Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kytice - Karel Jaromír Erben

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice – Karel Jaromír Erben O autorovi: Karel Jaromír Erben (7. 11. 1811, Miletín - 21. 11.1870 Praha)Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby, novinářNarodil se v Miletíně v rodině s řemeslnickou a písmáckou tradicí.Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby.V době studii se seznámil s Františkem Palackým, s nímž pak celý život spolupracovalVedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci.Byl spolutvůrcem Riegrova Slovníku naučného, který byl naší první encyklopedií. Slovník obsahoval termíny z těchto oborů: slavistika, gramatika, historie, slovanská a germánská mytologie a bájesloví. Roku 1848 se stal redaktorem Pražských novin, této funkce se vzdal po vydání ústavy (březen 1849)1850 sekretář a archivář národního muzea, po roce rezignoval a stal se archivářem města PrahyZemřel na tuberkulózu. Díla- Kytice, Písně národní v Čechách ,Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Soubor českých pohádek Dlouhý, Široký a Bystrozraký , Tři zlaté vlasy děda Vševěda , Pták Ohnivák a liška Ryška , Zlatovláska 3.etapa národního obrození: 30. – 50. léta 19 století – vrchol romantismu, biedermeier (idyličnost, pohoda, klid rodinného prostředí), počátek realismu Literární kontext: 1. vydání: 1853 – obsahovala 12 balad2. vydání: 1861 – byla obohacena o baladu LilieLiterární druh: lyrickoepická skladbaLiterární žánr: balada (lyrickoepická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležitější je dialog – zvyšuje dramatičnost a zrychluje děj ) – objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)Literární forma: PoezieLiterárně historický kontext: Národní obrození 2.pol. 19. stoletíNárodní obrození dělíme do 3. etap:1.etapa- PŘÍPRAVNÁ (defenzivní období) 1770-1805Všichni jazykovědci se snažili bránit českou národní historii, český jazykVznikala jazyková díla, historicko-vědecká dílaVůdčí osobnost př.: Josef Dobrovský2. etapa – ÚTOČNÁ ( ofenzivní období ) 1805-1830Vznikala vědecká díla, psalo se českyVznikala původní tvorba, nejen přejatáVůdčí osobnost př.: Josef Jungmann3. etapa – 1830 – 1850Vznikají vrcholové tvorby, čeština je schopna se prosaditVůdčí osobnost př.: Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír ErbenByla to doba romantismu Znaky: 1. důraz na city, fantazii 2. subjektivní vztah ke skutečnosti, realitě 3. individualismus 4. kladli na důraz tvůrčí svobodu jedince 5. jazyk obohacovali o lidovou mluvu a archaismy 6. autor se ztotožňuje s postavou hlavního hrdiny, většinou myšlenkově, občas i vzhledem 7. výjimečné prostředí (temné hluboké lesy, tajuplná jezera, gotické zříceniny) 8. nešťastná, neopětovaná láska, většinou končí tragicky – smrtí hl. postavy 9. lyrickoepické básně, balady 10. dva druhy romantismu – a) revoluční romantismus – proti společnosti - b) romantismus rezignace – se vším se smířili Kontrast: vina x trest, problematika mezilidských vztahůSoučasníci: K.H.Mácha, František Palacký, Josef Jungman, Jan Kolár, Božena Němcová také hledala náměty na pohádky v lidovém folklóru,Karel Havlíček Borovský, František Ladislav Čelákovský, ze světových například Percy Bysshe Shelley,Michail Jurjevič Lermontov - Démon gruzíjská legenda, Národní obrození a generace národního divadla.Romantismus:konec 18.stol. – zač.19.stol. Předcházel preromantismus (cit, svoboda) a klasicismus (rozum, řád) Není jen uměl.směrem, ale zabývá se také postojem člověka a životním pocitem (často používá jako estetický pojem, př.:To je krásný romantický..) Znaky: cit,svoboda, vše spjaté s přírodou, touha, prostředí, nešťastný hrdina (končí tragicky a ječasto ztotožňován s autorem,hrdinové se snaží něčeho dosáhnout, ale když uz to mají nadosah, tak to nechtějí), tajemno a gotika (gotický = černý román – hrůza, tajemno, mohutné nezdobené stavby), PROTIKLADY Vznik v Anglii, díky vzbouření se proti klasicismu (proti řádu) a sepjetí s přírodou (neporušená příroda, typický anglický trávník) Návrat k přírodě,autobiografické rysy, revoluční postoje, proti racionalismu a klasicismuRealismus:umělecký směr ve 2.pol.19.stol. Pravdivé a věčné zachycení skutečnosti, popis bez přikrášlování Zobrazení každodenního života Uplatňuje se typizace postav – autor se snaží vystihnout typické, příznačné rysy lidí v hlavním hrdinovi Hlavními žánry jsou román, povídka a drama Všechny jazykové vrstvy Realismus můžeme rozdělit na popisný (autor velmi přesně popíše tu dobu, ale nejde do hloubky, zato jde do mezilidských vztahů), kritický (vystupňování realismu, ukazuje vše přesně tak, jak to je) a naturalistický Kompozice knihy:13 balad ( původně 12 )Balady ve sbírce jsou řazeny na základě společných znaků. Vždy první s poslední, druhá s předposlední atd.Paralelní kompozice.Kytice a Věštkyně: Matka převtělená do mateřidoušky dává dětem naději a víru do budoucnosti, stejně jako věštkyně dává naději a víru v lepší budoucnost českého národa. Polednice a Vodník: Trest přichází vyplnit nadpřirozená bytost. Postava matky se zde snaží uchránit své dítě, ale v polednici ho k sobě vine tak silně, že ho tím zahubí.Ve vodníkovi se matka snaží uchránit svou dceru, ale zahubí tím své vnouče. Míra trest velice převyšuje vinu. Záporná role nadpřirozených postav.Poklad a Dceřina kletba: Hlavní vztah matky a dítěte. Matka zhřeší, morálně poklesne a od svého dítěte je vyšší mocí odloučena. Narušení vztahu mezi matkou a dítětem.Svatební košile a vrba: Hlavním motivem je zde přeměna žena ve vrbu a milenec ve oživlou mrtvolu. Jejich protější je chtějí mít u sebe a tím se prohřeší a jsou za to potrestáni. I zde je trest neúměrný vině.Zlatý kolovrat a Záhořovo lože: Motivem je zde vina, pokání a vykoupení, šťastný konec. Štědrý den a Holoubek: Balady založené na kontrastech štěstí a smutek, láska a smrt.Lilie: 13. skladba nemá protějšek. Příběh dívky, která je přeměněná v lilii, která se stane ženou jednoho mládence a v jeho nepřítomnosti je zabita. Nikam se nehodí. Tem

Témata, do kterých materiál patří