Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Doba husitská a pohusitská

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Doba husitská a pohusitská zvýšil se význam literatury a dovršil se proces počešťování písemnictví nová literární kultura se snaží přiblížit lidu a sloužit mu program husitského hnutí vzešel z kritiky církve a odporu proti vládnoucím třídám požadavky na reformaci církve a společnosti v literatuře se dostávají do popředí písně, popěvky, satira a kázání vznikají listy, manifesty, traktáty vzrostl význam češtiny, ale latina se dále uplatňuje hlavně v polemikách a traktátech, které byly určeny i cizině Mistr Jan Hus Život * asi 1370 v Husinci u Prachatic † 6.7. 1415 v Kostnici pocházel z chudé rodiny vystudoval Pražskou univerzitu (UK) stal se profesorem, děkanem a nakonec rektorem UK kázal v Betlémské kapli vystupoval proti „bludům“ církve prodávání odpustků a dalších různých svatých věcí pronájem farností chudým farářům placení za obřady rozmařilý život – církev nežije podle toho, co kázá rostl počet jeho stoupenců pražský arcibiskup na něj vyhlásil klatbu (INTERDIKT – zákaz veškerých obřadů v Praze) opustil Prahu kázal a pobýval na Kozím hrádku (u Sezimova Ústí) a na hradu Krakovci (Rakovník) tábory lidu – lidé ho následovali, aby mohli vyslechnout jeho kázání na jaře 1414 byl vyzván císařem Zikmundem, aby před kostnickým koncilem hájil své názory získal od něj glejt pro bezpečnou cestu do Kostnice zástupci církve ho však obviňují z kacířství a žádají, aby odvolal své učení Hus odmítá a po dlouhém vězení je 6.7. 1415 upálen jeho popel byl vysypán do řeky Rýn Husův význam je nejen národní, ale i světový Dílo psána většinou v češtině O církvi (De ecclesia) – psáno latinsky, kritika papeže Výklad viery, Desatera a Páteře Knížky o svatokupectví Dcerka – návod pro ženy ke zbožnému životu Postila – soubor kázání O pravopise českém Položil jednotné základy spisovné řeči odstranil spřežkový pravopis zavedl diakritická znaménka (háčky, čárky) listy přátelům v Čechách – dopisy z Kostnice („všem věrným Čechům“) Husovi následovníci Husitství Husova smrt sjednotila téměř celý národ Jan Žižka z Trocnova byl jedním z vůdců husitského hnutí Vojenský řád – zákoník husitského vojska rozvoj lidového zpěvu Jistebnický kancionál zpěvník Ktož sú boží bojovníci (husité díky tomuto chorálu vyhráli bitvu u Domažlic) Budyšínský rukopis – autor hájí protizikmundovské stanovisko Žaloba Koruny české Prorok Koruny České Hádání Prahy s Kutnou Horou Vavřinec z Březové Píseň přeslavné Koruny české Husitská kronika k zásluhám husitského hnutí patří zlidovění kultury 1434 – porážka husitského hnutí v bitvě u Lipan Doba polipanská Petr Chelčický O boji duchovním oproti Husitům odmítá tělesné násilí boj má být veden pouze v duchovní rovině O trojím lidu kritika sociální nerovnosti Postila soubor kázání Síť viery pravé hlavní dílo shrnuje zde své názory užívá alegorie na základě jeho učení vznikla Jednota bratrská byla pronásledována bible Kralická v 16. st. se stala nositelkou kultury a vzdělanosti v našich zemích z této jednoty vyšel i Jan Ámos Komenský díky diplomatickým aktivitám Jiřího z Poděbrad byly obnoveny styky s Evropou Václav Šašek z Bířkova Deník (o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa) o cestě českého poselstva po západní a jižní Evropě propagační cesta sloužící k prolomení izolace Čech po husitských válkách Ohlas husitství v literatuře a umění 19. a 20. st. husitská doba byla považována za nejslavnější období české historie Alois Jirásek Bratrstvo Proti všem Jan Žižka z Trocnova Jan Hus Jan Roháč z Dubé Luděk Marold Panorama bitvy u Lipan (na Výstavišti) Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století traktát – pojednání o náboženských otázkách, používaný ve středověku Dekret kutnohorský – 1409, vydán Václavem IV., vliv Jana Husa, upravil hlasovací právo na UK ve prospěch Čechů (1:3 => 3:1) koncil – nejvyšší shromáždění církve Četba Jistebnický kancionál - Ktož sú boží bojovnící (chorál)S. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století

Témata, do kterých materiál patří