Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Májovci (politická situace, 60. léta, Hálek, Neruda, Světlá) - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (367 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

09. – Májovci (politická situace, 60. léta, Hálek, Neruda, Světlá) Zanedlouho po pražském povstání nastupuje na trůn František Josef I., konzervativní panovník nezkompromitovaný revolucí (vládl až do roku 1916). Vůdčí politickou osobností je ministr vnitra Alexander Bach → Bachův absolutismus. 1867 – rakousko – uherské vyrovnání (dualismus – Předlitavsko a Zalitavsko) – opomenutí českých zemí → nespokojenost – pouť Čechů do Moskvy (F. Palacký, F. L. Rieger) – bez výsledku (Rusko bylo spřáteleno s Habsburky), demonstrace při převezení korunovačních klenotů z Vídně do Prahy. Jako reakce v 70. letech pasivní politika českých politiků). V českých zemích politické a kulturní oživení, vznikají různé spolky –Sokol (zakladateli Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner – zavedl osloveníbratře asestro, Josef Mánes – navrhl kroje, Josef Barák – navrhl pozdravnazdar!),Hlahol – zpěv,Svatobor – vydávání literárních památek,Umělecká beseda – taktéž nadace na vydávání památek, reprezentativní kulturní instituce. Roku 1861 založeny politické novinyNárodní listy. Dvě politické strany –mladočeši (liberální demokraté opírající se o české podnikatele, inteligenci, mladší sedláky – Julius Grégr, Karel Sladkovský) astaročeši (konzervativní křídlo opírající se o šlechtu – František Palacký, František Ladislav Rieger).1862 – otevřeno Prozatímní divadlo (zadní trakt Národního divadla),1868 – položen základní kámen Národního divadla (otevřeno 1881, po požáru obnoveno roku 1883). 1855 – almanachLada Nióla – neměl velký umělecký význam, jeho zakladatelem J. V. Frič.Almanach = básnická sbírka, sborník spojující reprezentující určité programové spříznění, např. politický program, básníci zde publikují poprvé se svými uměleckými názory, je to generační vystoupení.1858 – almanachMáj – básníci se hlásí k odkazu K. H. Máchy →májovci: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Jakub Arbes, Karolína Světlá, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer + někteří autoři, kteří chtěli vyjádřit podporu mladým autorům – B. Němcová, K. J. Erben, K. Sabina (nejsou to však již májovci). Program:1. Obrat od minulosti k přítomnosti. 2. Širší rozhled po evropské literatuře. 3. Snaha po zobrazení skutečnosti. 4. Umělecká svoboda v tématu i zpracování – zavádějí nové formy, např. fejeton (J. Neruda), romaneto (J. Arbes), žánrovou povídku – používají hovorovou řeč. Vystoupením májovců začíná nová poobrozenecká epocha ve vývoji české literatury… Vítězslav Hálek (1835 – 1874) – básník, prozaik, dramatik, novinář. Narodil se v Dolínku u Mělníka, rodiče se živili jako nájemníci hospod. Studoval na Akademickém gymnáziu (ředitelem V. K. Klicpera) jako Neruda, rodiče ho chtěli dát na kněze, on ale nechtěl, nedokončil vysokoškolské filozofické studium. Zanedlouho se rozhodl se stát spisovatelem, horlivě pracoval v různých oblastech kulturního života. V jeho tvorbě převládaly optimistické tóny a snaha harmonizovat vztahy mezi lidmi. Jeho tvorba měla úspěch, protože odpovídala náladám a citům tehdejší doby. Psal do Národních listů, Květů, aktivní člen výboru Umělecké besedy. Finančně velmi dobře zajištěn (vzal si bohatou ženu Dorotku Horáčkovou – velká láska). Byl pohledný, vysoký, černovlasý, nosil bradku, velmi společenský, uměl se bavit, spokojený. Podnikl větší cesty po Tatrách a potom na východ přes Cařihrad do Malé Asie. Oceňován již za života, náhlá smrt, na pohřbu se ozvalo, že umírá největší český básník (básně byly spíše povídánky, vyprchaly bez hlubšího odkazu). 1894 – tzv. boje o Hálka – nastupující generace říká, že Neruda byl lepší. Dílo – poezie –Večerní písně – první lyrická sbírka, setkala se s velikým úspěchem, milostná lyrika. –V přírodě – přírodní lyrika. –Alfréd – byronská povídka, připomíná Máj. Zápletka – dívka je odsouzena za to, že zabije své nemanželské dítě – nechce totiž žít s hanbou. Mezi soudci pozná svého svůdce, neřekne, že to byl právě on, je odsouzena k smrti, onoho muže potom hryže svědomí a spáchá sebevraždu. –Pohádky z naší vesnice – z venkovského prostředí. – próza – psal povídky z venkovského prostředí – zachycení nezdravých vztahů na vesnici – rozhodující vliv mají peníze, rozhodují o sňatcích. –Poldík rumař – hlubší psychologické prokreslení postav. –Muzikantská Liduška – příběh dívky z bohaté rodiny, která má ráda chudého Toníka – ten si přivydělává hraním na zábavách. Rodiče chtějí, aby si vzala boháče → střet. Zavřou ji tedy doma. Toník se dostane pod okénko, ona mu slíbí, že si nikoho jiného nevezme, nechce utéci z domu. Předstírá, že si vezme jiného, je vystrojena svatba, Toník ji uvidí, jak vychází do kostela, utíká pryč. Ona v kostelu knězi řekne, že se muže bere z přinucení (třikrát to zopakuje), zavolá na Toníka, ten už tam však není. Liduška ho začne hledat, sedne si a pomátne se, hledá ho všude možně, je blázen. Rodiče svých činů litují. K povídce byl natočen film… – drama –Král Vukašín – z dob hrdinných srbských bojů, touto hrou byla roku 1861 zahájena činnost Prozatímního divadla. Jan Neruda (1834 – 1891) – básník, prozaik, novinář, dramatik, literární a divadelní kritik, tvůrcefejetonu = literárně-publicistický útvar, nepříliš rozsáhlý článek, zaměřený na společnost, kulturu, aktuální dění, psaný lehkým zábavným slohem, využití ironie a satiry. Fejetonů napsal více než 2 000, podepisoval se pod ně značkou Δ. Narozen v bývalých kasárnách, žil v domu U Dvou Slunců na Malé Straně. Na Akademickém gymnáziu se seznamuje s V. Hálkem. Po maturitě se zapsal na práva, později filozofii, studium nedokončil. Učil jako výpomocný učitel na reálce (žákem J. Arbes), než přešel trvale k žurnalistice – redaktor Národních listů, Květů, spolu s Hálkem vzkřísil Lumír. Účastnil se spolkového dění v Umělecké besedě… První láskou Anna Holinová. Největší vliv jako žena na něj měla vdaná Karolína Světlá – velká láska, psali si – samotná korespondence je uměleckým dílem (kdyby by se scházeli, byli by spatřeni → skandál), žádný sex (1858 – 62). Dovedla jej na cestu, ukázala mu, jak psát, odhadla jeho povahu, vlastnosti, pomohla mu. Muž K. Světlé našel její dopi

Témata, do kterých materiál patří