Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Farma zvířat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Farma zvířat George Orwell(1945- během 2. sv.v.) Lit. druh: epika Lit. forma: próza Lit. žánr: Antiutopucký román-(opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem- totalita, omezování svobody).Občané antiut. světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem Alegorická bajka- příběh kratšího rozsahu, zvířata jako lidé Literární směr: světová literatura 20. st, oběvují se zde prvky sci-fi(neskutečné světy, mimozemské civilizace, fiktivní vize budoucnosti a vědy, stinné stránky techniky a pokroku, utopie, antiutopie) Jazykspisovný, odborné termíny(animalismus, kompexní myšlení, apatie) slova se socialistickým zabarvením ( Liga mládeže, Sportovní výbor) metafory (kůň jako dříč, psi jako tajná policie) archaismy (senoseč, báchorky) slohový postup- vyprávěcí a popisný personifikace se objevuje v celém díle přímá i nepřímá řeč psáno er-formou Hlavní téma: Původní dobrá myšlenka se může špatným vedením zvrhnout a ztratit všechny zásady. Těmto vůdcům jde pouze o moc a majetek, který se snaží získat sami pro sebe zneužíváním ostatních. Mění si pravidla, tak aby z toho mohli těžit co nejvíc a nechávají ostatní v nevědomosti. Autor předpověděl spoustu událostí v Sovětském svazu a východní Evropě. Jedná se o silnou kritiku komunismu a socialismu. Narážky na režim: sedmero přikázání pro zvířata vyvýšení jedinci- prasata veřejné popravy (udávají se mezi sebou pro nic za nic) nový směr animalismus postupný růst přísnosti, nátlaku a pravidel reálný obraz situace je mnohem horší než to, čemu zvířata slepě věří myšlenka elektrifikace farmy - Leninova myšlenka posmrtné vystavení Majorovy lebky - vystavování Leninova těla Postavy: -Prasata: Major(V. I. Lenin) Napoleon (J. V. Stalin) Kuliš (L. Trockij soupeřil po revoluci o moc se Stalinem, zasazoval se o industrializaci a elektrifikaci Sovětského svazu. Byl vyhnán Stalinem ze země, usadil se v Mexiku, kde byl zavražděn agentem Stalinovy NKVD ) Pištík (propaganda, mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty, překrucuje a mění pravdu, pozměňuje fakta, špiní nepřátele, mlží a lže.) -Psi (tajná policie) -Koně(Boxer a Lupina, pracující lidi) -Ovce (tupý dav, opakují naučené fráze, nemají vlastní názory) -Osel Bejnamin (pasivní intelektuál, zná pravdu ale nevidí východisko) -Havran Mojžíš(víra, která v tot. spol. ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit) -Slepice (první vzpoura, rozbíjely vajíčka- odepření stravy- smrt 9 slepic- vysvětleno jako nemoc) -Lidé(představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů) Děj:Po smrti Majora nastává na statku revoluce (období animalismu). Všichni se naučí zpívat píseň Zvířata Anglie. Vyhání majitele farmy, opilce Jonese a prasata se ujímají vedení. Sepíšou 7 přikázání mezi kterými je také že se zvířata nesmí zabíjet navzájem, nesmí pít alkohol, nesmí bydlet v domě lidí.Ovce si to nedokázaly zapamatovat, a tak je prasata musela naučit jednodušší přikázání, které znělo: 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Nejprve farma funguje slibně a všichni se mají dobře. Začínají velmi tvrdě pracovat a stavět mlýn. Postupem času se ale prasata začínají privilegovat, mění přikázání a pravidla, zvířata dostávajíčím dál míň jídla a zvyšují se tresty. Zvířatům se to nelíbí, ale bojí se psí policie, tak si nikdo netroufá stěžovat.Prasata postupně soustřeďovala větší a větší moc, až nakonec vládla v čele s diktátorem Napoleonem stejně přísně jako lidé. Přeučila ovce jejich přikázání na: 4 nohy dobré, 2 lepší a začala chodit po dvou. Sedm přikázání nakonec změnila v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. Příběh vrcholí hostinou, na které jsou společně prasata a lidé – delegace sousedních farmářů. Zvířata hostinu sklesle pozorují oknem. Lidé obdivují přísný režim, jaký prasata ostatním zvířatům nastolila a Napoleon slavnostně oznamuje přejmenováníFarmy zvířatnaPanskou farmu. Zvířata shledávají, že již nelze odlišit prasata od lidí. Situace u nás -r. 1945 u nás se ujímají vlády komunisté, nastupuje politický tlak a jeho dílo je hned po vydání zakázáno Vliv na dílo: -inspiroval se stalinistickým režimem, v době tvorby se seznámil s ruským novinářem Zmjatinem a poznává poměry v totalitním Rusku na které také reaguje svou tvorbou Autor: Pravým jménem Eric Arthur Blair (25. června Motihari, Bengálsko- 21. ledna 1950 Londýn). Britský novinář, esejista a spisovatel. Nrodil s v Indii a s matkou se přestěhoval do anglie. Vystudoval soukromou střední školu a po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války. Psal knihy o diktaturách komunistického typu ale sám se cítil být socialistou. Jeho knihy se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby. Díla se řadí do sci-fi a píše také utopické a antiutopické romány. Romány: Na dně v Paříži a Londýně (1935), Barmské dny (1934), 1884, Nadechnout se (1939 Souvislosti: Orwellovi současníci-Albert Camus, Günter Grass, bratři Čapkové, Ernest Hemingway Slavní autoři Sci-fi: Edgar Allan Poe, Julius Verne,Sanislav Lem, Isaac Asmisov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert

Témata, do kterých materiál patří