Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jaroslav Havlíček

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

napsal také delší povídky KOMTESA CAMILLA (1941) a ÚTĚK Z CIVILIZACE (1941)

do protifašistické tvorby se Havlíček začlenil ideově jednoznačným KAMENNÝM MOSTEM ( 1944) – povídka oslavuje krásu Prahy, láska k Praze prostupuje ještě psychologickou studií zla, nedokončené romaneto SMARAGDOVÝ PŘÍBOJ (1946)

VYPRAHLÉ TOUHY (1935), přepracováno r.1944 pod názvem PETROLEJOVÉ LAMPY – jedná se o příběh vitální Štěpánky Kiliánové, nehezké, leč po smyslovém a citovém naplnění toužící ženy, v nešťastném manželství s paralytickým bratrancem; film Petrolejové lampy natočil Juraj Herz r. 1969

vrchol Havlíčkovy tvorby – romány NEVIDITELNÝ a TA TŘETÍ

NEVIDITELNÝ (1937) – tento román bývá považován jako Havlíčkův umělecky nejdokonalejší; je psychologickou studií patologické úchylky rodiny Hajnů; do degenerovaného prostředí, jemuž vládne utkvělá představa blázna, že prochází domem neviděn, přichází sobecký a chladně vypočítavý muž (vypravěč), který líčí svou cestu z chudého prostředí přes sňatek k majetku, ale ani on neujde zhoubě svého osudu, když nejprve ztrácí ženu a duševně postižen je i jeho syn; zfilmováno Jiřím Svobodou jako Prokletí domu Hajnů r. 1988

TA TŘETÍ (1939) – opět se vyskytuje motiv smrti; ústřední hrdina tohoto románu je starý mládenec, který má vztah k ke dvěma rozdílným typům žen, jedné mladé výstřední krasavici, druhé skromné a obětavé, avšak hrdina, povrchní a pokrytecký šosák, volí nakonec třetí východisko – dobrovolnou smrt; v této knize vedle negativního, povrchního a bezzásadového úředníčka usiluje Havlíček, důsledněji než v Neviditelném, o vytvoření kladné ženské postavy;co se týče názvu románu Ta třetí, kritika ho mylně vykládala, ztotožňovala ho ze smrtí, zatímco spisovatel chápal třetí možnost jako váhání mezi dvěma

HELIMADOE (1940) – jde o nejbásnivější mnohovýznamový román,námětem jsou rodinné vztahy, nahlížené tentokrát víc optimisticky; je to příběh pěti sester (název Helimadoe je podle počátečních písmen jejich křestních jmen), pozvolna stárnoucích a ovládaných podivínským otcem lékařem

SYNÁČEK (1942) – tato novela představuje příběh statkářského synka, rozmazlovaného ženami, jejichž nevhodná výchova způsobí, že z něho vyroste hrubec, který se svým kamarádem svými bujnými kousky pohoršuje městečko a nakonec se hrdina ožení, uklidní se a chce odčinit výstřelky mládí, končí však smrtí při autohavárii; souvisí s cyklem z rodné Jilemnice (po Petrolejových lampách do něj patří nedokončený román Vlčí kůže)

VLČÍ KŮŽE (1967) – dílo nedokončeno, z rukopisné pozůstalosti připravil k vydání Josef Rumler s rekapitulací primárních motivů první částí cyklu a s rekonstrukcí předpokládaného závěru

ZÁNIK MĚSTEČKA OLŠINY (1944) – povídky a romaneta, které byly vydány posmrtně; život městečka provázejí postavy maloměstských podivínů a zvláštní úkazy (autosugesce, jasnovidectví), děsivých přízraků působících na lidské smysly využívá Havlíček k tom, aby ukázal na lidskou směšnost a ubohost, tyto povídky patří k nejpůsobivějším dílům naší psychologické literatury

Témata, do kterých materiál patří