Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hemingway,_Ernest,_Stařec_a_moře

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (442,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Hemingway, Ernest: Stařec a moře Autor: - Americký romanopisec, povídkář, novinář a reportér - Představitel ztracené generace - Získal Nobelovu cenu roku 1954 za dílo Stařec a moře - Budoval si dojem silného muže, být silný znamenalo pro něho vše - Měl 4 manželky a několik milenek - Hodně cestoval, fotil se se svými úlovky (různými šelmami) - Účastnil se 1. a 2. sv. války - V období 1. sv. války si přidal rok, aby mohl nastoupit do armády USA, 2. sv. válku prožil jako válečný novinář - Po válce žil v Paříži - Roku 1961 spáchal sebevraždu – zastřelil se puškou na balkóně Díla: Komu zvoní hrana, Sbohem armádo, Fiesta Téma, myšlenka: - Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou, myšlenku, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení z vyčerpávajícího zápasu. Jejím smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a nezdolnou duševní sílu - Souboj člověka sám se sebou, s pochybnostmi o sobě samém a také s negativním pohledem okolí na sebe - Nezdolnost člověka, vůle, která může překonat i tělesnou slabout Doba a místo děje: první polovina 20. století v Kubánské vesnici poblíž Havany Kompoziční výstavba: jednoduchý, prostý příběh. Děj je rozvíjen chronologicky, bez jakéhokoliv složitého postupování časových rovin. Text není nijak formálně členěn. Objevuje se zde metoda ledovce = autor řekne jen něco, zbytek si čtenář musí domyslet sám. Pointa se objevuje až v závěru Literární druh: epická próza Literární žánr: novela Literární směr: Světová literatura 1. poloviny 20 století – americká próza mezi válkami Americký spisovatel období realismu a naturalismu - Pravdivý obraz skutečnosti bez idealizace - Komplexnost obrazu člověka - Objektivní přístup ke skutečnosti Hemingway, Ernest: Stařec a moře Ztracená generace – skupina amerických básníků a prozaiků 20. let 20. století poznamenaných trpkými zkušenostmi z 1. světové vlky a s pocitem neschopnosti zařadit se po válce do společnosti. Tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech. Vyjadřují zde pocity vojáků po návratu z války, kteří se vrátili duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením do společnosti. Pro tyto autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti. Pro tyto autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti. Často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musejí prokazovat svůj charakter. Tento termín poprvé použila americká spisovatelka Gertrude Steinová. Ernest Hemingway jej zpopularizoval ve svém prvním románu Fiesta. Další autoři: James Joyce, William Faulkner, John Steinbeck Jazykové prostředky: jednoduchý spisovný jazyk, v překladu ponechány španělské výrazy, nejsou zde konkrétní pojmenování (Santiago není oslovován jménem, ale pouze jako stařec), častý monolog hl. hrdiny, strohá stylizace vět, velké množství přirovnání, personifikace a sebe oslovování. Dílo je napsáno velmi jednoduše, ale je v něm skrytá určitá dynamika a napětí. Postavy: Stařec Santiago –starý kubánský rybář, který je velmi skromný, ale má pevnou vůli. Musí velmi tvrdě pracovat, aby se uživil. Neúnavný, nebojácný, fyzicky i duševně silný člověk. Je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil. Chlapec Manolin – velmi obětavý a laskavý. Dělá pomocníka při rybolovu. Má velmi rád starce. Vyprávěcí postup: er-forma, vypravěč nám nic nevysvětluje, pouze konstatuje Děj: Hlavního hrdinu knihy, rybáře Santiaga, začíná trápit jeho smůla, když už po 84 dní po sobě neulovil žádnou rybu a takřka nemá z čeho jíst. Na rozkaz rodičů ho musí opustit i jeho pomocník chlapec Manolin, který se o něho staral, dával mu jídlo a pomáhal mu na moři. Jednoho dne se stařec rozhodne vyjet na moře, kde ještě nikdo nebyl a loučí se s chlapcem, kterého nechává ve vesnici. Po několika neúspěšných dnech na vodě chytí vysněný úlovek. Neví sice, jak vypadá, ale podle chování ryby pozná, že je to jeho snad největší úlovek, který kdy chytil. Ryby ho však překvapí svou silou a začne ho táhnout na otevřené moře. Stařec se jí snaží zadržet, je však starý a po několika hodinách svůj boj vzdává. Ryba ho vytrvale táhne dál. Stařec je velmi vyčerpán a unaven, nepouští ji však z lodě, protože věří, že se jednou unaví a on ji bude moct zabít. To se mu díky svým zkušenostem podaří. Přiváže ji k loďce a podle slunce míří zpět domů. Po cestě, ale musí odolávat útokům žraloků na jeho loď. I přes velkou odhodlanost starce mu jeho úlovek sežerou. Naprosto vyčerpaný stařec dorazí domů, loďku nechá přivázanou u mola a ráno se kolem ní shromáždí dav libí, aby se podíval na obrovitou kostru ryby přivázanou na starcově loďce. Nakonec se přece jen stařec dočká uznání a lidé ho přestanou nazývat smolařem, možná i díky tomu se jeho mladý pomocník může vrátit a dále staříkovi pomáhat v rybaření. Hemingway, Ernest: Stařec a moře Literární kontext: - Jedno z nejvýznamnějších děl Americké literatury, které se stalo vzorem pro novodobou literaturu - Autor dokázal na pár stránkách, bez toho aniž by použil přílišného popisu, vyjádřit a nepřímo poukázat na psychologii lidí - Příběh se stal symbolem odvahy a lásky k moři Kontext autorovy doby: Ernest Hemingway patří do ztracené generace. To je skupina spisovatelů, kteří prožili 1. sv. válku. Hodně píší o tom, jak se vrátily z války a jak se nemohli zařadit zpátky do společnosti, protože byli válkou velmi psychicky poznamenáni. Autoři se dělí do tři skupin: - Realistický proud – zachovává tradiční schéma románu, kladou důraz na jednoho člověka (Hemingway, Francis Scot Fitzgerald, Erich Maria Remarque) - Experimentální próza – prolínání několika časových linií (Kafka, Joyce) - Detabuizující produ – bourové konvence, např. sexuální témata (Muller) Po negativní kritice díla Přes řeku do stínu stromů odjel autor na Kubu, kde začal psát příběh o jednom ze zdejších rybářů. Po dvou měsících intenzivní práce byla novela Stařec a moře dopsána. Po publikaci v časopise „Life“ kniha zaznamenala velký ohlas a ihned byla zařazena mezi autorova vrcholná díla

Témata, do kterých materiál patří