Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nové umělecké směry ve světové a české literatuře na přelomu 19. a 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Nové umělecké směry ve světové a české literatuře na přelomu 19. a 20. století Přelom 19. a 20. st. je příznačný rozvojem vědy a techniky - významné objevy, Darwinova teorie, Fredova psychoanalýza, nové vynálezy (fonograf, telegraf…) Umění má člověku nastavovat zrcadlo, důraz kladen na nezávislost, umělec provokuje. Rodí se nové umělecké směry: Symbolismus - založen na asociaci, chtěli vyjádřit, co se děje v nitru člověka, synestézie - jeden vjem má vyvolat vjem další; blížili se k - lartismu - „čisté umění“ - nejdůležitější je forma díla (Baudelaire, Verlaine, Březina,…) Prokletí básníci - nebyli uznaní, vyvrženi, bez šance na úspěch, žili bohémským životem (propadali alkoholu…); v poezii zobrazovali hrůzy i krásy života, krásu x hnus, lásku, smyslnost, zlo… (Rimbaud, Mallarme…) Dekadence - z fr. úpadek; typický individualismus - vlastní pohled na svět, negativní postoj ke konvencím, kritika, pocit zoufalosti, stísněnostig pesimismus; žena chápána jako překážka v mužově dokonalosti. (Wilde, Hlaváček..) Impresionismus - snaha zachytit určitý prchavý okamžik (Šrámek, Verlaine…) Novoklasicismus - navazuje na klasicismus, požadovali v umění určitý řád Francie Charles Baudlaire - narodil se v Paříži, nenáviděl otčímag odchází z domova, cestuje, žije bohémským životem, poznává osudovou ženu - Jeanne Duvalovou, stává se známým kritikem, publikuje, ale jeho tvorba je odmítána. Konec života tráví ochrnutý u své matky. -Květy zla - plné obrazotvornosti, citlivosti, barev, tónů; motiv nemožnosti dosáhnout štěstí. Jediným pozitivním je krása, kterou však v dobru nenachází - obrací se ke zlug bolest, bída, neřesti, prodejná láska. Smrt je jediným řešením… (báseňZdechlina - mrtvola u cesty je jako květ, rozvíjí se, pučí…) -Malé básně v próze - názory, jeho vidění světa Jean Arthur Rimbaud - narodil se v malém městečku ve Francii, otec je opustil. Při studiích se snaží publikovat, utíká z domova, je zatčen a vrácen domůg přemýšlí o dalším útěku (to se opakuje...), nakonec prchá do Paříže, píšeDopisy vidoucího - tvrdí, že je třeba stát se vidoucím a to rozrušováním smyslů. Setkává se s Verlainem. žijí spolu, jejich vztah končí hádkou, kdy Verlaine Rimbauda postřelí (V. jde do vězení), Rimbaud ničí všechny své zápisky a prochází různými povoláními, umírá u své matky ve Francii. -Opilý koráb - opilý koráb = Rimbaud; báseň o hledání, zachycuje halucinační stavy a probouzení z nich -Samohlásky - s touto básní se stal průkopníkem synestézie Paul Verlaine - bohémský život, odchází od rodiny, prožívá bouřlivá vztah s Rimbaudem, ve vězení prožívá konverzi ke katolictvíg píše náboženské básně -Saturnské písně - citovost, obraznost -Galantní slavnosti - inspirace rokokovými obrazy -Romance beze slov -Básnické umění - poezii přirovnával k hudbě, důraz na zvukomalebnost, má mít vnitřní harmonii, soulad… Stephane Mallarme -Faunovo odpoledne - Faun odpočívá a není si jist, jestli ty dvě nymfy, jichž se měl zmocnit, byly jen přeludem nebo byly skutečné. Británie Oscar Wilde - narodil se v Dublinu, život bral jako umělecký výraz bez ohledu na morálku Divadelní hry: -Ideální manžel -Salome -Jak je důležité míti Filipa -Bezvýznamná žena pohádky: -Šťastný princ -Strašidlo cantervillské - parodie a hororové romány román: -Obraz Doriana Graye- mladý herec touží zůstat mladý. Zamiluje se do svého portrétu a nestárne - mění se ten portrét. Dorian ale žije špatně, dokonce spáchá vraždu, nakonec obraz probodne a zemře; lidé pak najdou krásný obraz a mrtvolu ohyzdného muže Německo Christian Morgenstern -Šibeniční písně - hraje si se slovy a zvuky - báseň Veliké Kalulá, neexistující zvířata: sedmisviňka… Rainer Maria Rilke -Elegie z Duina -Sonety Orfeovi USA Walt Whitman -Stébla trávy - celoživotní dílo, sám dílo vytiskl, vydal…; údajně nemravná a homosexuální, námět: moderní civilizace, americká současnost, píše i o sobě, věří v tvořivé síly lidstva - je oslavou člověka Česká literatura na přelomu 19. a 20. století Česká moderna - tvořena autory mladé generace kolem Machara; šlo o skupinu nesourodou, kladli důraz na individualismus, který je podmínkou nového umění, týká se sociálních otázek, staví se proti nacionalismu… - 1895 vycházímanifest České moderny v časopise Rozhledy (podepsali: Šalda, Machar, Březina, Sova…). - záhy se rozpadli, neboť každý z nich směřoval jinam Josef Svatopluk Machar - byl známý svou kritičností, skepsí a ironií; kritikem starší generace (Vrchlický, Hálek..), poměrů v Čechách (život prožil ve Vídni); do poezie vnesl hovorový jazyk, odmítal v básníkovi vidět toho, kdo inspiruje národ. Věnoval se tématu ženského osudu (navázal na Mrštíky), prostřednictvím ženy zobrazoval jedince, kterému je bráněno v seberealizaci. -Magdalena- prostitutka Lucy žije v Praze, ale zamiluje se do ní mladý muž, chce ji vysvobodit z jejího postavení. Lucy se ale cítí hůř než v nevěstinci, a když se Jiří stane poslancem, je mu na obtížg vrací se do Prahy -Confiteor I - III - osobní zpověď -Tritium Vidobona - Žalozpěvy z Vídně; s odstupem hodnotí politické poměry v Čechách, je skeptický - dochází k přelomu - vyzdvihuje individualismus, ideálem je antika -Svědomí věků - duchovní dějiny lidstva od antiky do současnosti Antonín Sova -Z mého kraje - zachycuje krásy rodného kraje, impresionistické - později píše poezii protispolečenské revolty - je kritický vůči společnosti -Zlomená duše -Údolí nového království Otokar Březina - vlastním jménem Václav Jebavý; v dětství mu umírají oba rodiče g poznamenalo jeho tvorbu - pesimismus. Pracoval jako učitel, to mu bylo ale spíše přítěží, nikdy se neoženil. -Tajemné dálky - osobní vztahy, zklamání, ztráta rodičů -Svítání na západě - západ= smrt, svítání= nová naděje; smrt je vysvobozením, přináší úlevu -Větry od pólů -Stavitelé chrámů - básníci, svět jim nevěří, a přesto budují šťastnější svět -Ruce

Témata, do kterých materiál patří