Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jaroslav Havlíček

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jaroslav Havlíček

- narozen r.1896 v Jilemnici (v Podkrkonoší,) jako druhý syn v učitelské rodině, studoval na gymnáziu a na reálce v Jičíně

- jeho touha stát se malířem nenašla odezvu u rodičů,proto po maturitě absolvoval abiturientský kurs při obchodní akademii v Chrudimi

- důležitým mezníkem Havlíčkova života byly prázdniny r.1913 se mezi studenty v Jilemnici vytvořilo plodné kulturně společenské ovzduší, kam Havlíček přispěl spolu se svým bratrem JILEMNICKÝMI PÍSNIČKAMI a kde také poznal svoji budoucí ženu Marii Krausovou, s níž se r. 1921 oženil (peripetie milostného vztahu a jejich význam pro autorovu tvorbu přináší lyrizovaná novela Máňa, jeden z prvních Havlíčkových pokusů, který byl vydán z pozůstalosti teprve v roce 1981

- na počátku 1. světové války Havlíček krátce studoval v Praze na vysoké škole obchodní vědy, v r.1915 absolvoval důstojnickou školu v Kadani a v r. 1916 byl odvelen na ruskou frontu, již po zranění vystřídala italská

- od r.1919 úředník v Živnobance, zpočátku pracoval v účtárně, později v devizovém oddělení;úřednická práce stála v cestě jeho literární tvorbě, které se mohl věnovat až v noci

- měl syna Zbyňka, který byl surrealistický básník

- 7.4.1943, fyzicky vyčerpán, podlehl zánětu mozkových blan

Dílo

obecně:jeden z předních představitelů české psychologické prózy 30. a 40. let; tito autoři se zaměřovali na myšlenkovou náplň, na nitro člověka a jejich začleňováním do děje; pro Havlíčkovy knihy je typická pevná dějová linie, ironické napětí, smysl pro protiklady, záliba v bizardních situacích, střet dobra a zla a významnost detailu pro výklad celku; námětově vychází Havlíček za své autobiografie a ze znalosti maloměstských poměrů rodné Jilemnice, překřtěnou někdy na Jivno, jindy na Olšino, s širším okolím potom na Vejrychnovsko; z žánrového hlediska lze rozčlenit jeho dílo do tří navzájem souvisejících a doplňujících se celků: jednak romány, vydané většinou za autorova života, dále na novely (Zánik města Olšiny, Synáček), romaneta (Jaro v domě, Smaragdový příboj) a delší povídky (Komtesa Camilla, Útěk z civilizace, Kamenný orchestr) a téměř stovku drobných próz

přispíval do Národních listů, později do Cesty, kde otiskoval i povídky, podobně jako v Severu a východu, v Lumíru a Českém slově

začínal milostnými příběhy dívek – NEOPATRNÉ PANY (vyd. 1941) –povídkový cyklus, vycházel v časopise; důvěřivost dívek ve styku s realitou života je přivádí k tragédiím

v rozmezí let 1927-43 psal kratší prózy a je pro ně typický námětová cykličnost; všechny tyto prózy soustřeďuje ZÁZRAK FLAMENDRŮ (1976), zatímco částečně autobiografické povídky o drobném úředníku Janu Kalvachovi vyšly souhrnně pod titulem KALVACH (1967)

z vyhraněného životního názoru, s patrnými vlivy Dostojevského a Arcybaševa, vyrůstá tvárně ještě nepropracované romaneto JARO V DOMĚ (naps.1927, vyd. 1973)

Témata, do kterých materiál patří