Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Divadlo a jeho společenská funkce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 16 Divadlo a jeho společenská funkce Divadlo divadlo má funkci společenskou, estetickou a poznávací prostřednictvím divadla je možné myšlenky autora prezentovat pro diváka v lehčí a vstřebatelnější podobě, než kterou umožňuje psané slovo zejména z tohoto důvodu jeho význam a vliv na kulturu neustále stoupal Řecké drama divadlo se vyvíjelo především v období antickém, tzn. 5.-4. stol. před. n. l. vyvinulo se z obřadních her (oslava boha Dionýsa a bohyně Démétér) nejdříve zde byl 1 herec a chór (sbor), pak 2 3 herci (vždy muži) hráli jen muži a to i ženské role, několikrát během představení se převlékali divadlo se stalo součástí kulturního života občanů skládá se z: prolog hlavní myšlenka epilog – zhodnocen poučení na konci velmi časté jsou monology bohů A) Tragédie: Aischylos Dílo: Oresteia– Agamemnon se vrací z trojské války domů, kde je zavražděn svou nevěrnou manželkou Klytaimnestrou a jejím milencem, který se chtěl zmocnit vlády. Orestes po letech pomstí svého otce a zabije svou matku i jejího milence. Oresta propadl výčitkám svědomí a odchází do Tauridy, aby se před bohy očistil z viny. Sofoklés v jeho dílech se hrdinové snaží osudu uniknout, změnit ho, ale jsou příliš slabí, nepodaří se jim to Dílo: Antigona Král Oidipus- Když je král Oidipus nařčen z otcovraždy, začne pátrat po pravdě. Oidipus se dozvídá, že krále Laia nezavraždili lupič, ale on sám, když se kdysi setkal v horách s neznámým cizincem a v hádce ho zabil. Zdrcený Oidius zjišťuje, že toho koho pokládal za svého otce je jeho vychovatel a že aniž to věděl zavraždil vlastního otce a navíc se stal manželem své matky. Jeho matka spáchá sebevraždu, on si vypíchne oči a odchází do vyhnanství Eurípidés Dílo:Médeia – Královská dcera Médeia zachránila vůdce argonautů (mytologičtí plavci) Iasona a pomohla mu zmocnit se zlatého rouna. Zamilovala se do něj, on ji však pouze využil a oblíbil si dceru krále Kreonta Glauku, s níž se měl oženit. Médea proto Glauku zabila (vznítili se jí šaty a ona uhořela), zemřel i její otec. Potom zavraždila obě své děti, které měla s Iasonem. Elektra –dcera krále Agamemnéna. Přiměla svého bratra Oresta, aby zabil zrádnou matku a jejího milence a tím pomstil svého otce. znaky antické tragédie: čerpá z mytologie (téma) hrdinové odvážní a stateční nebo krutí a samolibí konflikt se silnějšími (osud, bohové, společenské zákony) končí tragicky (hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí) forma: verš existence chóru (vyjadřuje veřejné mínění) jednota času, děje a místa děj se nečlení na dějství spojení mluveného slova, zpěvu, tance B) komedie: Aristofanés řeší aktuální politické otázky, názory, kritika přetvářky, podlosti ap. Dílo: Jezdci Mír Žáby –kvakotem žab se vysmívá tvorbě Euripida znaky antické komedie: veselohra, komický účinek zesměšňuje jevy života, šťastný, smírný konec útok na politické poměry, soudobou morálku nevázaný žert, dialog Římské drama Titus Maccius Plautus autor komedií vliv Menandra; čerpá ze života obyčejných lidí (chytří otroci, vojáci, milenci) Dílo: Komedie o hrnci - o lakomci x vliv na Moliéra Vychloubačný voják Anglické drama William Shakespeare (1564-1616) největší dramatik světové literatury nedostatečné zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že se pod tímto jménem skrývá jiný autor narodil se ve Stratfordu nad Avonou velmi mladý se oženil a odešel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech stal se spolumajitelem divadla Globe ke konci života se usadil v rodném městečku kde také zemřel je autorem 37 her, ale u některých je jeho autorství sporné Dílo: 1. Období - do roku 1600 – období, kdy psal komedie Komedie: Komedie plná omylů Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský –vypráví o vítězství rozumu a lásky nad zatvrzelostí a necitlivostí Historické hry: čerpají z anglických kronik Jindřich VI Richard III Dramata: Julius Caesar Troilus Cressida Tragédie: Romeo a Julie –vypráví o milencích ze dvou znepřátelených rodů v italské Veroně, nad nimiž vládne rodová nenávist, kterou odstraní teprve smrt obou mladých lidí. Tragika hry nevyplývá z povahy hrdinů, je dána vnějšími okolnostmi 2. Období – do roku 1608 – pronikání pesimismu a životního zklamání – období, kdy píše tragédie Tragédie: Macbeth Král Lear Timon Athénský Antonius a Kleopatra Hamlet, král dánský –Hamletův otec, dánský král, zemřel za podezřelých okolností. Vše nasvědčuje tomu, že byl zavražděn svým bratrem Claudiem, který se pak oženil s jeho ženou. Hamletovi se jednou v noci zjeví otcův duch a poví mu pravdu. Hamlet se poté snaží pomstít otcovu smrt, ale aby nebyl podezřelý, předstírá šílenství. Posléze uspořádá divadelní představení, kde zinscenuje otcovu smrt. Nový král na to přijde a posílá Hamleta do Anglie. Při návratu z cesty jeho mečem náhodně zemře otec Hamletovi milé Ofélie . Ta se z toho pomate a utopí. Oféliin bratr Loertes vyzve Hamleta na souboj. Král využije této příležitosti a potře Laertův meč jeden. Když Hamlet zjistí zradu, vytrhne Laertovi otrávený meč a probodne jím Laerta i krále. Současně umírá i královna, když se napila z číše otráveného vína, připraveného pro Hamleta. Nakonec umírá i Hamlet, který byl zraněn ze začátku souboje. Othello– Ctižádostivý důstojník ve službách benátské republiky Jago nenávidí svého představeného, černého generála Othella, protože se mu nedostalo povýšení. Othellopřiplouvá na ostrov Kypr jako vůdce výpravy proti Turkům, setkává se zde s manželkou Desdemonou, ale oba se stávají obětí Jagovy intriky. Jago provokuje Othella různými narážkami o Desdemonině věrnosti. Nakonec nastraží léčku, aby vzbudil u Othella žárlivost. Desdemona ji neprohlédne a Othello svou manželku uškrtí. I když Jagova žena prozrazuje intriku, pro Othella už život pozbyl smysl. Zhroutí se mu celý jeho svět, jeho víra v lásku a přátelství, jeho život končí sebevraždou Komedie: Veselé paničky Windsdorské Večer tříkrálový Konec vše napraví Historické hry: Richard II Jindřich IV Jindřich V 3. období – do roku 1612 – vyrovnání se s

Témata, do kterých materiál patří