Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká literatura po roce 1945 (Fučík, Otčenášek, Fuks, Kožík, Neff, Škvorecký, Vaculík, Charta 77)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 - poválečná doba, návrat k demokratické 1. republiky - období totality → 1948 - 68 → postupné umírnění režimu, Pražské jaro - období normalizace 1968-1989 Období 1945-1948 - návrat k 1.republice, prezidentem Beneš - radost z konce války – hrůzy - levicové směřování – kapitalistický systém může za války - 2 směry: - literatura má být radostná, oslavná, jednoduché rýmy - literatura má odpovídat době - důležité je právo spisovatele na svobodné vyjádření - kritici likvidováni – Václav Černý. Kritický měsíčník, Ferdinand Peroutka – Dnešek - E.F. Burian – Kulturní politika, levicově zaměřená - Akord, Vyšehrad – katolické časopisy - levicový směr získává časem více na oblibě Julius Fučík - komunistický novinář – režim z něj udělal modlu - bojoval proti nacismu - po válce velice uznávaný -Reportáž psaná na oprátce - vytvořeno tajně, když byl ve vězení - po válce sestaveno dohromady, nevíme, jestli je to autentické dílo - velká provokace - novodobá Bible, vzor pro mládež - miláček žen, fešák - nakonec se všem znechutil – obdivovatel Sovětského svazu -psal do Rudého práva - o B. Němcové nebo K. Sabinovi Jan Drda - přežil 2.sv.v. - po 1948 velice oslavován, důvěra režimu - předseda Svazu spisovatelů - po roce 1968 upadl do zapomnění -Němá barikáda - 11 povídek, oslavné patetické,Vyšší princip– zfilmováno, období heydrichiáda Období 1948-1968 - konec svobody, demokracie, velké změny - vše orientováno na východ -výchovná funkce - likvidace knih, které neodpovídali požadavkům - katolické, legionářské, ruralisté – psali v duchu tradic, literatura pro mládež Foglar (skauti) - kolektivizace - mnoha autorů skončilo ve vězení - po 1948 velké množství sebevražd – Teige, Biebl, Frejka - nebo emigrace – Voskovec, Hestovský, Tigrid - tábory nucených prací - intelektuálové, vědci - Skřivánci na niti – film - příběh na skládce, pracují tam vzdělanci – převýchova - poúnorový systém se snažil předělat intelektuální veřejnost,převýchova - na školách byly z knihovenvyřazoványknížky -zdůrazňovaly se „vhodní“ autoři – nositelé komunistických ideálů - nezasloužená averze vůči Boženě Němcové,.. - NO zdůrazňováno - VŠ –akčnístudentskévýbory, které rozhodovaly o tom, co a kdo bude učit, z hlediska toho, jestli jsou správně politicky angažovaní - zbavovali se nevhodných učitelů i studentů - Žert – jak to fungovalo na školách - řada novin co vycházely za 1. republiky byla zakázána, demokratické s velkou tradicí Ladislav Štol - referát, vyjádřil se o české poezii, že nic nepochopili (Halas, Seifert) – zakázaní autoři - vyzdvihoval J.Wolkera - Broučci – v 50. letech vyšla zúžená, vynecháno vše náboženské, koloběh života, smrt Václav Kopecký - ministr kultury - Julius Fučík – škrty, udělali z něj novodobého národního hrdinu - nesnášel Karla Čapka, nechal knížky, které systému vyhovovaly – Matka, Bílá nemoc Zdeněk Nejedlý - inteligentní, vzdělaný člověk - studie o Bedřichu Smetanovi x Dvořák - levicově zaměřený, ministr kultury a školství – loutka 2 HLAVNÍ SMĚRY: - socialistický realismus -budovatelský román - budovatelské prostředí – továrny - překračování norem, úderné brigády, plnit plán - čítankový hrdina dělník x majitel továrny co hází klacky pod nohy, kapitalista, intelektuál -černobílý pohled na věc - pracovní prostředí - vesnice -kolektivizace vesnice a boj s nepřáteli, kteří tomu chtějí bránit - Sudety – osídlování pohraničí Václav Řezáč -Nástup - Bitva - literatura pro děti a mládež Jan Otčenášek - románObčan Brych - román, kterým ukázal, že může být levicový a výchovný a mít kvality, ne černobílé - hrdina, vzdělanec se nedokáže smířit s novým režimem, uvažuje o imigraci, popisuje ho s dobrými kvalitami, nejistý člověk, novým věcem nerozumí, těsně před emigrací prozře -Romeo, Julie a tma - Petr a Lucie, Romeo a Julie - 2.světová, Židovka Ester a český hoch Pavel, se setkají, kdy Ester odmítne nastoupit s rodinou do transportu, Pavel se do ní zamiluje a poskytne ji ubytování, riskuje život obyvatel toho domu, Pavel je trochu naivní, dítě, představuje si sebe jako rytíře, Ester je také zamilovaná ale ví, že to nemůže mít dlouhého trvání, Němci prohledávají domy, ona uteče ven a je zastřelena, Pavel přežil Karel Ptáčník - románRočník jednadvacet - totální nasazení – první generace, která se tohoto musela účastnit – 1921, museli pracovat po Říši – továrny Ladislav Fuks - psychologické západní pojetí - nepřiznal homosexualitu, u sebe doma měl rakev - hrdiny jsou patologicky nebezpeční jedinci -Spalovač mrtvol– hrdinou je ředitel krematoria Kopfrkingl, zajímají ho východní filozofie, buddhismus - jeho manželka je poloviční židovka, chce chránit jí a děti, postupně je zabíjí - pohřební motivy – rakvička + věneček (cukrárna) - končí tak, že Kopfrkingl je odvezen do blázince -Pan Theodor Mundstock– psychicky labilní člověk, Žid, čeká na transport - připravuje se a doma si vytvoří koncentrační tábor, aby si zvykl - bludy – povídá si se svým dvojníkem - nakonec ho srazí auto a zemře - vedle budovatelské literatury vzniká literatura historická - vyzdvihována období – husitství František Kožík - oblíbený autor - historická literatura – vybral si osobnost - na knížky se stály fronty - nedostatkové knížky – žádané Největší z pierotů - o Kašparu Deburau – český původ - zrod moderní francouzské pantomimy - postava smutného klauna - jednou z největších hvězd francouzského divadla 19.století Vladimír Neff - historická próza - především novodobé dějiny Sňatky z rozumu - 1. díl pětidílného románového cyklu - historická kniha, opírá se o skutečné události - životopisy dvou slavných pražských podnikatelských rodin – rozvoj Prahy od 19.století - román řeka - vtip, ironie, generace – maminka zvyklá na sňatek z rozumu, dcera je nezávislá, nenechá si do toho mluvit Václav Kaplický - proslul románemKladivo na čarodějnice - inkvizice - dvojí výklad – připomínaly procesy, mučení, vyslýchání –viz 50.léta, paralela¨ Antonín Zápotocký - z dělnického prostředí - politik - prezident lidového, dělnického typu - téma dělni

Témata, do kterých materiál patří