Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Goldoni,_Carlo,_Sluha_dvou_pánů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (443,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů Autor: - Dramatik, režisér, organizátor divadelního života - Zakladatel novodobého italského divadla, klasické postavy - Autor asi 200 komedií - Pokusil se studovat filosofii a poté práva, jejich studium dokončil až po osmi letech) - Určitou dobu působil i jako tajemník benátského velvyslance v Milánře - Čerpá z commedia dell´arte, ale později ji pozměnil – odstraněna improvizace a masky, na scénu převedeny i postavy z lidových vrstev - Úspěch jak v Benátkách, tak i v Paříži Díla: Poprask na laguně, Mirandolina, Chytrá vdova Téma, myšlenka: - Hlavním tématem je fakt, že Truffaldino se stal sluhou dvou pánů najednou a řeší svoji situaci. Slouží jednomu i druhému a postupně se zamotává do vlastních lží. - Z lásky člověk dokáže velká věci a lež má krátký nohy, pravda vždy vyjde najevo - Jakmile jednou někdo začne lhát, bude lhát pořád, až se do těch lží pořádně zamotá Doba a místo děje: Benátky, polovina 18. století Kompoziční výstavba: tři dějství a prolínají se dvě roviny. Rovina komická, představovaná Truffaldinovou službou dvěma pánům a rovina milostní v podobě tří dvojic, které zároveň zastupují různé společenské vrstvy: Beatrice a Florindo (stav šlechtický), Silvio a Klárinka (stav měšťanský), Truffaldino a Smeraldina (služebnictvo). Hra je ukončena komickým šťastným koncem Literární druh: drama Literární žánr: komedie (komedie dell´arte) Literární směr: Klasicismus (17.-18. století) - Evropský umělecký směr v 17. a 18. století, z lat. Classicus = vynikající, vzorový, (později se z evropského kontinentu rozšířil do Ruska a Ameriky - Vznik ve Francii za vlády Ludvíka XIV., krále slunce - Napodoboval formy antického umění, vyznačoval se pevným systémem estetických pravidel, norem podle klasického vzoru - Návaznost na odkaz antiky - Důraz na řád a pravidelnost (existovala pevně stanovená estetická pravidla a předpisy - Měřítkem krásy se stala pravda a rozum Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů - Racionalismus: základním znakem pravdy je rozumové poznání, René Descartes: „Myslím, tedy jsem“. - Rozumová kázeň a střídmost - Zájmy jedince se musely podřídit vyšším zájmům společnosti (klasicisté se neobraceli k člověku v intimní oblasti, viděli jej ve vztahu ke společnosti) - Empír: v podstatě vrcholná forma klasicismu na počátku 19. st., z lat. Empire = císařství - Respektována Aristotelova zásada tří jednot: jednota času (příběh se měl odehrát během 24 hodin), místa (měl být spjat s jedním místem) a děje (měla být sledována jedna základní dějová linie) - Dělení literatury na nízkou a vysokou - Vysoká literatura – tragédie, epos, óda – inspirace v antice, charakteristické je patetické vyjadřování, typickým veršem alexandrín = šestistopý 12slabičný rýmovaný verš se stálou rozlukou po 6. slabice - Nízká literatura- komedie, bajka, satira – daleko bližší životní realitě, čerpá z commedie dell´arte = klasický typ barokního improvizovaného divadla, herci znali pouze základní dějovou kostru příběhu, improvizovali, pevné typy postav Další autoři: Moliére, Jean de la Fontaine, Jean Racine Jazykové prostředky: jednoduché dialogy, vtipnost, nadsázka, spisovný i nespisovný jazyk, citově zabarvená slova, objevují se zdrobněliny (pacínku, dceruška, zeťáček), nadávky (Ty hubo nevymáchaná), personifikace, přirovnání Postavy: Truffaldino – chytrý a mazaný, i když působí dojem, jako by neuměl do pěti počítat, potrhlý, neumí číst ani psát, výřečný, lže Beatrice – kurážná, v přestrojení za svého bratra Federiga ospravedlňovala svého milence Florinda, mladá a krásná Florindo Aretusi – statečný, odhodlaný bojovat za svou lásku Beatrici, vrah Frederika, rázná mužská postava Pantalone de Bisognosi – benátský obchodník, nerozhodný, kam vítr tam plášť Klárka – poslušná dcera, věrná, přátelská Silvio – žárlivý, ve svém jednání velmi ukvapený Doktor Palmiro Palmare – otec Silvia, chytrý a vzdělaný Brighella – hostinský, dobrý kuchař, dokázal udržet tajemství Smeraldina – komorná Clarice, má dobře prořízlou pusu, ráda by se vdala Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů Děj: Na začátku příběhu je zasnoubení Klárky a Silvia. Klárka si měla původně vzít Frederiga Rasponiho, ale k jejímu otci se dostala zpráva, že byl Frederigo zabit. Přislíbit tak ruku Klárky Silviovi, kterým to přišlo vhod, protože se už dávno chtěli vzít z lásky, kdežto s Frederigem to byl sňatek z rozumu. Na scénu ale přichází sluha, který tvrdí, že Frederigo Rasponi je živý, co víc, čeká před domem. Společnost je touto zprávou otřesena. Nikdo ale netuší, že to není skutečný Frederigo, nýbrž jeho sestra Beatrice, která je za něho převlečená a přijela kvůli tomu, aby vyjednala obchod s Pantalonem a našla svého milence Florinda. Musí ale předstírat i to, že trvá na zasnoubení s Klárkou, to způsobí rozepře. Pantalon chce dodržet slovo, které dal prve, takže ruší zasnoubení Klárky a Silvia. Klárka s tím nesouhlasí, stejně jako Silvio a jeho otec doktro Palmiro Palmare. Sluha Truffladino původně přijel s Beatrice jako její sluha, ale protože se mu zdálo, že se o něj nestará moc dobře, chytil se při první příležitosti jiného pána, shodou okolností Florinda. Protože se mu zdálo výhodné sloužit dvěma pánům, nechat to tak a doufal, že mu tenhle klam bude procházet co nejdéle. Ale když ho oba páni poslali na poštu, smíchal dopisy a nevěděl, pro koho je který. Při tom se Florindo dozvěděl, že je Beatrice ve stejném městě, ale protože je Beatrice převlečená za Frederiga, všechno se to zkomplikovalo, a tak si Florindo myslel, že je Frederigo naživu. Přitom se chystala svatba mezi Frederigem a Klárkou. Beatrice svěřila Klárce své tajemství, protože se nemohla dívat na to, jak se Klárka trápí, ale jen pod podmínkou, že Klárka nesmí nikomu nic prozradit. Později dojde k šarvátce mezi převlečenou Beatrice a Silviem. Silvio si myslí, že mu byla Klárka nevěrná a málem ji nechá spáchat sebevraždu. Truffaldino mezitím udělá dalších několik malérů, při kterých je málem přistižen. Potom se stane, že Truffaldino rozkramaří kufry obou svých pánů a zamění je

Témata, do kterých materiál patří