Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6, Karel Havlíček Borovský - Tyrolské Elegie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Havlíček Borovský Tyrolské Elegie Téma a Motiv - Téma: - Zesměšňování vlády i policie a zároveň vyjádření smutku po domově a rodině, násilná deportace z Čech do Tyrolska - Motiv: - Hloupost - Strach - Politika - Strach - Zbabělost - Noc - Stesk po domově Časoprostor - Rakousko-Uhersko (habsburská monarchie), 19. století, období Bachova absolutismu Kompoziční výstavba - úryvek se skládá z 10 slok po 4 verších - děj je vyprávěn chronologicky Literární druh a žánr - Literární druh: Lyrika - Literární žánr: Satirická báseň, elegie (žalozpěv) Vypravěč / lyrický subjekt - ich-forma (vypravěčem je sám Borovský) Postavy - Karel Havlíček Borovský - milý, dobromyslný, vstřícný, odvážný a poctivý člověk; snaží se nepodléhat smutku z násilného odtržení jeho osoby od vlasti a rodiny - komisař Dedera - vrchní komisař; podporuje Bacha; řídí převoz Karla Havlíčka Borovského do Brixenu - stráž - velmi zbabělí, bojí se a očividně nemají čisté svědomí - měsíček - promlouvá s Karlem Havlíčkem Borovským o Brixenu, o loučení s rodinou Vyprávěcí způsoby - naznačená přímá řeč: Metejme los! - převažuje pásmo vypravěče Typy promluv - monolog vypravěče Veršová výstavba - každá sloka má 4 verše, rým je přerývaný (A, B, C, B) Kontext autorovy tvorby - od roku 1838 studoval filozofii v Praze - na pohřbu Božena Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví Literárně / obecně kulturní kontext Česká literatura 1. poloviny 19. století (4. fáze národního obrození, počátky realismu v české literatuře) - hledání východiska z krize světa - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří ji - prolínání romantismu srealismem – venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě s harmonickými lidskými vztahy (Němcová) - potřeba vlastenectví s funkcí literatury ve vztahu ke společnosti. Hájení demokratických zásad proti vládě a církvi. (Havlíček) Realismus – Přiblížení se co nejvíce ke skutečnosti, objektivitě a dokonalosti. Josef Kajetán Tyl (1808–1856) - významný český dramatik - putoval dva roky s kočovným divadlem - redigoval časopisy: Květy, Vlastimil, Posel z Prahy. dílo: Strakonický dudák, Dekret kutnohorský, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Poslední Čech – kritika od Borovského Karel Jaromír Erben (1811–1870) - na studiích se seznámil s Palackým - sbíral lidové písně a pohádky dílo: Prostonárodní české písně a říkadla, Kytice z pověstí národních Božena Němcová (1820–1862) - *Vídeň, dívčí jméno Barbora Panklová - dětství strávila v ratibořickém údolí u České Skalice - s manželem Josefem Němcem se často stěhovala dílo: V zámku a v podzámčí, Národní báchorky a pověsti, Divá Bára, Karla, Babička, Pohorská vesnice Děj Tato satirická báseň o devíti zpěvech vypráví pravdivý příběh K.H.Borovského o jeho deportaci do Brixenu. Dílo je psáno jako monolog vypravěče obracejícího se k měsíci jako adresátovi. Jednou pro něj v noci poslali kočár s policajty. Vzbudil ho četník a předal mu vzkaz od pana Bacha. Stálo tam, že potřebuje změnu povětří, a proto pro něj poslal kočár. Nemohl tedy odmítnout a i proto, že měl četník za rozkaz ho přemluvit. Dedera, který řídil jeho převoz, mu pravil, ať s sebou nebere zbraně a ať jde inkognito. Oblékl se a šel ven. Venku už stáli připravení koně a četníci. Rozloučil se s rodinou a jel. Když projížděli přes Jihlavu, vzpomněl si na věznici Kufstein. Cesta z Reichenhallu do Waidringu byla hrozná. Jeli strmou cestou, kočár se houpal a on pravil, že je to tím, že v kočáře se veze i člověk se špatným svědomím a ať ten hříšník tedy vyskočí. Jen to dořekl, všichni vyrazili dvířka a vyskákali z vozu. Bez opratí a kočího cválal s koňmi sám. Přijel k poště, kde povečeřel. Poté si pro něj přišla policie. Borovského uvěznili a do Čech poslali potvrzení o jeho převzetí. Často mu v Brixenu byl jediným přítelem měsíc, se kterým rozmlouval. Autor zesměšňuje a kritizuje tehdejší vládu a policejní aparát.

Témata, do kterých materiál patří