Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


BOHUMIL_HRABAL ostře sledované vlaky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BOHUMIL HRABAL – OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Prozaik, básník a scenárista,Hrabalova díla přinášejí neobvyklý jazykový projevStřídá se básnická řeč s hospodskou i ve způsobu vyprávění, které se namísto souvislého děje odehrává prostřednictvím mozaiky situací či proudu představ ( tzv kolážeV hrabalových knihách se vyskytuje„pábení“ = zvláštní druh vyprávění, autentické hovory lidí, spontánní, kde vedle samotného sdělení hraje roli složka poetická, fantazijní, bájná (Pábitelé dělají vše zamilovaně) Další díla: Perlička na dně, Příliš hlučná samota, Obsluhoval jsem anglického krále a Pábitelé, Postřižiny Česká próza 70.a 80. Let V souvislosti s normalizačním procesem zaznamenala próza obsahové i žánrové zjednodušení. Českému čtenáři byla dostupná pouze oficiální próza.Autoři si většinou vybírali nekonfliktní témata.Vznikala próza historická, psychologická, sci-fi, venkovská Rysy : - roztržení literatury:- jen část autorů přistupuje na spolupráci, většina odmítá (emigrace, nevydávají, neangažují se) Ostře sledované vlaky Žánrové zařazaní - próza (protifašistická próza), epika – novela Místo a doba děje: Příběh se odehrává pouze v několika dnech roku 1945 za 2.sv.v na železniční stanici Kostomlaty. Novela je laděna mírně humorně, nechybí anierotické motivy. Kniha byla zfilmována Jiřím Menzlem a film oceněn Oscarem v roce 1967. Jazyk a styl dílo je napsáno v 1.osobě (ICH forma), minulého času (což dílu dodává notnou dávku přesvědčivosti) autor občas používá nespisovné výrazy (prdeláč, ceckounek, fofrovat…), nespisovné tvary slov (mužskej…), ale v drtivé většině užívá jazyk spisovný Bohumila Hrabala charakterizuje i specifický způsob psaní založený na opakovaní (tím dosahuje efektu, že příběh vypráví doopravdy ten naivní 22-tiletý Miloš Hrma).Podrobný popis (autor vše barvitě popisuje)Užívá nevšední přirovnání a vyjádření:,,…., sníh, jemný jako jepice…‘‘ ,,…pozobat hlavy ženským…‘‘ (poranit hlavy) Kompozice Je to prózasujetová - má pevný děj, tragikohumorná.Dílo má formu koláže – do hlavního příběhu Miloše Hrmy se promítají i jiné příběhy.Děj je vytvořen z několika epizod.Všechny příběhy jsou za sebou řazeny ve stejné časové rovině, čtenář si musí vybrat to důležité, podstatné. Prolínají se zde osobní zážitky autora.Novela je dělená na kapitoly, bez názvu. Typicky hrabalovskou postavou je přednosta stanice, jenž neustále trpí rozporem, zda jsou pro něho důležitější železniční povinnosti, loajálnost, či pěstování holubů. Na první pohled působí porchně výpravčí Hubička, člověk známý sexuálními aférami, velký Milošův vzor, který vůbec netouží po jakémkoliv povýšení. Později se o něm dozvídáme, že již douho spolupracoval s odbojem, byl prostředníkem k sabotážím německých vlaků. Cíl Hrabal kritizuje válku a přichází s názorem, že se měli všichni Češi postavit Němcům na odpor, jakmile vtrhli do země a ne nečinně přihlížet. Kritizuje maloměšťáctví - Miloš má pocit, že ho každý sleduje zpod záclony - sebevraždu, pokrytectví a fašismus. Hlavní myšlenka Kritika fašismu a druhé světové války, která přinesla mnoho škod na lidských životech. Přiblížit chod malé železniční stanice v roce 1945, kdy republikou projížděly ostře sledované transporty. Kvůli jejich zpoždění neváhali Němci střílet. Vyvrcholením novely je úspěšný pokus o zastavení a fatálním zničení důležitého, ostře sledovaného transportu se střelivem. Charakteristika hlavních postav: Miloš Hrma : nesmělý začátečník, zcela pohlcen svými vnitřními problémy, rozporem mezi přemírou vroucí milostné touhy a nedostatkem zkušenosti při jejím naplnění Výpravčí Hubička : sprosťák, pyšný na svou sexuální přitažlivost Přednosta stanice : vášnivý chovatel holubů, vnitřně vyrovnaný, neboť svou zlost si vylévá do světlíku a na své ženě. Děj: Hlavním hrdinou je dvaadvacetiletý Miloš Hrma - záškolák - působící na malé železniční stanici Kostomlaty, nedaleko městečka, kde žije se svými rodiči. Ve stanici působí výpravčí Hubička, který je pro Miloše vzorem a jenž se v celém kraji proslavil tím, že orazítkoval telegrafistce Zdeničce zadnici. Z tohoto případu se stane aféra, kterou vyšetřuje sám dopravní šéf a jíž nejvíce trpí přednosta stanice, který chová holuby a touží po povýšení na inspektora státních drah a získání titulu barona Lánského z Růže. Miloš se vrací na stanici po neúspěšném pokusu o sebevraždu, kdy si podřezal žíly pro svůj neúspěch se svou dívkou Mášou. Je konec války a Němci se pomalu stahují. Malou železniční stanicí projíždí mnoho transportů Němci ostře sledovaných vlaků. Jeden německý vlak, vezoucí střelivo, se stává ostře sledovaným pro výpravčího Hubičku a Miloše. Využijí společné noční směny a s napětím očekávají balíček výbušniny. S balíčkem přichází na stanici Němka Viktorka Freie, která mezi čekáním přesvědčí Miloše, že je opravdový muž a pak odchází. Ve stejnou dobu je spojenci proveden velký nálet na Drážďany a osobní vlak přiveze na stanici vyděšené Němce. Miloš s nimi však už necítí lítost, spíš lituje zmrzačený dobytek, přepravovaný ve vlacích z fronty. Miloš, plný odvahy, odhodlání a nabytého sebevědomí hodí sám třaskavinu na ostře sledovaný vlak, ale je při tom postřelen jedním Němcem, kterého také zraní. V příkopu oba umírají. Než Miloš umře, uvědomí si detonaci, kterou způsobil, že se vlastně pomstil Němcům za svého dědečka, kterého na počátku okupace přejeli tankem. Umírá se slovy: „ Měli jste sedět doma, na prdeli…“ Miloš Hrma, mladý výpravčí na nádraží, těžce nese svoji sexuální nezkušenost. Má pocit, že je všem pro smích. Pošetilé úvahy jej dovádějí až k pokusu o sebevraždu. Konec Milošovým komplexům učiní pak poměr s Viktorií, živelnou, veselou dívkou, jež podpoří jeho sebedůvěru. Z chlapce se stává muž. Svému okolí to dokazuje zejména poté, co vhodí do vlaku s nákladem střeliva časovanou nálož. Neujde však pozornosti jednoho německého vojáka. Je postřelen, kulka zasáhne plíce a Miloš umírá. V posledních chvílích si uvědomuje, že život, kterým dříve často opovrhoval, je vlastně krásný a on ho ztrácí.

Témata, do kterých materiál patří