Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obraz města v dílech českých spisovatelů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (149 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 13 Obraz města v dílech českých spisovatelů Mastičkář polovina 14. st. toto drama zesměšňuje podvodné lékaře a podává výstižný obraz tehdejšího života městské chudiny je zde použit hovorový jazyk , germanismy a vulgarismy. hlavní postavou je potulný lékař Severin, jeho žena a dva jeho sluhové - Rubin a Pustrpalk Podkoní a žák student a sluha se přou o svém postavení. Jejich spor zůstává nerozřešen a končí rvačkou; Píseň veselé chudiny Viktorín Kornel ze Všehrd Obraz města: O Právech, O súdiech i o dskách Země české knihy devatery právnický spis Viktorín byl zároveň právníkem hájí zde zájmy měst a měšťanstva proti šlechtě. Jan Amos Komenský 1592 (Nivnice) - 1670 (Holandsko - pochován v Naardenu) byl to významný pedagog, filozof, překladatel, básník, historik poslední biskup jednoty bratrské. narodil se na Jihovýchodní Moravě v chudé českobratrské rodině v 16 letech odchází do bratrské školy v Přerově a poté pokračuje zahraničním studiem v Německu. po návratu učil na Českobratrských školách v Přerově a ve Fulneku roku 1618 začíná být literárně činný a roku 1620 (Bitva na Bílé hoře) musel Fulnek opustit. uchyluje se do Brandýsa, kde mu umírají jeho žena a děti. odchází ke Karlovi ze Žerotína, kde pobývá osm let a roku 1628 odchází do ciziny. pobývá v Lešně (Polsko), kde se ukrývají čeští příslušníci Jednoty bratrské. Jeho pobyt byl přerušen pozváním Anglického parlamentu, aby v Anglii založilAkademii věd,která by do světa šířila jednotné vzdělání jediným jazykem. poté pobýval ve Švédsku a Prusku toužil se vrátit do vlasti,ale jeho naděje zmařil Vesfálský mír (Pobělohorských vyhnanců se nikdo neujal a tak se nemohli vrátit při druhém pobytu v Lešně mu shořel při požáru materiál k „Poklady jazyka českého a k Velká encyklopedie“,ve které chtěl shrnout dosavadní poznání svůj život dožívá v Holandsku v Amsterodamu a v Naardenu Obraz města: Labyrint světa a ráj srdce satirická alegorie světa (jako města) s postavou poutníka – vzdělance (autor) má srozumitelný styl, jsou zde použita složitá souvětí: humanistická perioda: soustava vět spojená do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou nebo středníkem a nazývají se předvětí nebo závětí Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856) dramatik, spisovatel, literární kritik a novinář narodil se v Kutné Hoře jako syn vojenského hudebníka studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde byl žákem V.K.Klicpery Klicpera u něm probudil lásku k divadlu, což ho dovedlo ke studiu na filozofické fakultě v Praze nejdříve působil u kočovné divadelní společnosti od roku 1842 řídil česká představení na vedlejší scéně Stavovského divadla redigoval časopisy Květy, Pražský posel, Sedlské noviny a Vlastimil organizoval český společenský život: bály, besedy, recitace revoluce se účastnil jako novinář a spisovatel po revoluci se vrátil k kočovné společnosti zemřel v bídě, s podlomeným zdravím, v neutěšeném rodinném stavu a pronásledován rakouskými úřady Obraz města: Fidlovačka veselohra, která měla vzor v módní vídeňské frašce zachycuje život pražských lidových vrstev zazněla zde píseň, která se později stala českou hymnou „Kde domov můj“,nápěv složil František Škroup. Ve hře jí zpívá slepý houslista Mareš Kutnohorští Havíři první sociální drama v dějinách naší literatury zachytil zde bouři havířů v Kutné Hoře na konci 15. stol. podnětem byla stávka smíchovských dělníků ve 40. letech 19.století Pražský flamendr, Bankrotář, Paličova dcera jedná se o divadelní hry ze současného života dotýkají se ožehavých otázek soudobé národní společnosti a národního charakteru v závěru většiny her proniká Tylův ideál :“převychovat krutého kapitalistu a získat jej pro věc lidu a národa“ Jan Neruda (1834 – 1891) jeden z neslavnějších českých básníků narodil se na Újezdě v chudé rodině, ale přestěhovali se na Malou stranu do Nerudovy ulice, ale i zde patřili k nejnuznějším, což se projevilo v jeho umělecké tvorbě. jeho matka byla posluhovačka v domácnosti Joachyma Barranda (podle některých je jeho synem) jako student zažil revoluční rok 1848 přestoupil na akademické gymnázium v Praze projevil se jako vysoká osobnost, stal se vůdcem třídy dostal se do společnosti českých vlastenců nějaký čas působil jako učitel Jakuba Arbesa na vysoké škole (právnická, filozofická) založil Národní listy psal do novin celý život cestoval stáří prožil nemocný, opuštěný a v bídě pochován je na Slavíně. Obraz města Povídky Malostranské povídky autor čerpá z vlastních zkušeností na Malé Straně postavy skutečně znal a v některých povídkách jako malý kluk vystupuje sám řada z nich byla zfilmovaná události jsou realistické zachycují buď všední život obyvatel nebo se točí kolem nějaké zvláštní postavy jsou humorné, vážné, smutné sbírka obsahuje celkem 13 povídek : Obsah jednotlivých povídek. Týden v Tichém domě úvodní povídka, nejdelší zachycen průběh jednoho týdne v pavlačovém domě všední život lidí ze všech společenských vrstev Hastrman hlavním hrdinou je stárnoucí pan Rybář (Hastrman díky oblečení a povaze) je majitelem sbírky kamenů, o níž se domnívá, že je nesmírně cenná když zjistí opak, je z toho nešťastný, protože má strach, že rodina, u které žije, ho přestane mít ráda a je velmi překvapen, že ho mají rádi jako dědečka Přivedla žebráka na mizinu žebrák Vojtíšek byl pomluven žebračkou, protože odmítl si ji vzít lidé přestali věřit, že je chudý, přestali mu dávat almužnu a jednou v zimě ho našli zmrzlého Doktor Kazisvět doktor Heribert, který nikdy nevykonával lékařskou praxi, se jednou stal svědkem pohřbu, při kterém se náhodně otevřela rakev a on zjistil, že domnělý nebožtík žije zachránil mu život, ale ani tahle příhoda nezměnila jeho samotářský způsob života O měkkém srdci paní Rusky hrdinkou je žena, která navštěvovala všechny pohřby a pomlouvala zesnulé účast na pohřbech jí byla proto zakázána, ale ona to vyřešila tím, že se přestěhovala tak, aby alespoň z okna mohla pohřby pozorovat Pan Ryšánek a pan Schlegel dva stárnoucí muži, se pravidelně setkávají v hostinci, ale nikdy spolu nep

Témata, do kterých materiál patří