Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Babicka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

B. Němcová – BABIČKA (1855) Autor– Božena Němcová (Panklová) 1820 Vídeň - 1862 rodiče - německý podkoní J. Pankl + česká služka T. Novotná v 17 letech se provdala za Josefa Němce (finanční strážník, velký vlastenec); často se stěhovali žila v bídě; měla 4 děti, trápení ze smrti syna Hynka, nebyla šťastná v manželství chtěla, aby si všichni lidé byli rovni, toužila po sociální spravedlnosti Divá Bára, Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice, Obrazy z okolí Domažlického, Baruška HSK: realismus 2. pol. 20. stol. důraz na skutečnost, věcnost, víra v lepší budoucnost, v lidské síly a rozum rozvoj přírodních a technických věd filozofie – směrpozitivismus založený na faktech a přesných údajích Národní obrození: snaha o udržení národního jazyka a kultury, vydávání knih a časopisů 4. etapy: Defenzivní (přípravná) 1770-1805 vědci a jazykovědci se snaží bránit národní historii a jazyk Josef Dobrovský Ofenzivní (útočná) 1805-1830 vznikají vědecká díla, píše sečesky Josef Jungmann 1830 – 1850 čeština se prosazuje, ustálena norma ČJ = spisovná čeština nástupromantismu (individualita, duše; původ středověk, exotické země), v Čechách se moc nerozvinul, naším jediným opravdovým romantikem je K. H. Mácha Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben revoluce v evropských zemích 1850-1890 Bachův absolutismus – germanizace, cenzura Karel Havlíček Borovský,Božena Němcová Kompozice nedějová próza,chronologická, retrospektivní vstupy (jak se babička setkala s knížepánem) 18 kapitol, 2 dějová pásma, 2 části (babička a vnoučata; zvyky a tradice v průběhu roku) Jazyk a styl Literární druh –epika, literární forma –próza Literární žánr –povídka Literární směr –prvky romantismu hrdina lidový člověk, kněžna se baví s chudou babičkou Jazyk –spisovný, lidový u pobožných lidí, u normálníchnespisovný,vulgární výrazy (mlynář, myslivec), nářečí,archaismy, přímá řeč autobiografie prolog – vzpomínky na milou babičku v závěruepilog – babička umírá, pohřeb forma??? Postavy Babička - dokázala se vždy vypořádat s problémem, ať už svým, či jiného člověka. V každé situaci se dokázala zachovat moudře. Když viděla, že je třeba někomu pomoci, neváhala. Byla cele oddaná Bohu a žila podle Jeho vůle. Je nadčasová. Byla příkladem pro lidi tehdy i dnes. Barunka – babiččina nejoblíbenější vnučka, klidná, poslušná, vidí v babičce vzor Jan a Vilém – Barunčini bratři, neposlušní, divocí Adélka – nejmladší sestra Barunky, bystrá, zvědavá, učenlivá Terezka – dcera babičky, nemá ráda báchorky a pohádky Pan Prošek– manžel Terezky, zaměstnán u kněžny Kněžna Zaháňská – milá, přátelí se s babičkou, pomáhá chudým lidem Hortensie – schovanka kněžny, ráda si hraje s venkovskými dětmi, rozumí si s babičkou Dílčí téma:Viktorka – krásná, zamiluje se do vojáka, otěhotní, opustí ji. Dítě zabije a zblázní se nešťastnou láskou. Lidé ji litují a přejí jí smrt, aby se nemusela déle trápit svým životem. Viktorka nakonec po 15 letech divokého života umírá zásahem blesku. Němcová jakoby volá po spravedlnosti pro ženy, které se rozhodnou převzít život do vlastních rukou, ale společnost je odsuzuje k zániku. Celkové téma Harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka. Hlavní téma1. část knihy Babička se stará o 4 vnoučata, pomáhá s hospodářstvím. Vedlejší téma2. část knihy Chronologický popis celého roku a s ním spojené zvyky a tradice. Děj*Ratibořice, Na starém bělidle 19. století Babička se přistěhuje k dceři a jejímu manželovi, kde s láskou opečovává 4 vnoučátka, Barunku, Vilíma, Jana a Adélku. Děti ji milují a nedají na ni dopustit. Babička jim předává důležitá životní moudra a rady, které nemají šanci jinde nasbírat. Nic neříká nadarmo, vše, co řekne, má svůj význam. Také ostatní lidé ze Starého Bělidla si ji oblíbí. Když se naskytne nějaký problém, ihned běží pro radu za babičkou. Dokáže porozumět každému člověku. Od malého dítěte, přes dospělého, až po váženou paní kněžnu. Děj Babičky se odehrává v průběhu roku, takže si můžeme představit, jak trávili lidé jednotlivá roční období. Přiblížíme si mnoho tradic a všedních i nevšedních starostí, různé svátky, poutě, slavnosti, žně, dokonce i takovou maličkost, jakou je problém s velkou bouřkou, večery strávené se starými známými a také svatbu. Okolo osoby babičky se točí život několika lidí. Například láskyplný, avšak bolestný vztah mladé Kristly a Míly, který je odveden na vojnu, kde má být 14 let. Babička svou dobrosrdečností mladým lidem pomůže a přimluví se u paní kněžny, aby mohl Míla z vojny odejít. Babička, ač prostá žena, byla velmi vítána na kněžnině zámku. Kněžna si ji oblíbila pro její upřímnost a dobrotu. Často se babička oddává vyprávění, například o svém mládí, nebo o tom, jak potkala samotného císař pána. Okolnosti vzniku díla Babička vydána, když autorce zemřel nejstarší a nejtalentovanější syn Hynek. Vzorem pro dílo Babička byla vlastní babička Boženy Němcové Maria Magdalena Novotná. Babička může být útěkem ze světa reality do světa vzpomínek na dětství nebo snaha o zachycení tradic a zvyků. Vliv díla *film natočen roku 1971 Antonínem Moskalykem, Babičku ztvárnila J. Kurandová, Barunku ztvárnila Libuše Šafránková. Celkem vznikly 3 filmy. Velmi dobře přijato. Přeloženo do 20ti jazyků. Ostatní autoři tohoto období: Viz HSK – Národní obrození

Témata, do kterých materiál patří