Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zkrocení zlé ženy William Shakespear

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zkrocení zlé ženy Zkrocení zlé ženy William Shakespeare O autorovi Anglický básník a dramatik 16. Století, považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatikaNarozen kolem r. 1564 v Anglii ve Stratfordu nad Avonou, +1616Vystudoval gymnázium (King Edward VI Grammar School) ve Stratfordu nad AvonouV 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou, která již tou dobou čekala dítě. Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu a Hamneta. Hamnet v 11 letech, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu.Začínal jako herec a upravovatel cizích her, odstěhoval se do Londýna, kde se začínal více věnovat dramatuPsal komedie, od r. 1608 převážně tragédie, napsal 37 divadelních her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a dalších několik děl (to se dochovalo)Byl světově známý, jeho divadelní hry byly překládány do cizích jazyků, byl nadčasový (protože zobrazoval lidi přesně takové jako jsou i dnes = žárlivost, lakomost, zlodějství, podráždění..)Spolumajitel divadla Globe Theatre (zde se sedělo dokola jako v cirkuse, ale shořelo, později obnoveno)Uznávaní překladatelé: Josef Václav Sládek, Martin Hilský a E:A:SaudekZnaky: neomezenost lásky, místa a času Příčina tragédie je lidská vášeň Komické a tragické prvky nejsou zřetelně odděleny Existence chóru – úvod do situace Postavy žen – nepodřízené, samy rozhodují o svém osudu Zobrazení pozemského života, lidských vlastností Dílo Příliš rozepsané Kolem 37 – 39 divadelních her, básně, sonety Hry se odehrávají na různých místech v různých časech, ale Shakespeare není často historicky nebo místně přesný V roce 1623 vychází tzv. První folio – první ucelená sbírka 36 Shakespearových her A, Historické hry – uvádějí se vždy chronologicky podle vlády jednotlivých panovníků; první čtyři (Král Jan – Jindřich V.), jsou součástí tetralogie; většina vznikla mezi lety 1595-99 Král Jan,Richard II., Jindřich IV. (1. část),Jindřich IV. (2. část),Jindřich V.,Jindřich VI. (1. část),Jindřich VI. (2. část),Jindřich VI. (3. část),Richard III.,Jindřich VIII. (společně s Johnem Fletcherem) B, Komedie Komedie omylů (1593) Zkrocení zlé ženy (1594) Marná lásky snaha (1595) Dva šlechtici z Verony (1595) Sen noci svatojánské (1596) Kupec benátský (1597) Mnoho povyku pro nic (1599) Jak se vám líbí (1601) Veselé paničky windsorské (1601; hra vzniklá na popud královny Alžběty; směšná postava Falstaff, starý podvodník, se zde zamiluje do vdané ženy a snaží se ji pro sebe získat, ona ho ale potupí) Večer tříkrálový (1602) Dobrý konec vše napraví (1603) Něco za něco (1606) C, Tragédie Titus Andronicus (1594) Romeo a Julie (1595) Julius Caesar (1599) Hamlet (1604) Othello (1605; Othello, benátský vojevůdce, odjede na Kypr bojovat. Tam ale uvěří řečem svého nepoctivého společníka Jaga a zabije svou věrnou ženu Desdemonu. Jakmile prohlédne Jagovy lži, zabije i sebe) Král Lear (1606; král rozdělí svou zemi mezi své dvě starší dcery, nejmladší vyžene, přestože ji má nejradši. Starší dcery se k otci ale chovají hrubě, díky čemuž král zešílí. Kordelie, nejmladší dcera, se vrací z Francie do Británie, aby se setkala s otcem, ale umírá. Umírá i Lear, jeho dvě starší dcery se mezitím zabijí navzájem) Macbeth (1606; Macbeth a jeho žena na základě věštby čarodějnic zabijí skotského krále, aby se sami stali králem a královnou. Oba ale pronásledují následky jejich činu, Lady Macbeth zešílí a spáchá sebevraždu, proti Macbethovi se obrátí lid v čele s potomky původního krále) Antonius a Kleopatra (1607) Timon Athénský (1608) Troilus a Cressida (1608) Coriolanus (1608) D, Pohádkové hry Bouře (1612) Cymbelín (1609) Zimní pohádka (1611; část děje se odehrává v království českém, pusté zemi na okraji moře) Perikles (1609) Dva vznešení příbuzní (1613, společně s Johnem Fletcherem) Cardenio (provedena 1613, společně s Johnem Fletcherem, hra se nedochovala) E, Sonety a básně Vydány v ucelené sbírceSonety (obsahovala jich 154). Pojmenovány sonet 1, sonet 2, sonet 126… Pozn.:shakespearovský sonet:tři sloky o čtyřech verších + jedna o dvou verších. Jeden verš = pět stop. Většina sonetů má střídavý rým (sdružený v poslední strofě). Třeba sonet 126 má sice14 veršů, ale uspořádaných do tzv. hrdinských dvojverší Zkrocení zlé ženy v kontextu Dobová literatura Renesance je umělecký směr rozšířený v Evropě v období 14. – 16. století, na přelomu středověku a novověku. Působí zároveň s myšlenkovým směrem humanismem a společně vytvářejí převrat v myšlení po gotickém středověku. Název renesance se písemně poprvé objevil u malíře, historika a architekta Giorgia Vasariho: Rinascita dell arte antica – znovuzrození umění antického.Renesance obrací zájem od Boha k člověku. Umění se zaobírá člověkem a jeho životem. Vše podporují nové vědecké objevy a zámořské cesty. Rostla kritika církve.S vynálezem knihtisku Johanna Gutenberga se rozšířily a zlevnily knihy.Humanismus: myšlenkový směr a životní postoj vzniklý v renesanci, do středu zájmu staví člověka a jeho právo na svobodu, z lat. humanus – lidský; ad fontes: k pramenům (návrat k pramenům lidstva, k tomu, odkud pocházíme)Svá díla tvořili Michelangelo Buonaroti, Leonardo da Vinci,…Italská renesance: renesance začala v Itálii dokonce už v druhé polovině 13. století. Mezi centra renesance patří významné italské městské státy jako Florencie nebo Benátky. Rozvinulo se mecenášství: bohaté měšťanské rody podporovaly renesanční umělce. Dante Alighieri: žije na přelomu 12. a 13. století, časově středověk, ale vyjadřuje renesanční myšlenky. Dílo: Komedie (pozd. se ujal název Božská komedie – nazval ji tak Giovanni Boccaccio na důkaz pocty) – alegorická skladba, Francesco Petrarca: soubor milostných lyrických básní: Sonety pro Lauru. Giovanni Boccaccio: soubor 100 novel upspořádaných v rámcové kompozici vyprávění příběhů. Niccolo Machiavelli: spisovatel a politik, pol. spis Vladař a komedie MandragoraRenesance v ostatních zemích:Francie (15. – 16. st.): Francois Villon de Montcorbier (Malý a Velký testament),

Témata, do kterých materiál patří