Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ezop bajky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

EZOP - BAJKY Literární druh: epika Literární žánr: bajky – krátké prozaické příběhy Charakteristické znaky textu (výstavba, slovní zásoba, jazykové prostředky): - krátké prozaické příběhy se stručným dějem - Kniha je přeložena do spisovné, čtivé češtiny - V bajkách se objevuje častá inverze a dialog, který dává bajkám spád, posiluje dramatičnost a dynamiku příběhů - každá ze 130 bajek obsahuje na konci poučení Význam názvu díla: - Prosté shrnutí obsahu knihy Charakteristika postav: - ustálená skupina postav, zvláště zvířata a rostliny, ale i skuteční lidé a postavy řeckých bohů - zvířata jsou nositeli konkrétních lidských vlastností, mají konkrétního charakter -> autorova kritika těchto vlastností (např. závist, chamtivost) - např. liška (chytrá, mazaná, dělá vše jen pro vlastní prospěch, nezáleží jí na druhých), lev (velký, silný, mocný král zvířat), myš (malá, hbitá, dobrosrdečná, umí projevit vděk) Literární typ: Místo a čas děje: - místo děje není konkrétně určeno, jedná se většinou o obecná pojmenování (např. les, louka), děj nemá konkrétní časové určení Děj (každá bajka má jiný děj): -Vinař a jeho synové Konkrétně tato bajka je trošičku netypická tím, že v ní nevystupují zvířata, nýbrž rodina starého vinaře, který právě umírá. Celý život se lopotil na své vinici a velice prosperoval. Když odcházel z tohoto světa, měl strach, aby se jmění nerozkutálelo, a aby je synové, kterým práce na poli příliš nevoněla, dobře chránili i dále rozmnožovali. Proto jim řekl: „Milí synové, na našem pozemku je skryt poklad. Jděte a najděte jej. Musíte však kopat u každého keře.“ A synové šli a ani jediný keřík nevynechali. Okopávali jedno léto, druhé a pak zjistili, jak to jejich starý otec myslel. Poklad, který měli najít, byl v jejich poctivé práci a v tom, že jim vinice díky ní vynášela. -Osel a náklad soli Tato bajka vypráví o oslovi, který každý den nosil náklad z trhu do domu jeho pána. Oslovi se však tenhle úděl nelíbil a přemýšlel, jak by se mohl zbavit nošení těžkého nákladu. Nemohl na nic přijít, až jednou s nákladem soli omylem spadl do řeky. Sůl se rozpustila, osel vylezl z vody a volný jako pták doběhl až domů. Druhý den nesl pytel cukru. Schválně skočil do řeky, cukr se rozpustil a on spokojeně došel až domů. Třetí den mu ale na záda naložili pytel plný hub. Osel už se těšil, jak na náklad zase vyzraje. Nadšen skočil do řeky, ale ouha… houby nasákly vodu, náklad se ještě mnohonásobně ztížil a milý osel se utopil. A poučení? Nemáme se vyhýbat nám stanoveným úkolům. -Lev a myš Tato bajka vypráví o lvu a o myšce, kteří se setkali jednou takhle po poledni v lese. Lev spokojeně spal, když tu mu přes tlapu přeběhla malá myška, čímž ho vzbudila. Rozzuřený lev Hlavní myšlenka díla: - Kritika negativních lidských vlastností formou ponaučení Dílo v kontextu autorovy tvorby: - Ezop je považován za zakladatele bajek a dodnes nejpopulárnější bajkař - Působil v 6. Století v Řecku (archaické období antické literatury=ústní lidová slovesnost). - O Ezopově životě se toho mnoho neví, narozen pravděpodobně jako otrok. Hodně cestoval, byl snad celoživotně nemocný, či mrzák. - Podle pověsti byl obviněn ze svatokrádeže a v Delfách popraven. Dílo v literárně historickém/obecně kulturním kontextu a jeho znaky (doba vzniku a vydání, směr, význam díla): -Bajky Ezop přednášel ústně, zpracovány byly až v 3. Století př. n. l. - Na rozdíl od Homérských eposů (kterým porozumět se považovalo za špičkové vzdělání) jsou tyto příběhy jednoduché a přístupné obyčejným lidem - Na Ezopovu tvorbu navázali další bajkaři jakoJean de La Fontaine (17. st.) nebo Ivan Andrejevič Krylov (18. st.). - archaické období antické literatury, 8.-6.st.pnl., další autoři:Homér (Ilias, Odyssea), Hésiodos (Práce a dny= didaktická poezie), Anakreón (anakreonská poezie –láska, bláznivá láska, zaslepenost láskou, poblouzněnost láskou, zklamání láskou, opilství pro nenaplněnou lásku k ženě, opilství pro lásku k vínu, láska k hýřen, Vesměs veškeré básnění jeho bylo doprovázeno lyrou, či jiným nástrojem.), Sapfó (monodická lyrika – sólo zpěv za hudebního doprovodu, d´včí internátní škola na ostrově Lesbos), Ezop (hrbatý otrok, Bajky, lidová moudrost), Herakleitos z Efesu (filozof, ,,Pantharhei“-vše plyne, veškeré jsoucno je v neustálém pohybu a proměně ,inspirací učení o změně jako podstatném rysu vesmíru („Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“ [10]), přesvědčení o významu, jednotě a síle protikladů („Cesta nahoru-dolů, jedna a táž“ [11], „Nemoc činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek) Extra: - Bajka = krátký veršovaný či prozaický alegorický (alegorie=jinotaj) příběh, ve kterém zvířata, rostliny či věci jednají jako lidé;stručný děj se soustřeďuje pouze k podstatným jevům a jeho záměrem je morální ponaučení (většinou na konci) ANTICKÁ LITERATURA ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. – příchod řeckých kmenů příznivé podmínky – ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evropské kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj ústní lidové epiky-mýty klasické(500–300př.n.l.) helénistické(od 300 př.n.l.)

Témata, do kterých materiál patří