Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (147,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Národní obrození O bdobí v českých dějinách od konce 18. stol. do pol. 19. stol.Uměle a dodatečně vytvořený pojemPoprvé jej použil Tomáš Garyk Masaryk ve spise Česká otázka do té doby se používaly termíny vzkříšení či znovuzrození národaSložitý historický proces, kdy došlo k úpadku češtiny, vytvoření spisovného jazyka Na konci 18. stol. Začali osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.Snažili se o přebudování habsburského soustátí, aby se vyrovnalo evropským velmocímV duchu osvícenství zavedli řadu reforem např. zrušení jezuitského řádu, všeobecná školská reforma, vydání tolerančního patentu, zrušení nevolnictví, omezení cenzuryZačali se objevovat myšlenky o oživení historie, kultury a literaturyChtěli vytvořit moderní národ a nějaké politické požadavky v rámci Rakouskouherské říšeČeský jazyk byl v hlubokém úpadku, němčina postupovala po bitvě na Bílé hořeNěmčina se používala na úřadech, češtinu používal pouze nejchudší městské vrstvy Josef Dobrovský Historik, jazykovědec, vědecká autorita evropského formátu, zakladatel vědecké slavistiky a bohemistikyUměl 12 cizích jazykůZabýval se matematikou, fyzikou, archeologií a botanikouJeho prioritami byly české dějiny, jazyk a literaturaVěnoval se vytvoření spisovné normy českého jazykaSvá díla psal německy nebo latinky, čeština nebyla v jeho době schopna vědeckého vyjadřováníZabýval se historii, byl vychovatelem v rodině Nosticů Novinářství Václav Matěj Kramerius Vydával císařské a vlastenecké novinyPsal česky psaným novinámČeské noviny přestali být listem, který jen překládal z němčiny, ale začal hledat svůj obrozenecký programK aktuálnímu zpravodajství přibyly materiály osvícensky zaměřené na výchovu a vzděláníPosléze začal vydávat své vlastní noviny – Krameriusovy c. k. pražské poštovní noviny později přejmenované na Krameriusovy vlastenecké novinyZakladatel vydavatelství Česká expedice Divadlo Jeho centrem v českých zemích byla v 18. století PrahaPrvní stálé divadlo vzniklo adaptací tržnice v Kotcích na dnešním Ovocném trhuBudovu dnešního Stavovského divadla nechal, postavil František Antonín NosticS historii divadla je spjato i jméno Wolfgang Amadeus Mozart, který zde dirigoval Figarovu svatbuPo smrti hraběte Nostice se divadlo přejmenovala na Královské stavovské divadloV opeře Fidlovačka, aneb Žádný hněv a žádná rvačka poprvé zazněla píseň Kde domov můjV roce 1918 se stala součástí státní hymny Josef Jungmann Vedoucí osobnost druhé etapy národního obrozeníJazykovědec, literární vědec, propagátor českého jazyka, překladatel – významně ovlivnil podobu české kultury v 19. století, všechny díla psal českyPocházel z Hudlic u BerounaPo studiích filozofie a práv v Praze působil jako profesor na gymnáziu v Litoměřicích2x byl zvolen děkanem filozofické fakultyByl iniciátorem prvního českého vědeckého časopisu KROKNapsal slovník Česko – německý = geniální dílo Rukopisy Obsahuje větší epické básně, lyrickoepické a písně lyrickéV letech 1817 a 1818 se objevily dva proslulé zlomy větších básnických skladeb, Rukopis Královedvorský a Rukopis Kutnohorský Rukopis Královédvorský Pocházel pravděpodobně ze 13. stol., obsahuje 6 epických básní, 2 skladby lyrickoepické a 6 písní lyrickýchVáclav Hanka jej údajně nalezl ve věžní místnosti kostela ve Dvoře KrálovéJsou to vesměs oslavou vítězných bojů nad nepřáteli vlastiLyrické písně mají většinou milostných obsah Rukopis Zelenohorský Byl anonymně poslán nejvyššímu zemskému purkrabímu hraběti KolowratoviNaleziště rukopisu Zelenohorského v klášteře Zelená Hora u NepomukuObsahoval krátký zlomek básně o staročeském sněmu Keltů a vladyků a další skladbu Libušin soud o dědickém sporu dvou bratří, Chrudoše a ŠťáhlavyJe kladen do 9. století a obsahuje 119 veršůVědecké důkazy o podvrženosti Rukopisů shromáždili v 80. letech 19. Století profesoři Univerzity Karlovy František Palacký Historik, politik, pozdější zastánce austroslavismuRodák z HodslavicZahájil svou činnost jako básník, překladatel a teoretik literatury a estetikyByl protestant, pocházel z Moravy, přiženil se do PrahyPracoval jako vychovatel a pak se věnoval pouze historiiBlízký spolupracovník byl i Karel Jaromír ErbenPo příchodu do Prahy pracoval jako historik a vědecký organizátorVydával staročeské kronikyZaložil Časopis Českého muzea, byl jeho redaktorem Dílo: Dějiny národu Českého v Čechách Vrcholné dílo českého obrozeneckého dějepisectvíZachybuje dobu od počátku národních dějinVýznamnou roli hrálo husitstvíSmysl našich dějin spatřoval ve stálém vztahu s NěmciPatřil k nejváženějším spisovatelům a vědcům uznávaným i v ciziněV r. 1848 v Evropě začali revoluce, chtěli prosadit větší práva občanů, sepsání ústavyStal se mluvčím českého národa, byla zrušena robota František Ladislav Čelakovský Básník, prozaik, folklorista, překladatelNarodil se ve Strakonicích jako syn tesařeStudoval filozofii, ale byl vyloučenByl vychovatelem a redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včelaJe významný především jako tvůrce ohlasové poezieJeho tvorba představuje vrchol ve sbližování umělé poezie a folklorní písněSbíral pověsti a lidovou poezií = ohlasová poezie Díla: Ohlas písní Ruských Autor napodobil zejména ruskou epikuPoezie, která nahrazovala lidovou poeziiOslavuje hrdinství a sílu, opěvuje vítězství Rusů nad Turky Ohlas písní Českých Vznikal na rozdíl od prvního ohlasu velmi dlouhoPřevládají v něm skladby lyrické, milostné, žertovné a satirickéK epickým básním patří první významná česká balada TOMAN A LESNÍ PANNASkladba popisuje střetnutí vášnivé lásky a tajemných přírodních silVychází z pověry, že v noci před sv. Janem Křtitelem mají v lesích a na polích víly a lesní panny nad člověkem čarovnou moc Josef Kajetán Tyl Prozaik, básník, kritik, novinář, nejvýznamnější postava českého dramatu v době národního obrozeníNarodil se v Kutné Hoře a studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde se sblížil s profesoremŽivotní láska bylo divadloVelké popularity dosáhl, když působil v PrazePražská studia na filozofické fakultě nedokončilHrál tam i Karel Hynek Mácha, se kt

Témata, do kterých materiál patří