Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel_Čapek,_Bílá_nemoc

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (435,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Čapek, Karel: Bílá nemoc Autor: - spisovatel, novinář (Lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel - představitel pragmatismu - Malá Svatoňovice, syn venkovského lékaře - studoval gymnázium, studoval na filozofické fakultě v Praze, studijní pobyt v Berlíně a Paříži - tvůrce sloupců, novinář – Lidové noviny a Národní listy - přítel TGM - autor slova „robot“ - rád cestoval - zemřel na zápal plic Díla: Trapné povídky, RUR, Válka s mloky, Ze života hmyzu, Krakatit, Věc Makropolus Téma, myšlenka: - Poukázat na nesmyslnost války - Varování před nacismem, úpadkem společnosti, varování před nebezpečím fašismu - Konflikt mezi demokracií a diktaturou, konflikt jedince a společnosti - Bílá nemoc vypráví o nevyléčitelné nemoci, na níž se nedaří nalézt lék. Nemoc zde ale nepředstavuje nemoc v pravém slova smyslu, má význam pouze symbolická - Dílo má ukázat i to, že jeden člověk nezmůže nic proto davu lidí Doba děje: 1. pol. 20. století (české meziválečná literatura), autorova současnost – doba kdy nacismus dosáhl nejvyšší síly, demokratický proud, pragmatické a existenciální rysy, pragmatismus – filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenost Kompoziční výstavba: chronologicky, 3 akty, 14 obrazů, předmluva – autor seznamuje s důvodem napsání díla, vykonstruovaná zápletka, tragický konec Literární druh: drama – protinacistické, protiválečné, divadelní hra o třech dějstvích – účinkují postavy, charakteristická přímá řeč a scénické poznámky, děj je předváděný na jevišti Literární žánr: tragédie – pochmurný děj se špatným koncem Literární směr: demokratický proud Jazykové prostředky: spisovný jazyk, psáno formou dialogu, latina – názvy nemocí, anglické a německé fráze, krátké scénické poznámky, promluvy (charakteristika postav – skrze jejich jazyk) Postavy: Dr. Galén – mladý lékař, laskavý, pomáhá chudým, naivní (myslí si že dokáže zastavit válku), statečný a neústupný (odporuje maršálovi i pod hrozbou vězení), jako jediný objeví lék na Bílou nemoc. Léčí ale jen chudé a lidi bez vlivu, aby tak přinutil mocné k nastolení míru. Měl přezdívku „Doktor Dětina“ – občas vypadal bezbranně a naivně. Porušil Hippokratovu přísahu – měl léčit všechny lidi Čapek, Karel: Bílá nemoc Maršál – velitel vojsk, diktátor, bezcitný, zbabělý, slepě vede národ do války – touží po moci a vládnutí, nakonec onemocní Bílou nemocí – poté je schopen svůj názor na válku změnit, opak Dr. Galéna Baron Krüg – Maršálův přítel, majitel továrny na zbraně, touží po úspěchu, slávě a moci, také onemocní, chce aby ho Galén léčil, nepřistoupí ale na jeho podmínku, ve které se jedná o mír v zemi, a proto se zastřelí Dvorní rada Dr. Sigelius- lékař, ředitel nemocnice, touha po slávě a úspěchu, snaží se najít lék na Bílou nemoc, panovačný, krutý, nekompromisní. Nejraději by si přivlastnil Galénův lék Vyprávěcí postup: ER forma, dialog Děj: V jisté, blíže neurčení zemi se rozmohla epidemie tzv. bílé nemoci. Jde o jakousi formu malomocenství, která se projevuje bílými skvrnami na kůži. Šíří se dotykem, nejdříve pouze mezi chudými a starými. Přes veškerou snahu zatím na nemoc neexistuje lék. Na státní kliniku vedenou dvorním radou prof. Dr. Sigeliusem, který zasvětil svůj život boji s touto nemocí přichází doktor Galén. Tento doktor objevil postup léčení bílé nemoci. Dr. Sigelius nakonec přistoupí na Galénovu podmínku a nechá ho vyléčit ty nejchudší pacienty. Po několika týdnech vykazuje Galénova metoda skvělé výsledky. Lékaři i tisk jsou nadšeni. Galén ale léčí pouze chudé a odmítá lék vydat vlivnějším, odmítne je s tím, ať se svými kontakty a vlivem zasadí o nastolení světového míru. V zemi vládne diktatura. Maršál - diktátor, který se připravuje na válku proti menšímu sousednímu státu. Pomáhá mu v tom přítel, vlastník zbrojovky a milionář baron Krüg. Když onemocní baron Krüg, zavolá Galéna aby ho vyléčil. Ten mu dává podmínku aby zastavil zbrojení, jinak mu lék nevydá. Krüg žádá Maršála aby uzavřel mír, ten ale odmítá, proto Krüg spáchá sebevraždu. Po jeho smrti začíná útok na sousední zemi.Maršál na sobě zpozoruje bílou skvrnu, jeho dcera pozve Galéna aby jejího otce vyléčil. Galén má stejnou podmínku – Maršál musí uzavřít mír. Na naléhání dcery a mladého Krüga je Maršál ochoten uzavřít mír. Dá zavolat Galéna, ten se ale před palácem střetně se skandujícím davem, a protože se snaží odporovat jejich provolání hesla: „ Ať žije Maršál, ať žije válka!“ je on i lék ušlapán davem. Dav v tu chvíli netuží, že vlastně zabili oslovovaného vůdce. Na závěr vypukne válka. Čapek v předmluvě dodává, že tento tragický závěr není řešením, ale že „konečné řešení zůstává politickým a duchovním dějinám, na kterých nejsme angažováni jenom jako diváci, nýbrž jako spolubojovníci, kteří musí vědět, na které straně světového dramatického konfliktu leží celá právo a celý život malého národa“. Literární kontext: Bílá nemoc je považována za vynikající drama 20. století, ve své době vzbudila mnoha ohlasu, stejně jako odporu. Čapkovi způsobila potencionální problémy, ale zároveň ho i proslavila pro jeho odvahu vyjadřovat své myšlenky a postoje proti politickému dění v zemi. Na jejím základě byla zfilmována televizní verze a stala se základem pro divadelní hru. Čapek, Karel: Bílá nemoc Kontext autorovy doby: jde o jedno děl varujícím před nástupem nacismu v Německu a stalo se posléze i jedním z důvodů plánovaného pronásledování autora gestapem, vydáno roku 1937 Vliv na dané dílo a tvorbu: Čapkův postoj – jasné a ostré vystupování proti fašismu, byl jen logickým vyústěním demokratických zásad, jež spisovatel zastával po celou svou uměleckou dráhu. V tomto díle se zaměřuje na konflikt ideálů demokracie a diktatury, konflikt jedince a společnosti. Význam díla, přínos, ocenění: Dílo je nadčasové. Upozornění před fašismem. Zfilmováno

Témata, do kterých materiál patří