Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


petr a lucie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMAIN ROLLAND: PETR A LUCIE. ODEON, PRAHA 2017 Rozbor textu: Literární druh:Epika (jeden ze základních literárních druhů, zaměřuje se především na děj). Literární žánr:Lyrická, psychologická, protiválečná novela(střední prozaický žánr, odbočky a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, příběh směřuje k výrazné pointě, odehrává se v krátkém čase a vystupuje v ní omezený počet osob). Typ vypravěče:Novela je psána er-formou. Vypravěč nevystupuje jako skutečná postava, je tzv. vševědoucí – má informace o veškerém dění a duševních stavech postav. Aktuálnost námětu:Myslím si, že dílo je z části aktuální, například válka, která lidi mění (např. Petrův bratr Filip), drží lidi ve strachu a zmatku, ale také láska, ve které i dnes hrají velkou roli sociální poměry, a první zamilované barevné dny milenců, kteří díky své lásce utíkají z šedivé reality. Čas a místo děje:Děj se odehrává v různých částech Paříže v období od 30. ledna 1918 do Velkého pátku – 29. března 1918, válka trvá již 4 roky. Jazyk a styl:Dílo je psáno spisovným jazykem v próze. Často se objevuje přímá řeč, zejména mezi Petrem a Lucií. Autor užívá vět zvolacích, řečnických otázek a citoslovcí k naznačení dramatické situace. V díle se vyskytují také úvahy a líčení. Nalezneme zde symbolická označení, archaismy, francouzské výrazy, občasně i přechodníky. Knih obsahuje personifikaci, metafory a epizeuxis. Kompozice:Děj je chronologický, závěrem uzavřený, rozdělený do kapitol. Novela je založena na kontrastech, objevuje se zejména kontrast dvou základních dějových rovin, první je válka, nesmyslné zabíjení, krutost, skepse a deziluze, naproti ní stojí vnitřní svět hlavních hrdinů, city, sny, morální čistota a nevinnost. Vedle základního děje příběh popisuje vnitřní vývoj Petra, jeho rychlé dospívání. Hlavní myšlenka:Zoufalý protest proti válce a zbytečným ztrátám na životech nevinných lidí, odsuzuje její nesmyslnost. Autor zaujímá humanistický postoj. Dílo ukazuje vzpouru dvou mladých zamilovaných lidí, jejich následnou tragédii a problematiku sociální třídnosti, shakespearovský motiv. Postavy:Petr Aubier – osmnáctiletý student ze zámožné rodiny, je ovlivněn nábožensky založenou matkou, nedokáže si představit, co je bída, mladší ze dvou synů, nezvládá začleňování do společnosti, nesouhlasí s válkou ani se svou dobou, má narukovat na vojnu, rozporuplný, citlivý, má svůj iluzivní svět, věří v lepší zítřek, velmi miluje Lucii. Lucie – dcera dělnice v továrně na výbušniny, otec zemřel, kvůli nepřízni osudu musela ukončit studia a začala pracovat jako malířka kopií slavných obrazů. Žije ze dne na den, na rozdíl od Petra nemyslí na budoucnost, něžná citlivá, prostá dívka se smyslem pro humor, optimistka. Petrovu lásku opětuje. Obsah: Celý příběh začíná 30. 1. 1918 Petrovou procházkou po Paříži. Introvertní idealista Petr rozjímá nad svým životem, hledá jeho smysl a zároveň hledá i smysl války, do které musí za půl roku narukovat jako jeho bratr Filip, který ale šel bojovat dobrovolně, s nadějí lepších Petr jede pařížským metrem domů, zatímco je Paříž bombardována nepřátelskými letadly. Do vlaku, kterým jede Petr mlčky nastoupí dívka – Lucie. Oba mladí lidé se nenápadně sledují a v náhlém rozruchu se chytnou za ruku. Lucie vystupuje z metra a jejich ruce se rozplétají tak nepozorovaně jako se chytily. O několik dní později Petr při svých procházkách znovu potkává Lucii, ale nemá odvahu na ni promluvit. Jeho melancholické myšlenky při procházkách se rázem mění, jsou barevnější, Petr opatrně rozmýšlí proč – jedinou příčinou je láska. Při jejich třetím setkání Petr neváhá a začne s Lucií vést rozhovor. Petr a Lucie se velmi milují, plánují společnou budoucnost, i když vědí, že je neuskutečnitelná, nejen kvůli sociální nespravedlnosti, ale i kvůli válce. Svými představami alespoň unikají hrůzné současnosti i budoucnosti, zejména tomu, že Petr zanedlouho musí narukovat na frontu. Na Velký pátek si slíbili, že se jeden druhému oddají, vydávají se do chrámu na Náměstí sv. Gervaisa. Při farním koncertě opět začíná bombardování Paříže, které zasáhne i chrám. Lucie se na Petra vrhne, chrání ho svým tělem a vzápětí na oba hrdiny padá chrámový pilíř a umírají. Citace: Petr zapadl do hlubin metra. Neurvalý a horečnatý dav. Stál u dveří zaklíněný v mase lidských těl a sdílel s nimi těžký vzduch, který jim vycházel z úst, sledoval, ale nevnímal černé dunící klenby, po nichž klouzaly zářící zřítelnice vlaku. V duši měl stejné temno, stejné ostré a trhavé záblesky. Dusil se pod zvednutým límcem kabátu, paže měl přilepené k tělu a rty semknuté, čelo zvlhlé potem a chvílemi, když se dveře vozu otevřely, zchlazené závanem zvenčí. Snažil se nevidět, snažil se nedýchat, snažil se nemyslet, snažil se nežít. Srdce toho osmnáctiletého mladíka, ještě skoro dítěte, bylo plné temné beznaděje. Nad ním, nad tmou tunelů, té krysí díry, kterou uhánělo kovové monstrum napěchované lidskými troskami, byla Paříž, sníh, mrazivá lednová noc, zlý sen života a smrti – válka. (str. 9) Kniha se mi velmi líbila, zejména pasáže, které popisují opatrné poznávání milenců. S autorem souhlasím s nesmyslností války, která ničí lidské životy. Dílo bych doporučila snad všem, je krátké, čtivé, má rychlý spád a krásný děj.

Témata, do kterých materiál patří