Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kytice

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (109.48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE
LITERÁRNÍ TEORIE
Literární druh a žánr:

sbírka balad (poezie, lyricko-epická skladba)
Literární směr:

vydáno r. 1853; český romantismus
Slovní zásoba:

spisovný jazyk (zastaralý); tzv. baladická zkratka = zhuštěný a úsporný jazyk, často neslovesné věty bez spojek; citoslovce → dějový spád +

dramatičnost; zvukomalba; naléhavost a mystičnost (pohádkové a kouzelné prvky); časté personifikace (připisování lidských vlastností neživým

předmětům nebo věcem) nebo metafory
Rytmus, verš, rým:

RÝM: sdružený (Vodník, Svatební košile,…), střídavý (Kytice, Polednice, Štědrý večer), přerývaný (Vodník); VERŠ: přízvučný; RYTMUS: ve většině

balad různorodý (trochej, jamb i daktyl)
Motivy:

vztahy mezi matkou a dítětem; rozpor mezi jednáním hl. postavy a pradávnou morální zkušeností lidstva (např. zapomenutí na lásku k dítěti,

chamtivost, atd.) → za chybné chování vždy přichází trest
Vypravěč/lyrický subjekt: autor - vnější nezávislý pozorovatel děje (-er forma) X časté střídaní s přímou řečí (monologem) jednotlivých postav
Postavy: většinou převažují ženy (např. matka, dcera nebo syn, apod.), dále některé pohádkové a nadpřirozené postavy (polednice, vodník, aj.)
Děj:

1. KYTICE: vstupní báseň; etymologická = vysvětluje název květiny mateřídouška; obsahuje přání, aby se sbírka líbila všem slovanským národům;

matka zemře → je jí líto dětí, které jí chodí na hrob → převtělí se do květiny; 2. POKLAD: matku zláká poklad v jeskyni → bere zlato, ale zapomene

tam dítě → po roce ho tam najde živé; porušení vztahu matka-dítě z chamtivosti (nadčasovost); 3. SVATEBNÍ KOŠILE: dívka se modlí ke svému

milému, který odešel na vojnu → ten se vrací, ale jako oživlá mrtvola → dívka je okouzlená a nechá se mrtvolou vést až na hřbitov → na poslední chvíli

se schová do márnice → je zachráněna východem Slunce; motiv přílišného lpění na mrtvém; 4. POLEDNICE: porušení vztahu matka-dítě (malý syn

zlobí matku při vaření → ona v návalu zlosti volá polednici, ta nakonec opravdu přijde → poté přichází otec z práce a najde matku v bezvědomí a dítě

udušené) → přísné potrestání → smrt dítěte; 5. ZLATÝ KOLOVRAT: král v lese potká Doru → její macecha chce ale provdat svou vlastní dceru → ženy

společně zabijí Doru → král se ožení s její vlastní dcerou → král však lež odhaluje a díky kouzlu se znovu shledává s oživenou Dorou; pohádkové

motivy (kouzelné předměty); dobro vítězí nad zlem; 6. ŠTĚDRÝ DEN: Marie a Hana chtějí znát budoucnost → sklánějí se nad jezerem → Hana ve vodě

vidí Václava, Marie pohřeb → Hana se do roka vdává za Václava, Marie umírá; poučení - člověk nemá chtít znát svou budoucnost = porušení

Témata, do kterých materiál patří