Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká poezie 20. let 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká poezie 20. let 20. století 1. Devětsil - vzniká v roce 1920 - je to avantgardní sdružení usilující o nový obraz světa zachycením nové doby. - prvním programem bylo proletářské umění 2. Charakteristika proletářské poezie tendenčnost (stranickost) - snaha zastávat určitou tendenci, hájit určitou ideologii. revolučnost, bojovnost - kritika soudobého světa, snaha změnit svět i jeho poměry. optimismus - víra ve změnu světa kolektivnost - v centru pozornosti je kolektivní hrdina (lid, pracující dělnictvo) úsilí o srozumitelnost - inspirace lidovou sociální poezií. dva proudy: a) revoluční, bojovný - Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neumann b) vyjadřující smutek nad rozpory světa a soucit s trpícími - Josef Hora, Jaroslav Seifert 3. Osobnost a dílo Jiřího Wolkera Jiří Wolker - všestranný talent (literární, výtvarný, hudební), studoval filozofii a práva. - představitel a teoretik české proletářské poezie - umírá předčasně na tuberkulózu poezie Host do domu přátelství ke světu, ženě, lidem a věcem. - vyjadřuje naivní, chlapecký pohled na svět ●Poštovní schránka ●Pokora ●Věcí ●Svatý kopeček - polytématická báseň typu pásmo. Zpracování zážitků z dětství, vzpomínky na prarodiče a kamarádi. Motiv bídy světa a soucitu s trpícími. Těžká hodina - reprezentativní sbírka české proletářské poezie. - výzvová, revoluční sbírka, ve které usiluje o maximální srozumitelnost. Inspiruje se lidovou poezií a využívá formu balady ●Balada o nenarozeném dítěti ●Balada o snu ●Balada o očích topičových teorie Proletářské umění - programová stať pohádky O milionáři, který ukradl slunce - O kominíkovi - pohádky se sociální tématikou Wolker je také autorem svéhoEpitafu (náhrobního nápisu) 4. Další představitelé proletářské poezie, např. Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Jaroslav Seifert .. Stanislav Kostka Neumann Rudé zpěvy- bojovná revoluční sbírka, která vyzývá ke změně světa Josef Hora Pracující den- 1. proletářská poezie Srdce a vřava světa Jaroslav Seifert - žil ve velmi chudých poměrech. Jedna z nejvýznamnějších postav české literatury 1. pol. 20. st. - nositel Nobelovy ceny za literaturu Město v slzách- motivy chudoby, utrpení světa a soucit s trpícími. Samá láska - proletářské prvky poetismu, melodická, kultivovaná a jemná poezie 5. Charakteristika Poetismu umělecký směr, který byl přijat Devětsilem po smrti Wolkera je to ryze český směr cílem je vnést do života krásu, fantazii a poetický pohled na svět je založen na fantazii, obrazotvornosti, představivosti a inspiraci cirkusem a varieté odmítá tendenčnost (usiluje o čistou krásu) používá metoduvolných asociací (volné sdružování představ) usiluje o sblížení české a evropské avantgardy tvůrci: Karel Teige, Vítězslav Nezval 6. Tvorba Vítězslava Nezvala Vítězslav Nezval - dramatik, kritik, novinář, básník Most- sbírka o hledání mostů mezi autorem a poezií. Svědčí o velkém talentu autora Podivuhodný kouzelník- lyrický autoportrét. Tématem je kouzelník, který učí vidět krásu v životě. Skladba věnovaná Jiřímu Mahenovi. Pantomima - programová realizace poetismu obsahující kaligramy, hříčky a scénky Abeceda- sbírka krátkých básní inspirovaných tvarem písmen abecedy. Akrobat- svět očekává příchod akrobata, který balancuje nad světem. Končí tragicky pádem Edison - sbírka typu pásmo inspirovaná procházkou noční Prahou a článkem o Edisonovy ve starých novinách. - obraz chaosu světa, civilizace a technického pokroku. Oslava tvořivosti a vynalézavosti 7. Další představitelé poetismu: Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl Jaroslav Seifert obrazotvornosti. Obsahuje kaligramy Na vlnách TSF Slavík zpívá špatně Poštovní holub Konstantin Biebl - ovlivněn cestováním po exotických zemích Zlatými řetězy - S lodí jež dováží čaj a kov - vzpomínkou na dětství. Nový Ikaros s mytologickými motivy

Témata, do kterých materiál patří