Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bratři Čapkové a okruh Lidových novin - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (295,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. – Bratři Čapkové a okruh Lidových novin (Čapkové, Poláček, Bass) Karel Čapek (1890 – 1938) – prozaik, dramatik, novinář (zakladatel sloupku), překladatel, literární, divadelní a výtvarný kritik. Narozen v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Byl nejmladší ze tří dětí lékaře – bratr Josef, sestra Helena. Studium na gymnáziích v Hradci Králové, Brně a Praze, kde také maturoval, Filozofická fakulta KU. Během studií píše práciPragmatismus čili Filozofie praktického života, studijní cesty do Berlína a Paříže. Pracoval jako vychovatel v hraběcí rodině, knihovník v knihovně Národního muzea, redaktor Národních listů, Lidových novin. Dramaturg Vinohradského divadla, příležitostně i jako režisér. Milenkou herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, vzali se po 15 letech soužití. Podnikl řadu cest do zahraničí, z nichž vytěžil podněty pro své cestopisné prózy a fejetony. Byl zvolen předsedou československého PEN-klubu, měl četné kontakty se zahraničními spisovateli a mysliteli, přítel TGM, Beneše, kandidát na Nobelovu cenu. Patřil mezi tzv.pátečníky – umělci a spisovatelé, osobnosti kulturního života, scházející se každý pátek u bratří Čapků ve vinohradské vile – TGM, F. Langer, V. Vančura… Umírá 25. 12. 1938 na zápal plic, přestal bojovat, ztratil smysl života, celý svět se mu zhroutil. Čapkovu uměleckou osobnost výrazně formovalo jeho vzdělání filozofické a estetické i dlouholetá činnost novinářská, a to nejen poskytnutím tvůrčích podnětů, ale i působením na jazyk, sloh a tvar. Hlásil se k mladé generaci a k jejím snahám o moderní umění, zejména o kubismus… Dílo: 1. období – Čapek vstupuje do literatury jako příslušník generaceAlmanachu na rok 1914, toto období trvá do roku 1921. Tvorba vychází především z tzv. předválečné moderny, usilující o sblížení umění se soudobým životem, včetně technické civilizace. Spisovatel je ovlivněn agnosticismem (filozofie, popírající úplné nebo částečné poznání světa), futurismem a civilismem. Do literatury vstupuje společně s bratrem, začínají povídkovými soubory, např.Zářivé hlubiny – 1916, potopení Titanicu,Krakonošova zahrada – 1918, sloupky apod. Prvními samostatnými díly K. Čapka jsou – povídkový souborBoží muka – detektivní příběhy s filozofickým podtextem → start hvězdné kariéry,Trapné povídky – prosté, všední příběhy, trapnost spočívá v banalitách všedního dne. – 1. drama –Loupežník – pro vinohradské divadlo, hlavní hrdinkou Mimi, za městem stojí vila profesora – drží dceru zkrátka, ona chce utéct s loupežníkem, a tak se vzepřít otci… –Francouzská poezie nové doby – vynikající překladatelský počin moderní francouzské poezie – prokletí básníci, současníci… 2. období – 1921 – 1927, období tzv. románových a dramatických utopií, spisovatel upozorňuje na možnost zneužití techniky a varuje před možnou katastrofou, zabývá se vztahem člověka a technické civilizace. Bratři Čapkové vymýšlejí neologismy – robot, krakatit (výbušnina nezvladatelné síly), karburátor (přístroj, produkující absolutno, neuchopitelnou energii). – dramatické utopie –RUR (Rozumoví univerzální roboti) – varování před robotizací lidské práce, jde o příběh, kdy po vynálezu robotů chtějí tito roboti ovládnout svět (zlikvidovat lidstvo), ale v poslední chvíli je lidstvo zachráněno, neboť mezi dvěma roboty vznikne láska a začnou se chovat jako lidé. Karel Čapek dostal za toto drama státní cenu, světově se proslavil. –Ze života hmyzu – vystupují tu všichni možní brouci, každý brouk je nositel lidské vlastnosti, mravenci jsou pracovití, vojenští, objeví se mravenec žlutý vůdce, vyvyšuje se nad ostatní, zfanatizuje své okolí, je však zašlápnut tulákem. –Věc Makropulos – o dlouhověkosti, Emilia Marty – operní zpěvačka, její 60 let, dozvídáme se, co prožila za život. Prožila více životů, protože má u sebe nápoj nesmrtelnosti, její otec byl lékařem v Řecku, původně se jmenovala E. Makropulos, otec vymyslel lektvar, ona ho vypila, každých 60 let se musela napít – vždy jakoby zemřela zase se znovu objevila. Emilia má pocit, že již vše zažila, lektvaru se už nenapije.„Lidský život je výjimečný, neboť je konečný.“ –Adam Stvořitel – napsal spolu s bratrem. – románové utopie –Krakatit – hlavní hrdinou chemik, inženýr Prokop, zabývá se třaskavinami. Na stole mu vybouchne krakatit, zraní ho, jde domů, potká kamaráda, odvede ho domů, tam sděluje Tomešovi vzorec na krakatit. –Továrna na absolutno – absolutno je energie, kterou produkuje karburátor, vytváří pozitivní energii – ta ovlivňuje lidi natolik, že se k sobě chovají hezky. Vzniká nadprodukce, vznik světové války. Konec války umístěn do Prahy, vojáci tam hodí poslední karburátor do vody… 3. období – 1928 – 1933, píše prózy pro noviny, zakládá sloupek, píše fejetony, povídky… –Povídky z jedné a druhé kapsy– povídkový soubor, hlavní téma – zobrazení života malého českého člověka, láskyplně píše o obyčejných lidech, o všedním životě, vždy však lze najít něco výjimečného. PovídkaUkradený kaktus – Kubát vypráví o tom, jak přelstil poštmistrovou, Holan, zahradník Holbenovy zahrady vypráví o tom, jak vypátral zloděje kaktusů – Ráčka. Ten se s okrádaným Holbenem spřátelí. Holben jej vypraví do Mexika, tam ale Ráček zahyne, nejspíše chtěl indiánům ukradnout posvátný kaktus.Rodný kraj – o tom, jaké to bylo v dětství, vše tajemné, veliké, v dospělosti to tak člověku již nepřipadá. – cestopisy –Italské listy,Anglické listy,Obrázky z Holandska,Cesta na sever,Výlet do Španěl. – pro děti –Dášenka,Desatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek. 4. období – 1933 – 1935, spisovatel vydává tzv.noetickou trilogii, noetika je filozofie, která říká, že svět není úplně poznatelný, že ho každý posuzuje ze svého pohledu a každý má svou pravdu, která je relativní. Trilogii tvoří tři romány: –Hordubal – z pohledu tří lidí – Hordubala, četníků, vyšetřujícího soudce. O sedlákovi ze Slovenska, který se po 7 letech vrací z Ameriky, kde pracoval v dolech, domů posílal peníze. Žena má milence, nikomu se nehodí jeho návrat. Jednou je Hordubal, dobrák od kosti, zaříznut,

Témata, do kterých materiál patří