Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obraz města v dílech českých spisovatelů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (149 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka 13

Obraz města v dílech českých spisovatelů

Mastičkář

 • polovina 14. st.

 • toto drama zesměšňuje podvodné lékaře a podává výstižný obraz tehdejšího života městské chudiny

 • je zde použit hovorový jazyk , germanismy a vulgarismy.

 • hlavní postavou je potulný lékař Severin, jeho žena a dva jeho sluhové - Rubin a Pustrpalk

Podkoní a žák

 • student a sluha se přou o svém postavení.

 • Jejich spor zůstává nerozřešen a končí rvačkou;

Píseň veselé chudiny

Viktorín Kornel ze Všehrd

Obraz města:

O Právech, O súdiech i o dskách Země české knihy devatery

 • právnický spis

 • Viktorín byl zároveň právníkem

 • hájí zde zájmy měst a měšťanstva proti šlechtě.

Jan Amos Komenský 1592 (Nivnice) - 1670 (Holandsko - pochován v Naardenu)

 • byl to významný pedagog, filozof, překladatel, básník, historik

 • poslední biskup jednoty bratrské.

 • narodil se na Jihovýchodní Moravě v chudé českobratrské rodině

 • v 16 letech odchází do bratrské školy v Přerově a poté pokračuje zahraničním studiem v Německu.

 • po návratu učil na Českobratrských školách v Přerově a ve Fulneku

 • roku 1618 začíná být literárně činný a roku 1620 (Bitva na Bílé hoře) musel Fulnek opustit.

 • uchyluje se do Brandýsa, kde mu umírají jeho žena a děti.

 • odchází ke Karlovi ze Žerotína, kde pobývá osm let a roku 1628 odchází do ciziny.

 • pobývá v Lešně (Polsko), kde se ukrývají čeští příslušníci Jednoty bratrské. Jeho pobyt byl přerušen pozváním Anglického parlamentu, aby v Anglii založil Akademii věd, která by do světa šířila jednotné vzdělání jediným jazykem.

 • poté pobýval ve Švédsku a Prusku

 • toužil se vrátit do vlasti,ale jeho naděje zmařil Vesfálský mír (Pobělohorských vyhnanců se nikdo neujal a tak se nemohli vrátit

 • při druhém pobytu v Lešně mu shořel při požáru materiál k „Poklady jazyka českého a k Velká encyklopedie“, ve které chtěl shrnout dosavadní poznání

 • svůj život dožívá v Holandsku v Amsterodamu a v Naardenu

Obraz města:

Labyrint světa a ráj srdce

 • satirická alegorie světa (jako města) s postavou poutníka – vzdělance (autor)

 • má srozumitelný styl, jsou zde použita složitá souvětí:

humanistická perioda:

soustava vět spojená do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou nebo středníkem a nazývají se předvětí nebo závětí

Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856)

 • dramatik, spisovatel, literární kritik a novinář

 • narodil se v Kutné Hoře jako syn vojenského hudebníka

 • studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde byl žákem V.K.Klicpery

 • Klicpera u něm probudil lásku k divadlu, což ho dovedlo ke studiu na filozofické fakultě v Praze

 • nejdříve působil u kočovné divadelní společnosti

 • od roku 1842 řídil česká představení na vedlejší scéně Stavovského divadla

 • redigoval časopisy Květy, Pražský posel, Sedlské noviny a Vlastimil

 • organizoval český společenský život: bály, besedy, recitace

 • revoluce se účastnil jako novinář a spisovatel

 • po revoluci se vrátil k kočovné společnosti

 • zemřel v bídě, s podlomeným zdravím, v neutěšeném rodinném stavu a pronásledován rakouskými úřady

Témata, do kterých materiál patří