Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kytice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kytice O díle:Jednotlivé básně této sbírky nás zavádějí většinou na český venkov a seznamují nás s příběhy, které autor posbíral v různých částech naší vlasti. Jedná se o lidovou slovesnost, která se do této doby udržovala jen v ústní podobě. Příznačné pro Erbena je, že hlavní roli hrají ženy. Zabývá se zde otázkou lidských vztahů, v nichž ho především zajímá problém viny a trestu. Konflikty v lidském životě vznikají, podle Erbena, především narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každou vinu přichází, často nepřiměřený, trest. Člověk je, v jeho pojetí, bezmocný proti přírodním silám, jež ho obklopují. Děj je vystavěn chronologicky většinou s tragickým koncem. Autor užívá střídání rýmů ( aabb, abab, abba,…), epiteta, přirovnaní a eufemismus. Balady jsou psány staročeštinou, uměleckým stylem, objevuje se přímá i nepřímá řeč a popisy. Námět: sbírka balad, v každé jedno hlavní téma Doba a místo děje:české vesnice – reálné, časově neurčeno Obsah: Kytice se skládá ze 13 balad a závěrečné Věštkyně, jež se žánrově i obsahově předchozím číslům vymyká: Kytice Poklad Svatební koile Polednice Zlatý kolovrat Štědrý den Holoubek Záhořovo lože Vodník Vrba Lilie Dceřina kletba Věštkyně Kytice úvodní báseň Jedná se o úvodní báseň o zemřelé matčině duši, která se převtělila do mateřídoušky. Poklad Legenda vypravuje o matce s dítětem, která nachází v zemi poklad, odkládá dítě, aby vynesla poklad, ale když se vrací, jeskyně je zavřená a zlato, které si odnesla se proměnilo v kamení. Matka trpí a lituje svého činu. Za rok opět nachází jeskyni otevřenou a v ní poklad i svoje dosud zdravé dítě. Matka je šťastná, bere rychle dítě a běží s ním domů. Pokladu už si nevšímá. Svatební košile:Dívce odešel milý na vojnu a ona se každý den modlí, aby se vrátil. Je jí tak smutno, že se jednou v noci rouhá Panně Marii. Tu někdo klepe na okno – a stojí tam On. Utíkají spolu temnou nocí přes bažiny a lesy, až dojdou na hřbitov. On ji tam zavře do umrlčí komory. Dívka pozná, že její milý je už mrtev, že tohle je jen duch, ale protože se až do rána modlí, je zachráněna. Polednice Matka pracuje, ale její dítě jí pořád zlobí. Vyhrožuje mu, že na něj pošle polednici. Po chvíli tak skutečně učiní, ale je zděšena, když polednice opravdu příjde. Matka chce dítě uchránit a mačká ho k sobě a tím ho udusí a sama omdlí. Zanedlouho přichází otec, matku se mu ještě podaří vzkřísit, avšak dítě už je mrtvé. Zlatý kolovrat Král jede lesem na koni kolem chalupky. Uvidí tam krásnou přadlenu Doru a chce si ji vzít za ženu. Dora je nevlastní dcerou paní domu. Macecha se snaží podstrčit králi svoji vlastní dceru. Macecha s nevlastní sestrou Doru zabijí v lese, odřežou ji nohy, ruce a vyjmou oči. Na hradě se odehráva svatba, na které se král nevědomky oddá s nevlastní sestrou Dory. Po nějaké době musí král odjet do války. Mezitím mrtvé tělo Dory najde mužík, který ho odnese do své jeskyně a vyzve své pachole, aby šlo na hrad, a aby zde prodávalo zlatý kolovrat pouze za dořiny nohy. Pachole přinese z hradu dořiny nohy a mužík je živou vodou spojí s tělem. Pachole pak podobně získá na zpět dořiny ruce i oči. Dívka je opět živá. Král se vrací z války a jeho žena se chlubí novým kolovrátkem, když ale začne příst, kolovrat poví králi pravdu. Ten hned sedá na koně a jede hledat svoji pravou nevěstu a nacházi ji v lese. Obě ženy, které podvedly krále jsou zbaveny života. Štědrý den Dívky předou. Tkají látku na košili pro své budoucí muže. Blíží se Štědrý den. Říká se, že kdo se v tento den podívá na hladinu rybníka, uvidí svou budoucnost. Dvě dívky ,Marie a Hana, se tam vypraví. Marie uvidí svoji svatbu, ale Hana spatří smrt. Vše se do roka vyplní. Vyznění – svou budoucnost je lepší neznat. Holoubek Ovdovělá žena truchlí za svého manžela, ale po čase se seznámí s mladým mužem, kterého nakonec pojme za manžela. Jednou jde tato žena kolem hřbitova. Na hrobě bývalého manžela sedí holoubek a zpívá o jejím provinění. Ona se pak pod výčitkami svědomí utopí. Záhořovo lože Mladý poutník potká v lese Záhoře, vraha pocestných. Nechá ho naživu, protože mu slíbí informace o peklu. Zanedlouho se Záhoř dozví, že ho čeká trest za jeho vraždy. Za devadesát let ho vykoupí starý muž. Vodník Dívenka se chystá k rybníku prát prádlo, ale matka jí to rozmlouvá. Dcera však neposlechne a dřevěná lávka na rybníku se jí prolomí pod nohama. Tak se dostavá k vodníkovi, stává se jeho ženou a porodí mu dítě. Ale dívka je nešťastná, stýská se jí po domově a matce. Na jeden den jí vodník dovolí navštívit matku, která ji přemlouvá, aby se do jezera už nevracela. Večer příjde vodník ke stavení a volá svou ženu domů, ale ona odmítá. Rozčilený vodník zabije jejich dítě a mrtvé tělíčko nechává u dveří. Vrba Muž si neví rady. Jeho žena je v noci jako by byla mrtvá. Proto muž navštíví stařenu, která mu vyzví, že jeho žena je napůl vrbou. Muž jde a vrbu porazí, ale tak zemře i jeho žena. Vyznění – nemá smysl, snažit se změnit osud. Lilie Zemřela mladá dívka, která byla pochována u lesa a na jejím hrobě vykvetla lilie. Okolo jejího hrobu jel mladý pán, lilii vykopal a přenesl ji k sobě domů, kde se z ní jedné noci stala krásná dívka, která se stala jeho ženou. Dívka nesměla spatřit denní světlo. Jednou muž musel odejít a ženu svěřil své matce, ta ji úmyslně neochránila před sluncem a tím ji zničila. Dceřina kletba Dcera zahubila nemanželské dítě. Uvědomuje si svůj čin a chce za něj pykat na popravišti. Nadává svému svůdci i matce, že jí popřávali mnoho volnosti. Věštkyně Úlomky z věštby ženy, která vzpomíná na zlaté časy českého národa za přemyslovské doby. A vznáší naději, že příjde čas, kdy se sláva a blahobyt vrátí. Ukázka (Svatební košile) : A tu na dvéře buch, buch, buch! A mrtvý oči otvírá, Burácí zvenčí její druh. A mrtvý oči protírá „Vstávej umrlče, nahoru, Sbírá se, hlavu pozvedá, Odstrč mi tam tu závoru! A půlkolem se ohlédá… Zařazení autora: 3. etapa národního obrození= vrcholná fáze (30. – 50. léta 19. stol.) - přechod od jazykových cílů k politickým cílům =boj za po

Témata, do kterých materiál patří