mravů podléhá kráse žen. Major Hugoo hrdinství, má slušné chování, ale také podléhá Annině kráse. Obsah: Dílo začíná na plovárně Antonína Důry, která zeje prázdnotou, protože je chladný červen. Antonín se schází a diskutuje se svými přáteli – kanovníkem Rochem a majorem Hugem. Rozmlouvají spolu o důležitých i méně podstatných věcech. K mužům přichází Kateřina Důrová, která nese oběd, a hádá se se svým manželem. V Krokových Varech je tedy den jako každý jiný, nudný, stereotypní. Idylku na plovárně vyruší až kouzelník a provazochodec, který procestoval mnoho zemí světa a v městečku se několik následujících dní hodlá zdržet – Arnoštek. Na plovárnu přišel za účelem koupele, následně předvedl pár svých triků a pozval všechny přítomné na své představení. Kateřina je jím hned učarována. Důra, Roch i Hugo přišly na Arnoštkovo představení, ale ještě více než jeho kousky jsou okouzleni jeho pomocnicí, která vybírá do klobouku vstupné, mladou, krásnou Annou. Antonín si s ní dokonce sjedná noční schůzku na plovárně. Důra v noci odchází od své manželky na plovárnu se záminkou, že jde na hlídku. Kateřině to však nedá a jde se podívat, co Antonín na plovárně dělá ve skutečnosti. Z jedné plovárenské maringotky slyší hlasy, a buší na dveře, její muž mezitím poleje svou společnici vodou, a když své manželce otevře, tvrdí, že Annu zachránil před utonutím. Kateřina zná svého muže velmi dobře, ví, že je záletník, nevěří mu, a proto se odstěhuje do Arnoštkovy obytného přívěsu stojícího na náměstí. Po druhém Arnoštkově představení se o Anninu přízeň pokouší Abbé, který ji navštíví v její maringotce. Schůzku ale vyruší opilci lomcující obytným přívěsem. Najednou se strhne rvačka, Roch se chce neslyšně vytratit, avšak v zápase mu natrhnou ucho, které mu druhý den musí Antonín přišít rybářským háčkem. Třetího večera nebylo moc hezké počasí, ale i přesto se představení konalo a Arnoštek předváděl své provazochodecké kousky. Přišel k němu ale opilý stařec, začal lomcovat s lanem a Arnoštek spadl na záda, poté pochroumaný odchází do své maringotky . Anna neotálí, bere si Arnoštkovy šaty a jde dokončit představení, aby lidé nechtěli vrátit peníze. a přemlouvá Annu, aby zůstala v Krokových Varech, je však kouzelníkem přistižen a zbit. a život v Krokových Varech opět nabývá své všednosti. Antonín Důra Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet. ,,Tento způsob léta,‘‘ děl vposled, odvracuje se od přístroje Celsiova, ,,zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nenesou odkladu.‘‘ Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal: ,,Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.‘‘ (str. 9,10) po detektivních zápletkách, a kterým nevadí složitější jazyk.

Témata, do kterých materiál patří