Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
stařec a moře

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

ERNEST HEMINGWAY:STAŘEC A MOŘE.ODEON,PRAHA1972 Rozbor textu: Literární druh:Epika-jeden ze základních literárních druhů,zaměřuje se především na děj. Literární žánr:Novela– žánr kratšího nebo středního rozsahu.Děj je soustředěn na jednu událost.Závěr bývá překvapivý a poučný. Typ vypravěče:Er-forma– vypravěč pouze konstatuje,nevysvětluje,je vševědoucí.Aktuálnost námětu:Dílo je stále aktuální– opovrhování lidmi,kterým se nedaří,závist,lidská hrdost a víra,boj s přírodními živly,..Čas a místo děje:Kubánská vesnice poblíž hlavního města Havany– chatrč starce,loďkana moři.Děj se odehrává během tří dnů,40.léta20.století.Jazyk a styl:Autor užívá spisovného jazyka.Dílo je napsáno velmi jednoduše a stroze,ale za to je dynamické a napínavé,dialogy jsou využity ke zrychlení děje a charakteristice postav.V knize se vyskytují některé španělské výrazy (např.galanos– žraloci)pro oživení děje a obrazu prostředí,stejně tak jako rybářská pojmenování (rybářské náčiní– např.harpuna),hojně je použito nepřímých pojmenování a obecných označení (např.chlapec,moře),ale také přirovnání personifikace a sebeoslovování.V díle se uplatnil i vnitřní monolog (např.stařec oslovuje svoji zraněnou ruku).Básnické prostředky:anafora (např.Spolkni to ještě líp!Spolkni to pořádně!),epifora (např.Jen je,rybo,sněz!Prosím tě je sněz!),apostrofa (např.Jak se cítíš ruko?),personifikace (např.žralok to nechtěl uznat),epiteton (např.škodolibá nenávist),metafory,alegorie,...Autor využívá především úvahy a popisu.Kompozice:Text neníformálně členěn,kompozice je chronologická,propracovaná,pozvolně směřuje k bodu obratu (vše je úplně jinak,než se zdálo být)pointa se objevujev závěru.Autor používá metodu ledovce– seznámeníse základními informacemi,zbytek (2/3)si musíme domyslet.Zachycuje nejzákladnější opravdový prožitek (chce,aby čtenář používal vlastní citové a myšlenkové asociace),má zájem o psychiku.Hlavní myšlenka:Dílo zobrazuje nekonečný boj člověka s přírodou.Člověk musí být vytrvalýa nesmí se vzdávat.Smysl je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a duševní sílu.Dále se snaží říct,že smyslem života není bohatství a hmotné statky,nýbrž hluboké vnitřní uspokojení.Postavy:stařec Santiago– odvážný starý kubánský rybář velice pevné vůle a skromné povahy,samotář,musí tvrdě pracovat,aby se uživil,vysoké morální kvality,boj na život a na smrtchlapec Manolin– velmi obětavý,laskavý,pomocník při rybolovu,má rád starce,obdivuje ho Citace:Když starý přitáhl samici hákovým bodcem a bušil do ní kyjem,drže ji za její rapírový kloun,bušil ji do lebky,až změnila barvu,a když ji pak s chlapcovou pomocí vytáhl do člunu,samec zůstal po boku loďky.A zatímco starý uvolňoval šňůru a chystal si harpunu,samec vyskočil vedle člunu vysoko do vzduchu,aby se podíval,kde je samice.Stařec jim uštipoval palcem a ukazováčkem hlavičky a jedl je tak,že je rozžvýkával se skořápkami a s ocásky. Kniha je dle mého názoru velice zajímavá,zaujala mě,jelikož i přes svůj poměrně jednoduchý děj,má velkou myšlenku.Líbilo se mi,že autor spojil starého člověka s vysokými morálními kvalitami.Většinou starých lidí je v dnešní době opovrhováno,stejně tak jako bylo i se starcem,který si díky své odvaze a pevné vůli zachoval hrdost.Líbí se mi také autorova myšlenka psychologie (musíme si část knihy domýšlet).Toto dílo bych doporučila úplně všem.

Témata, do kterých materiál patří